لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(36)
چاپ مجدد (17)
تالیف (49)
ترجمه (4)
تهران (51)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (53) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شاهنامه، ضمیمه دفتر یکم (گفتاری در شیوه تصحیح و معرفی دستنویسها)
نويسنده:ابوالقاسم فردوسی ؛ نويسنده:جلال خالقی‌مطلق - روزبهان - دیویی: 8fa1.21 - 92 صفحه - چاپ 2 سال 1369 - 14500 ریال - انتخاب
2- واژه‌نامه شاهنامه
نويسنده:جلال خالقی‌مطلق ؛ به‌اهتمام:فاطمه مهری ؛ به‌اهتمام:گلاله هنری - سخن - دیویی: 8fa1.21 - 404 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 400000 ریال - 6 -852-372-964-978 انتخاب
3- شاهنامه: از پادشاهی لهراسپ تا پایان پادشاهی بهرام گور (بخش دوم / بهره 1)
شاعر:ابوالقاسم فردوسی ؛ ويراستار:جلال خالقی‌مطلق - سخن - دیویی: 8fa1.21 - 588 صفحه - (در4جلد ) - جلد 3 - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1397 - 6 -753-372-964-978 انتخاب
4- شاهنامه: از پادشاهی لهراسپ تا پایان پادشاهی بهرام گور (بخش دوم / بهره 1)
نويسنده:ابوالقاسم فردوسی ؛ ويراستار:جلال خالقی‌مطلق - سخن - دیویی: 8fa1.21 - 600 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 6 -753-372-964-978 انتخاب
5- سخن‌های دیرینه: سی گفتار درباره فردوسی و شاهنامه
نويسنده:جلال خالقی‌مطلق ؛ به‌اهتمام:علی دهباشی ؛ ويراستار:سیدعبدالحسین موسوی‌رکنی - دکتر محمود افشار،سخن - دیویی: 8fa1.21 - 520 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 1 -94-5942-600-978 انتخاب
6- شاهنامه
شاعر:ابوالقاسم فردوسی ؛ مصحح:جلال خالقی‌مطلق - سخن - دیویی: 8fa1.21 - 994 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 7 -701-372-964-978 انتخاب
7- شاهنامه: از پادشاهی یزدگرد بهرام گور تا پایان پادشاهی یزدگرد شهریار (بخش دوم / بهره 2)
نويسنده:ابوالقاسم فردوسی ؛ ويراستار:جلال خالقی‌مطلق - سخن - دیویی: 8fa1.21 - 616 صفحه - (در4جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 3 -754-372-964-978 انتخاب
8- شاهنامه ابوالقاسم فردوسی
نويسنده:ابوالقاسم فردوسی ؛ به‌اهتمام:جلال خالقی‌مطلق - مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی - دیویی: 8fa1.21 - 394 صفحه - (در8جلد ) - جلد 1 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1387 - 7 -46-7025-964 انتخاب
9- شاهنامه: از پادشاهی لهراسپ تا پایان پادشاهی بهرام گور (بخش دوم / بهره 1)
نويسنده:ابوالقاسم فردوسی ؛ ويراستار:جلال خالقی‌مطلق - سخن - دیویی: 8fa1.21 - 584 صفحه - (در6جلد ) - جلد 2 - رقعی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1398 - 6 -753-372-964-978 انتخاب
10- شاهنامه
شاعر:ابوالقاسم فردوسی ؛ مصحح:جلال خالقی‌مطلق - سخن - دیویی: 8fa1.21 - 1210 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 4 -702-372-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6