لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (3)
تالیف (3)
ترجمه (4)
تهران (5)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (3)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (7) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قصر شگفت‌انگیز: پنج‌شنبه‌ها
نويسنده:جسیکا‌دی جورج ؛ مترجم:نیلوفر امن‌زاده ؛ ويراستار:فاطمه بهرامی - پرتقال - دیویی: 823.92 - 192 صفحه - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 220000 ریال - 5 -203-462-600-978 انتخاب
2- قصر شگفت‌انگیز: پنج‌شنبه‌ها
نويسنده:جسیکا‌دی جورج ؛ مترجم:نیلوفر امن‌زاده ؛ ويراستار:فاطمه بهرامی - پرتقال - دیویی: 823.92 - 192 صفحه - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 1000 نسخه - 220000 ریال - 5 -203-462-600-978 انتخاب
3- قصر شگفت‌انگیز: پنج‌شنبه‌ها
نويسنده:جسیکا‌دی جورج ؛ مترجم:نیلوفر امن‌زاده ؛ ويراستار:فاطمه بهرامی - پرتقال - دیویی: 823.92 - 196 صفحه - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1000 نسخه - 220000 ریال - 5 -203-462-600-978 انتخاب
4- مبانی رده‌شناسی زبان
نويسنده:والی رضایی ؛ نويسنده:فاطمه بهرامی ؛ ويراستار:فروغ کاظمی - دانشگاه شهید بهشتی، مرکز چاپ و انتشارات - دیویی: 410 - 312 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 6 -331-457-964-978 انتخاب
5- پیشگیری از طلاق و جدایی: مفاهیم، نظریه‌ها و کاربست مدل بومی
نويسنده:حسن زارعی‌محمودآبادی ؛ نويسنده:فاطمه بهرامی ؛ نويسنده:عذرا اعتمادی - دانشگاه یزد - دیویی: 306.89 - 218 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 96500 ریال - 1 -23-6309-600-978 انتخاب
6- پیشگیری از طلاق و جدایی: مفاهیم، نظریه‌ها و کاربست مدل بومی
نويسنده:حسن زارعی‌محمودآبادی ؛ نويسنده:فاطمه بهرامی ؛ نويسنده:عذرا اعتمادی - دانشگاه یزد - دیویی: 306.89 - 218 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 1000 نسخه - 96500 ریال - 1 -23-6309-600-978 انتخاب
7- درمان شناختی - رفتاری با زوج‌ها و خانواده‌ها: راهنمای جامع برای درمانگران
نويسنده:فرانک ام داتیلیو ؛ مترجم:خواجه نبی‌الله ؛ مترجم:پریناز سجادیان - کتاب ارجمند - دیویی: 616.89156 - 296 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1650 نسخه - 120000 ریال - 9 -098-200-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1