لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(23)
چاپ مجدد (159)
تالیف (182)
ترجمه (0)
تهران (6)
شهرستان (176)
كودك و نوجوان (172)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (182) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کتابک عترت: مشخصات و دانستنیهایی از چهارده معصوم (ع)
به‌اهتمام:محمدحسین قاسمی ؛ گرافيست:یاسر خلیفه - براق - 38 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 17 سال 1390 - 5000 نسخه - 12000 ریال - 8 -115-192-964-978 انتخاب
2- کتابک عترت: مشخصات و دانستنیهایی از چهارده معصوم (ع)
به‌اهتمام:محمدحسین قاسمی ؛ گرافيست:یاسر خلیفه - براق - 38 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 28 سال 1392 - 5000 نسخه - 25000 ریال - 8 -115-192-964-978 انتخاب
3- کتابک دانش
نويسنده:محمدحسین قاسمی ؛ گرافيست:یاسر خلیفه - براق - 40 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1389 - 5000 نسخه - 12000 ریال - 8 -128-192-964-978 انتخاب
4- خواندنی‌هایی از کودکان و نوجوانان کربلا
نويسنده:طاهر خوش ؛ شاعر:یحیی علوی‌فرد ؛ ويراستار:محمدباقر انصاری - براق - 40 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 5000 نسخه - 25000 ریال - 6 -867-192-964-978 انتخاب
5- کتابک سلامت (برای تمام اعضای خانواده): دانستنی‌های علمی، کاربردی و سنتی درباره سلامت بدن
گرافيست:یاسر خلیفه ؛ به‌اهتمام:سعید قاسمی - کتابک - 38 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 5000 نسخه - 25000 ریال - 1 -18-7362-600-978 انتخاب
6- کتابک عترت: مشخصات و دانستنیهایی از چهارده معصوم (ع)
به‌اهتمام:محمدحسین قاسمی ؛ گرافيست:یاسر خلیفه - کتابک - 38 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 5000 نسخه - 25000 ریال - 4 -6-94124-600-978 انتخاب
7- کتابک کلید بهشت: معماها، دانستنیها و احکام نماز
به‌اهتمام:محمدحسین قاسمی ؛ گرافيست:یاسر خلیفه - کتابک - 40 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 4 سال 1394 - 5000 نسخه - 25000 ریال - 1 -7-94124-600-978 انتخاب
8- کتابک آموزش نماز
به‌اهتمام:حسن شرعیات ؛ گرافيست:یاسر خلیفه - کتابک - 30 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 19 سال 1395 - 5000 نسخه - 25000 ریال - 5 -07-7362-600-978 انتخاب
9- اولین‌های اسلامی = The first Islamic
به‌اهتمام:محمدحسین قاسمی ؛ گرافيست:یاسر خلیفه - کتابک - 30 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 6 سال 1396 - 5000 نسخه - 20000 ریال - 6 -2-94124-600-978 انتخاب
10- کتابک آموزش نماز
به‌اهتمام:حسن شرعیات ؛ گرافيست:یاسر خلیفه - کتابک - 32 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 30 سال 1396 - 10000 نسخه - 5 -07-7362-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 19