لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(34)
چاپ مجدد (258)
تالیف (291)
ترجمه (1)
تهران (290)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (15)

تعداد یافت شده (292) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دستور مقدماتی تار و سه‌تار
گردآورنده:روح‌الله خالقی - سرود - دیویی: 789 - 28 صفحه - رحلی - چاپ 3 سال 1368 - 300 ریال - انتخاب
2- ویلن
گردآورنده:روح‌الله خالقی - سرود - دیویی: 787.2 - 37 صفحه - جلد 3 - چاپ 1 سال 1369 - 600 ریال - انتخاب
3- دستور مقدماتی تار و سه‌تار: برای سال اول هنرستان موسیقی ملی
نويسنده:نصرالله زرین‌پنجه ؛ نويسنده:موسی معروفی ؛ به‌اهتمام:روح‌الله خالقی - سرود - دیویی: 789.72 - 32 صفحه - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1378 - 4500 ریال - 5 -42-5842-964 انتخاب
4- سرگذشت موسیقی ایران (جلد دوم و سوم)
نويسنده:روح‌الله خالقی - صفی‌ علیشاه - دیویی: 789 - 512 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 8 سال 1380 - 46000 ریال - 6 -22-5626-964 انتخاب
5- دستور مقدماتی تار و سه‌تار: برای سال اول هنرستان موسیقی ملی
نويسنده:نصرالله زرین‌پنجه ؛ نويسنده:موسی معروفی ؛ به‌اهتمام:روح‌الله خالقی - سرود - دیویی: 789.72 - 32 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 14 سال 1383 - 6000 ریال - 5 -42-5842-964 انتخاب
6- ویولن
نويسنده:روح‌الله خالقی - صفی‌ علیشاه - دیویی: 787.207 - 60 صفحه - (در4جلد ) - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 12 سال 1387 - 28000 ریال - 7 -38-5626-964-978 انتخاب
7- دستور مقدماتی ویلن هنرستان موسیقی
نويسنده:روح‌الله خالقی ؛ مصحح:حسن خدائی‌نیا - نای و نی - دیویی: 787.2 - 80 صفحه - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 40000 ریال - 1 -9-9014544-0-979 انتخاب
8- دستور مقدماتی تار و سه‌تار: برای سال اول هنرستان موسیقی ملی
نويسنده:موسی معروفی ؛ نويسنده:نصرالله زرین‌پنجه ؛ به‌اهتمام:روح‌الله خالقی - سرود - دیویی: 789.72 - 32 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 27 سال 1390 - 15000 ریال - 8 -42-5842-964-978 انتخاب
9- دستور مقدماتی تار و سه‌تار: برای سال دوم
نويسنده:نصرالله زرین‌پنجه ؛ نويسنده:موسی معروفی ؛ به‌اهتمام:روح‌الله خالقی - سرود - دیویی: 789.723 - 46 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 9 سال 1386 - 7000 ریال - 3 -43-5842-964 انتخاب
10- دستور مقدماتی ویولن کتاب دوم هنرستان
نويسنده:روح‌الله خالقی ؛ بازنويسي:حسن خدائی‌نیا ؛ زيرنظر:هادی موسوی - نای و نی - دیویی: 787.2 - 80 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1391 - 80000 ریال - 1 -9-9014544-0-979 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 30