لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (9)
تالیف (15)
ترجمه (0)
تهران (1)
شهرستان (14)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (15) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دعای مکارم الاخلاق در پرتو قرآن و حدیث
نويسنده:حجت منگنه‌چی - مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص) - دیویی: 297.774 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 120000 ریال - 9 -315-195-964-978 انتخاب
2- بیراهه‌ها: رهیافت‌هایی از دعای هشتم صحیفه سجادیه
نويسنده:حجت منگنه‌چی - مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص) - دیویی: 297.772 - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 110000 ریال - 4 -617-195-964-978 انتخاب
3- ضوابط الرضا
مقدمه:سیدمجتبی نورمفیدی ؛ مصحح:حجت منگنه‌چی - مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)،میرداماد - دیویی: 297.36 - 444 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 160000 ریال - 9 -65-5694-600-978 انتخاب
4- دعای مکارم الاخلاق در پرتو قرآن و حدیث
نويسنده:حجت منگنه‌چی - مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص) - دیویی: 297.774 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1394 - 120000 ریال - 9 -315-195-964-978 انتخاب
5- دعای مکارم الاخلاق در پرتو قرآن و حدیث
نويسنده:حجت منگنه‌چی - مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص) - دیویی: 297.774 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 31000 ریال - 9 -315-195-964-978 انتخاب
6- بیراهه‌ها: رهیافت‌هایی از دعای هشتم صحیفه سجادیه
نويسنده:حجت منگنه‌چی - مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص) - دیویی: 297.772 - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1398 - 380000 ریال - 4 -617-195-964-978 انتخاب
7- دعای مکارم الاخلاق در پرتو قرآن و حدیث
نويسنده:حجت منگنه‌چی - مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص) - دیویی: 297.774 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1394 - 120000 ریال - 9 -315-195-964-978 انتخاب
8- از مرگ تا قیامت
نويسنده:سیدکاظم نورمفیدی ؛ تدوين:حجت منگنه‌چی - موسسه بوستان کتاب - دیویی: 297.08 - 980 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1394 - 600000 ریال - 2 -1731-09-964-978 انتخاب
9- از مرگ تا قیامت
نويسنده:سیدکاظم نورمفیدی ؛ تدوين:حجت منگنه‌چی - موسسه بوستان کتاب - دیویی: 297.08 - 976 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 2 سال 1394 - 600000 ریال - 2 -1731-09-964-978 انتخاب
10- بیراهه‌ها: رهیافت‌هایی از دعای هشتم صحیفه سجادیه
نويسنده:حجت منگنه‌چی - مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص) - دیویی: 297.772 - 250 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 120000 ریال - 4 -617-195-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2