لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (7)
تالیف (0)
ترجمه (12)
تهران (12)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (12) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قرآن کریم: کشف آلایات
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:محمد خالقی‌زنجانی - صالحی - دیویی: 297.12 - 111 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1361 - انتخاب
2- قرآن کریم
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:محمد خالقی‌زنجانی - گلی - دیویی: 297.141 - 868 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1374 - 20000 ریال - انتخاب
3- قرآن کریم: کشف آلایات
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:محمد خالقی‌زنجانی - صالحی - دیویی: 297.12 - 1123 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1361 - انتخاب
4- قرآن کریم
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:محمد خالقی‌زنجانی - صالحی - دیویی: 297.141 - 960 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1367 - 350 ریال - انتخاب
5- القرآن الکریم
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:محمد خالقی‌زنجانی - گلی - دیویی: 297.141 - 870 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 10 سال 1381 - انتخاب
6- قرآن کریم
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:محمد خالقی‌زنجانی - صالحی - دیویی: 297.141 - 960 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1367 - 1500 ریال - انتخاب
7- قرآن کریم
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ مصحح:محمدباقر بهبودی ؛ خطاط:محمد خالقی‌زنجانی - صالحی - دیویی: 297.141 - 951 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1363 - 1400 ریال - انتخاب
8- القرآن الکریم
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:محمد خالقی‌زنجانی ؛ مذهب:محمد طریقتی - گلی - دیویی: 297.141 - 866 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 11 سال 1385 - 964-6151-40-X انتخاب
9- القرآن الکریم
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:محمد خالقی‌زنجانی ؛ مذهب:محمد طریقتی - گلی - دیویی: 297.141 - 874 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 12 سال 1388 - 964-6151-40-X انتخاب
10- قرآن کریم
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ مصحح:محمدباقر بهبودی ؛ خطاط:محمد خالقی‌زنجانی - صالحی - دیویی: 297.141 - 951 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1363 - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2