لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(29)
چاپ مجدد (162)
تالیف (191)
ترجمه (0)
تهران (6)
شهرستان (185)
كودك و نوجوان (180)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (191) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کتابک آموزش نماز
به‌اهتمام:حسن شرعیات ؛ گرافيست:یاسر خلیفه - کتابک - 30 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 21 سال 1395 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 5 -07-7362-600-978 انتخاب
2- کتابک آموزش نماز
به‌اهتمام:حسن شرعیات ؛ گرافيست:یاسر خلیفه - کتابک - 30 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 27 سال 1395 - 1000 نسخه - 5 -07-7362-600-978 انتخاب
3- کتابک عترت: مشخصات و دانستنیهایی از چهارده معصوم (ع)
به‌اهتمام:محمدحسین قاسمی ؛ گرافيست:یاسر خلیفه - براق - 40 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 19 سال 1390 - 5000 نسخه - 19000 ریال - 8 -115-192-964-978 انتخاب
4- همیار پلیس = Hamyar police: آشنایی با قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی ویژه کودک و نوجوان
به‌اهتمام:محمدحسین قاسمی ؛ گرافيست:یاسر خلیفه - براق - 32 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 5000 نسخه - 8000 ریال - 3 -235-192-964-978 انتخاب
5- ترین‌های اسلامی
به‌اهتمام:محمدحسین قاسمی ؛ گرافيست:یاسر خلیفه - کتابک - 30 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 1 -05-7362-600-978 انتخاب
6- کتابک بچه‌های بهشت
به‌اهتمام:محمدحسین قاسمی ؛ ويراستار:مهدی صباغی ؛ گرافيست:یاسر خلیفه - کتابک - 30 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 5000 نسخه - 25000 ریال - 9 -09-7362-600-978 انتخاب
7- کتابک آموزش نماز
به‌اهتمام:حسن شرعیات ؛ گرافيست:یاسر خلیفه - کتابک - 32 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 35 سال 1396 - 5000 نسخه - 30000 ریال - 5 -07-7362-600-978 انتخاب
8- کتابک آموزش نماز
به‌اهتمام:حسن شرعیات ؛ گرافيست:یاسر خلیفه - کتابک - 30 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 44 سال 1396 - 5000 نسخه - 30000 ریال - 5 -07-7362-600-978 انتخاب
9- کتابک کلید بهشت: معماها، دانستنیها و احکام نماز
به‌اهتمام:محمدحسین قاسمی ؛ گرافيست:یاسر خلیفه - کتابک - 40 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 5000 نسخه - 25000 ریال - 1 -7-94124-600-978 انتخاب
10- دانستنیهای اسلامی = Islamic Knows
گردآورنده:محمدحسین قاسمی ؛ گرافيست:یاسر خلیفه - کتابک - 30 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 3 -3-94124-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 20