لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(18)
چاپ مجدد (4)
تالیف (22)
ترجمه (0)
تهران (22)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (13)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (22) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- Paddington's journeys on the farm 1
نويسنده:سهیلا پورآرین ؛ تصويرگر:امین پورآرین - جنگل،جاودانه - دیویی: 428.64 - 40 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 110000 ریال - 0 -372-316-600-978 انتخاب
2- Phonics 5: activity book
نويسنده:سهیلا پورآرین ؛ تصويرگر:امین پورآرین - جنگل،جاودانه - دیویی: 428.2 - 88 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 60000 ریال - 6 -239-316-600-978 انتخاب
3- Phonics 4 (A): activity book
نويسنده:سهیلا پورآرین ؛ تصويرگر:امین پورآرین - جنگل،جاودانه - دیویی: 428.2 - 96 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 60000 ریال - 2 -237-316-600-978 انتخاب
4- Phonics 7 (A): activity book
نويسنده:سهیلا پورآرین ؛ تصويرگر:امین پورآرین - جنگل،جاودانه - دیویی: 428.2 - 96 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 80000 ریال - 0 -286-316-600-978 انتخاب
5- Phonics 4 (B): activity book
نويسنده:سهیلا پورآرین ؛ تصويرگر:امین پورآرین - جنگل،جاودانه - دیویی: 428.2 - 96 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 60000 ریال - 9 -238-316-600-978 انتخاب
6- Phonics 7 (B): activity book
نويسنده:سهیلا پورآرین ؛ تصويرگر:امین پورآرین - جنگل،جاودانه - دیویی: 428.1 - 112 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 80000 ریال - 7 -287-316-600-978 انتخاب
7- Phonics 6: activity book
نويسنده:سهیلا پورآرین ؛ تصويرگر:امین پورآرین - جنگل،جاودانه - دیویی: 428.1 - 104 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 80000 ریال - 3 -285-316-600-978 انتخاب
8- کتاب طلایی زبان تخصصی مدیریت 2 (رشته مدیریت) ویژه دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور
نويسنده:محمد ایدی ؛ ويراستار:شهره بیک‌میرزایی ؛ ويراستار:سهیلا پورآرین - طلایی پویندگان دانشگاه - دیویی: 428.64 - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 240000 ریال - 4 -118-248-600-978 انتخاب
9- کتاب طلایی نمونه‌های شعر ساده انگلیسی ویژه دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور
نويسنده:سهیلا پورآرین ؛ ويراستار:محبوبه رمضان‌زاده - طلایی پویندگان دانشگاه - دیویی: 821.008 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 80000 ریال - 1 -119-248-600-978 انتخاب
10- Phonics 2: activity book
نويسنده:سهیلا پورآرین ؛ تصويرگر:امین پورآرین - جنگل،جاودانه - دیویی: 421 - 96 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 120000 ریال - 7 -216-316-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3