لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (0)
تالیف (4)
ترجمه (5)
تهران (7)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (9) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مهارت‌های اساسی سنجش برای زوج درمانگران و مشاوران خانواده
نويسنده:لی ویلیامز ؛ مترجم:مریم فاتحی‌زاده ؛ مترجم:فرامرز آسنجرانی - آریا نقش - دیویی: 616.891562 - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 220000 ریال - 3 -37-8904-600-978 انتخاب
2- خودکشی در مدارس: پیشگیری و مداخلات موثر
نويسنده:فرامرز آسنجرانی ؛ نويسنده:محمد امینی ؛ نويسنده:مصطفی عسگری - آریا نقش - دیویی: 371.713 - 92 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 150000 ریال - 6 -78-8904-600-978 انتخاب
3- بازسازی زندگی پس از طلاق: راهنمای تسهیلگران
نويسنده:بروس فیشر ؛ مترجم:فرامرز آسنجرانی ؛ مترجم:محمد دلاورنقابی - آریا نقش - دیویی: 155.93 - 260 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 190000 ریال - 9 -3-97822-600-978 انتخاب
4- سنجش و ارزیابی در مشاوره مدرسه
نويسنده:فرامرز آسنجرانی ؛ نويسنده:رضا حیدری ؛ نويسنده:سروین سالمی - آریا نقش - دیویی: 371.7 - 262 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 220000 ریال - 8 -61-8904-600-978 انتخاب
5- Special English for psychology students
نويسنده:فرامرز آسنجرانی ؛ نويسنده:مرتضی نجیمی ؛ نويسنده:فرزانه نوازانی - آریا نقش - دیویی: 428.64 - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 270000 ریال - 8 -29-8904-600-978 انتخاب
6- آسیب‌شناسی آزار جنسی کودکان: شناخت، پیشگیری و درمان
مترجم:فرامرز آسنجرانی ؛ مترجم:احسان پیوندی‌زاده ؛ مترجم:زهره تربتی - آریا نقش - دیویی: 362.7672 - 338 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 250000 ریال - 8 -58-8904-600-978 انتخاب
7- روان‌شناسی سوگ و فقدان
نويسنده:منصور عبدی ؛ نويسنده:فرامرز آسنجرانی ؛ ويراستار:جلیل مشیدی - آی‌سانا - دیویی: 155.937 - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 30000 ریال - 5 -00-6577-600-978 انتخاب
8- راهبردهای عملی و کاربردهای مشاوره‌ای در درمان سوء‌مصرف مواد و الکل
نويسنده:جرمی‌ام. لینتون ؛ مترجم:منصور عبدی ؛ مترجم:فرامرز آسنجرانی - آی‌سانا - دیویی: 616.861 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 35000 ریال - 3 -6-92633-600-978 انتخاب
9- مشاوره طلاق
مترجم:مریم فاتحی‌زاده ؛ مترجم:فرامرز آسنجرانی - آریا نقش - دیویی: 616.89156 - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 190000 ریال - 6 -10-8904-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1