لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (0)
تالیف (8)
ترجمه (0)
تهران (0)
شهرستان (8)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (8) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بایدها و نبایدها در خرید، نگهداری و مصرف گروه نان و غلات
نويسنده:آرزو کاوه‌ئی ؛ نويسنده:فاطمه احمدی‌متمایل ؛ نويسنده:امیر اسکندرلو - میهن نو - دیویی: 613.2 - 16 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 0 -49-2954-964-978 انتخاب
2- گروه‌های غذایی
نويسنده:آرزو کاوه‌ئی ؛ نويسنده:فاطمه احمدی‌متمایل ؛ نويسنده:امیر اسکندرلو - میهن نو - دیویی: 613.2 - 16 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 3 -48-2954-964-978 انتخاب
3- بایدها و نبایدها در خرید، نگهداری و مصرف گروه سبزیجات
نويسنده:آرزو کاوه‌ئی ؛ نويسنده:فاطمه احمدی‌متمایل ؛ نويسنده:امیر اسکندرلو - میهن نو - دیویی: 613.2 - 16 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 6 -50-2954-964-978 انتخاب
4- بایدها و نبایدها در خرید، نگهداری و مصرف گروه شیر و لبنیات
نويسنده:آرزو کاوه‌ئی ؛ نويسنده:فاطمه احمدی‌متمایل ؛ نويسنده:امیر اسکندرلو - میهن نو - دیویی: 613.2 - 16 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 0 -52-2954-964-978 انتخاب
5- بایدها و نبایدها در خرید، نگهداری و مصرف گروه چربی
نويسنده:آرزو کاوه‌ئی ؛ نويسنده:فاطمه احمدی‌متمایل ؛ نويسنده:امیر اسکندرلو - میهن نو - دیویی: 613.2 - 16 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 4 -54-2954-964-978 انتخاب
6- بایدها و نبایدها در خرید، نگهداری و مصرف گروه میوه‌ها
نويسنده:آرزو کاوه‌ئی ؛ نويسنده:فاطمه احمدی‌متمایل ؛ نويسنده:امیر اسکندرلو - میهن نو - دیویی: 613.2 - 16 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 3 -51-2954-964-978 انتخاب
7- ترمینولوژی بیماری‌های دهان
گردآورنده:حمیدرضا عبدالصمدی ؛ گردآورنده:مینا جزائری ؛ گردآورنده:فاطمه احمدی‌متمایل - دانشگاه علوم پزشکی همدان، معاونت تحقیقات و فناوری - دیویی: 617.522 - 72 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 9 -70-9950-964-978 انتخاب
8- بایدها و نبایدها در خرید، نگهداری و مصرف گروه گوشت و حبوبات و مغزها
نويسنده:آرزو کاوه‌ئی ؛ نويسنده:فاطمه احمدی‌متمایل ؛ نويسنده:امیر اسکندرلو - میهن نو - دیویی: 613.2 - 16 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 7 -53-2954-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1