لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(19)
چاپ مجدد (18)
تالیف (35)
ترجمه (2)
تهران (37)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (21)

تعداد یافت شده (37) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ترجمه متون اسلامی
نويسنده:محمود افروز ؛ نويسنده:حسین ملانظر - ترجمه‌پژوهان - دیویی: 428.24 - 132 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1100 نسخه - 150000 ریال - 8 -2-96966-600-978 انتخاب
2- Principles and methodology of translation
نويسنده:حسین ملانظر - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 428.02 - 236 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 18 سال 1397 - 2000 نسخه - 70000 ریال - 5 -235-459-964-978 انتخاب
3- Principles and methodology of translation
نويسنده:حسین ملانظر - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 428.02 - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 13 سال 1390 - 5500 نسخه - 16000 ریال - 5 -235-459-964-978 انتخاب
4- Principles and methodology of translation
نويسنده:حسین ملانظر - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 428.02 - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1383 - 5000 نسخه - 6000 ریال - 2 -235-459-964 انتخاب
5- از قاجاریه تا انقلاب اسلامی دارالفنون
نويسنده:حسین ملانظر - ترجمه‌پژوهان - دیویی: 8fa4.02 - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 200 نسخه - 500000 ریال - 0 -8-95183-622-978 انتخاب
6- پنج قدم فاصله
نويسنده:ریچل لیپینکات ؛ نويسنده:میکی داتری ؛ نويسنده:توبیاس ایاکونیس - مدال،جنگل - دیویی: 823.914 - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 400000 ریال - 3 -0-95641-622-978 انتخاب
7- On translating the holy Qur'an
نويسنده:محمود افروز ؛ نويسنده:حسین ملانظر - ترجمه‌پژوهان - دیویی: 297.14 - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 150000 ریال - 1 -1-96966-600-978 انتخاب
8- Principles And Methodology Of Translation
نويسنده:حسین ملانظر - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 418 - 114 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 5000 نسخه - 2400 ریال - 2 -235-459-964 انتخاب
9- Principles and methodology of translation
نويسنده:حسین ملانظر - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 428.02 - 114 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1386 - 8000 نسخه - 8000 ریال - 2 -235-459-964 انتخاب
10- Translation techniques: phrases
نويسنده:حسین ملانظر - ترجمه‌پژوهان - دیویی: 418.02 - 140 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 250000 ریال - 9 -5-96966-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4