لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(23)
چاپ مجدد (149)
تالیف (172)
ترجمه (0)
تهران (6)
شهرستان (166)
كودك و نوجوان (162)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (172) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کتابک عترت: مشخصات و دانستنیهایی از چهارده معصوم (ع)
به‌اهتمام:محمدحسین قاسمی ؛ گرافيست:یاسر خلیفه - براق - 40 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 19 سال 1390 - 5000 نسخه - 19000 ریال - 8 -115-192-964-978 انتخاب
2- کتابک عترت: مشخصات و دانستنیهایی از چهارده معصوم (ع)
به‌اهتمام:محمدحسین قاسمی ؛ گرافيست:یاسر خلیفه - براق - 40 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 25 سال 1391 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 8 -115-192-964-978 انتخاب
3- اولین‌های اسلامی = The first Islamic
به‌اهتمام:محمدحسین قاسمی ؛ گرافيست:یاسر خلیفه - براق - 30 صفحه - 1/2 جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 6 -2-94124-600-978 انتخاب
4- کتابک نیایش: دانستنی‌ها و معماهایی از کتاب شریف مفاتیح الجنان، ادعیه، زیارات، ذکرها و ...
به‌اهتمام:محمدحسین قاسمی ؛ گرافيست:یاسر خلیفه - کتابک - 40 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 5000 نسخه - 25000 ریال - 7 -03-7362-600-978 انتخاب
5- کتابک آموزش نماز
به‌اهتمام:حسن شرعیات ؛ گرافيست:یاسر خلیفه - کتابک - 28 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 46 سال 1396 - 5000 نسخه - 30000 ریال - 5 -07-7362-600-978 انتخاب
6- کتابک کلید بهشت: معماها، دانستنیها و احکام نماز
به‌اهتمام:محمدحسین قاسمی ؛ گرافيست:یاسر خلیفه - کتابک - 38 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 7 سال 1396 - 1000 نسخه - 1 -7-94124-600-978 انتخاب
7- کتابک آموزش نماز
به‌اهتمام:حسن شرعیات ؛ گرافيست:یاسر خلیفه - کتابک - 32 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 8 سال 1394 - 5000 نسخه - 25000 ریال - 5 -07-7362-600-978 انتخاب
8- کتابک آموزش نماز
به‌اهتمام:حسن شرعیات ؛ گرافيست:یاسر خلیفه - کتابک - 30 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 29 سال 1395 - 5000 نسخه - 30000 ریال - 5 -07-7362-600-978 انتخاب
9- کتابک آموزش نماز
به‌اهتمام:حسن شرعیات ؛ گرافيست:یاسر خلیفه - کتابک - 32 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 30 سال 1396 - 10000 نسخه - 5 -07-7362-600-978 انتخاب
10- کتابک عترت: مشخصات و دانستنیهایی از چهارده معصوم (ع)
به‌اهتمام:محمدحسین قاسمی ؛ گرافيست:یاسر خلیفه - کتابک - 37 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 5 سال 1395 - 5000 نسخه - 25000 ریال - 4 -6-94124-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 18