لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(25)
چاپ مجدد (39)
تالیف (0)
ترجمه (64)
تهران (45)
شهرستان (19)
كودك و نوجوان (64)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (64) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کاپیتان زیرشلواری و حمله توالت‌های سخنگو
نويسنده:دیو پیلکی ؛ مترجم:انسیه بهبهانی ؛ ويراستار:شهره احدیت - به‌نگار - دیویی: 823.914 - 144 صفحه - (در5جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 2000 نسخه - 69000 ریال - 2 -11-6835-600-978 انتخاب
2- کاپیتان زیرشلواری: ترا-لا-لا
نويسنده:دیو پیلکی ؛ مترجم:امیرحسین دانشورکیان ؛ ويراستار:فرناز وفایی‌دیزجی - پرتقال - دیویی: 823.914 - 120 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 1 -131-462-600-978 انتخاب
3- بازگشت سرکار هاپو
نويسنده:دیو پیلکی ؛ مترجم:سهیل محمدیان ؛ ويراستار:سیده‌سودابه احمدی - سایه‌گستر، کتاب‌های توت‌فرنگی - دیویی: 823.914 - 220 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 2000 نسخه - 200000 ریال - 2 -491-374-600-978 انتخاب
4- کاپیتان زیرشلواری و نقشه‌های شیطانی پروفسور پی پی تنبون
نويسنده:دیو پیلکی ؛ مترجم:سهیل محمدیان ؛ ويراستار:حسین مافی - سایه‌گستر، کتاب‌های توت‌فرنگی - دیویی: 823.914 - 162 صفحه - جلد 4 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 2000 نسخه - 220000 ریال - 6 -576-374-600-978 انتخاب
5- کاپیتان زیرشلواری: ترا-لا-لا
نويسنده:دیو پیلکی ؛ مترجم:امیرحسین دانشورکیان ؛ ويراستار:فرناز وفایی‌دیزجی - پرتقال - دیویی: 823.914 - 112 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1398 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 1 -131-462-600-978 انتخاب
6- کاپیتان زیرشلواری: نقشه خطرناک پرفسور پوپی زیرشلواری
نويسنده:دیو پیلکی ؛ مترجم:انسیه بهبهانی ؛ ويراستار:شهره احدیت - به‌نگار - دیویی: 823.914 - 152 صفحه - جلد 4 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 2000 نسخه - 72000 ریال - 2 -24-6835-600-978 انتخاب
7- کاپیتان زیرشلواری: حمله‌ی توالت‌های سخن‌گو
نويسنده:دیو پیلکی ؛ مترجم:امیرحسین دانشورکیان ؛ ويراستار:فرناز وفایی‌دیزجی - پرتقال - دیویی: 823.914 - 144 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 8 -132-462-600-978 انتخاب
8- سرکار هاپو
نويسنده:دیو پیلکی ؛ مترجم:سهیل محمدیان ؛ ويراستار:سیده‌سودابه احمدی - سایه‌گستر، کتاب‌های توت‌فرنگی - دیویی: 823.914 - 242 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 2000 نسخه - 200000 ریال - 5 -490-374-600-978 انتخاب
9- کاپیتان زیرشلواری: ترا-لا-لا
نويسنده:دیو پیلکی ؛ مترجم:امیرحسین دانشورکیان ؛ ويراستار:فرناز وفایی‌دیزجی - پرتقال - دیویی: 823.914 - 128 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1398 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 1 -131-462-600-978 انتخاب
10- سرکار هاپو
نويسنده:دیو پیلکی ؛ مترجم:سهیل محمدیان ؛ ويراستار:سیده‌سودابه احمدی - سایه‌گستر، کتاب‌های توت‌فرنگی - دیویی: 823.914 - 236 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 2000 نسخه - 320000 ریال - 5 -490-374-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7