لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(23)
چاپ مجدد (159)
تالیف (182)
ترجمه (0)
تهران (6)
شهرستان (176)
كودك و نوجوان (172)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (182) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اولین‌های اسلامی = The first Islamic
به‌اهتمام:محمدحسین قاسمی ؛ گرافيست:یاسر خلیفه - کتابک - 30 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 6 -2-94124-600-978 انتخاب
2- کتابک آموزش نماز
به‌اهتمام:حسن شرعیات ؛ گرافيست:یاسر خلیفه - کتابک - 30 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 18 سال 1395 - 5000 نسخه - 5 -07-7362-600-978 انتخاب
3- کتابک آموزش نماز
به‌اهتمام:حسن شرعیات ؛ گرافيست:یاسر خلیفه - کتابک - 30 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1393 - 5000 نسخه - 25000 ریال - 5 -07-7362-600-978 انتخاب
4- کتابک بچه‌های بهشت
به‌اهتمام:محمدحسین قاسمی ؛ ويراستار:مهدی صباغی ؛ گرافيست:یاسر خلیفه - کتابک - 30 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 5000 نسخه - 25000 ریال - 9 -09-7362-600-978 انتخاب
5- کتابک عترت: مشخصات و دانستنیهایی از چهارده معصوم (ع)
به‌اهتمام:محمدحسین قاسمی ؛ گرافيست:یاسر خلیفه - براق - 38 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 24 سال 1391 - 5000 نسخه - 12000 ریال - 8 -115-192-964-978 انتخاب
6- همیار پلیس: آشنایی با قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی ویژه کودک و نوجوان
به‌اهتمام:محمدحسین قاسمی ؛ گرافيست:یاسر خلیفه - براق - 32 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1391 - 5000 نسخه - 8000 ریال - 3 -235-192-964-978 انتخاب
7- کتابک آداب نیکی به والدین
به‌اهتمام:محمدحسین قاسمی ؛ گرافيست:یاسر خلیفه - کتابک - 30 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 5000 نسخه - 30000 ریال - 4 -20-7362-600-978 انتخاب
8- کتابک آموزش نماز
به‌اهتمام:حسن شرعیات ؛ گرافيست:یاسر خلیفه - کتابک - 32 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 37 سال 1396 - 5000 نسخه - 5 -07-7362-600-978 انتخاب
9- کتابک عترت: مشخصات و دانستنیهایی از چهارده معصوم (ع)
به‌اهتمام:محمدحسین قاسمی ؛ گرافيست:یاسر خلیفه - کتابک - 38 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 7 سال 1396 - 4000 نسخه - 30000 ریال - 4 -6-94124-600-978 انتخاب
10- کتابک دانش: دانستنیها و معماهای اسلامی
به‌اهتمام:محمدحسین قاسمی ؛ گرافيست:یاسر خلیفه - کتابک - 38 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 4 سال 1394 - 5000 نسخه - 25000 ریال - 8 -8-94124-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 19