لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (4)
تالیف (0)
ترجمه (8)
تهران (8)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (8)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (8) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شبح معلم
نويسنده:تونی بردمن ؛ مترجم:زینب رضایی ؛ تصويرگر:پیتر کاوانا - پیدایش - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 8 -010-296-600-978 انتخاب
2- شبح معلم
نويسنده:تونی بردمن ؛ مترجم:زینب رضایی ؛ تصويرگر:پیتر کاوانا - پیدایش - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 2500 نسخه - 30000 ریال - 8 -010-296-600-978 انتخاب
3- فرانکشتاین مهربان
نويسنده:تونی بردمن ؛ مترجم:زینب رضایی ؛ تصويرگر:پیتر کاوانا - پیدایش - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 5 -011-296-600-978 انتخاب
4- فرانکشتاین مهربان
نويسنده:تونی بردمن ؛ مترجم:زینب رضایی ؛ تصويرگر:پیتر کاوانا - پیدایش - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 2500 نسخه - 30000 ریال - 5 -011-296-600-978 انتخاب
5- فرانکشتاین مهربان
نويسنده:تونی بردمن ؛ مترجم:زینب رضایی ؛ تصويرگر:پیتر کاوانا - پیدایش - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 1500 نسخه - 70000 ریال - 5 -011-296-600-978 انتخاب
6- هواپیما، بالگرد و ...
نويسنده:ملانی هالتون ؛ تصويرگر:پیتر کاوانا ؛ مترجم:نیما سلامیان - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - 8 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 2000 نسخه - 50000 ریال - 5 -862-389-964-978 انتخاب
7- شبح معلم
نويسنده:تونی بردمن ؛ مترجم:زینب رضایی ؛ تصويرگر:پیتر کاوانا - پیدایش - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 3500 نسخه - 70000 ریال - 8 -010-296-600-978 انتخاب
8- ستاره‌ها، سیاره‌ها، و ...
نويسنده:ملانی هالتون ؛ تصويرگر:پیتر کاوانا ؛ مترجم:نیما سلامیان - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - 8 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 2000 نسخه - 50000 ریال - 1 -774-389-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1