لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(19)
چاپ مجدد (18)
تالیف (35)
ترجمه (2)
تهران (37)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (21)

تعداد یافت شده (37) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- Principles and methodology of translation
نويسنده:حسین ملانظر - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 428.02 - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 14 سال 1392 - 25000 ریال - 5 -235-459-964-978 انتخاب
2- از قاجاریه تا انقلاب اسلامی دارالفنون
نويسنده:حسین ملانظر - ترجمه‌پژوهان - دیویی: 8fa4.02 - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500000 ریال - 0 -8-95183-622-978 انتخاب
3- Translation techniques: phrases
نويسنده:حسین ملانظر - ترجمه‌پژوهان - دیویی: 418.02 - 140 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 250000 ریال - 9 -5-96966-600-978 انتخاب
4- از تهاجم مغول تا قاجاریه، رصدخانه مراغه
نويسنده:حسین ملانظر - ترجمه‌پژوهان - دیویی: 4fa8.02 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 400000 ریال - 3 -7-95183-622-978 انتخاب
5- Translation techniques: texts
نويسنده:حسین ملانظر - ترجمه‌پژوهان - دیویی: 418.02 - 152 صفحه - جلد 4 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 300000 ریال - 3 -7-96966-600-978 انتخاب
6- پس از ظهور اسلام تا تهاجم مغول بیت‌الحکمه
نويسنده:حسین ملانظر - ترجمه‌پژوهان - دیویی: 4fa8.02 - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 350000 ریال - 6 -6-95183-622-978 انتخاب
7- Translation techniques: clauses and sentences
نويسنده:حسین ملانظر - ترجمه‌پژوهان - دیویی: 418.02 - 152 صفحه - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 300000 ریال - 6 -6-96966-600-978 انتخاب
8- Principles And Methodology Of Translation
نويسنده:حسین ملانظر - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 418 - 114 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 2400 ریال - 2 -235-459-964 انتخاب
9- Principles and methodology of translation
نويسنده:حسین ملانظر - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 428.02 - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 12 سال 1389 - 14000 ریال - 5 -235-459-964-978 انتخاب
10- بررسی ترجمه‌های قرآن مجید در قالب شعر و نثر (فارسی و انگلیسی)
نويسنده:محمود افروز ؛ نويسنده:حسین ملانظر - ترجمه‌پژوهان - دیویی: 297.14 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 150000 ریال - 0 -8-96966-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4