لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(20)
چاپ مجدد (52)
تالیف (8)
ترجمه (64)
تهران (72)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (64)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (72) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- هیولاهای رنگی
نويسنده:بن مانتل ؛ مترجم:علیرضا آدم‌پورمقدم - آسمان خیال - دیویی: 813 - 10 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 5 سال 1395 - 1400 نسخه - 12000 ریال - 5 -089-229-964-978 انتخاب
2- خانواده خوشحال
نويسنده:باب بری ؛ مترجم:علیرضا آدم‌پورمقدم - آسمان خیال - دیویی: 813 - 10 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 7 -197-229-964-978 انتخاب
3- شهر مومیایی‌ها
نويسنده:بن مانتل ؛ مترجم:علیرضا آدم‌پورمقدم - آسمان خیال - دیویی: 813 - 10 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 1300 نسخه - 3000 ریال - 4 -086-229-964-978 انتخاب
4- خانواده خوشحال
نويسنده:باب بری ؛ مترجم:علیرضا آدم‌پورمقدم - آسمان خیال - دیویی: 813 - 10 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 1400 نسخه - 12000 ریال - 7 -197-229-964-978 انتخاب
5- خانه ترسناک قدیمی
نويسنده:مایکل کارول ؛ مترجم:علیرضا آدم‌پورمقدم - آسمان خیال - دیویی: 813 - 10 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 950 نسخه - 10000 ریال - 2 -192-229-964-978 انتخاب
6- شبح کوچک
نويسنده:لین مبوست ؛ مترجم:علیرضا آدم‌پورمقدم - آسمان خیال - دیویی: 813 - 10 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 7 سال 1397 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 8 -091-229-964-978 انتخاب
7- قرمز و دوستان
نويسنده:باب بری ؛ مترجم:علیرضا آدم‌پورمقدم - آسمان خیال - دیویی: 813 - 10 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 1350 نسخه - 3000 ریال - 5 -092-229-964-978 انتخاب
8- اشباح با مزه
نويسنده:بن مانتل ؛ مترجم:علیرضا آدم‌پورمقدم - آسمان خیال - دیویی: 813 - 10 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1400 نسخه - 3000 ریال - 1 -090-229-964-978 انتخاب
9- مهمانی ترسناک
نويسنده:استفانی پیترسون ؛ مترجم:علیرضا آدم‌پورمقدم - آسمان خیال - دیویی: 813 - 10 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 10000 ریال - 0 -196-229-964-978 انتخاب
10- شهر مومیایی‌ها
نويسنده:بن مانتل ؛ مترجم:علیرضا آدم‌پورمقدم - آسمان خیال - دیویی: 813 - 10 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 7 سال 1397 - 1000 نسخه - 20000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8