لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (5)
تالیف (2)
ترجمه (10)
تهران (10)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (12) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دختری در قطار
نويسنده:پائولا هاوکینز ؛ مترجم:زهره قلی‌پور ؛ ويراستار:علیرضا حیدرفدایی - آتیسا - دیویی: 823.914 - 398 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 550000 ریال - 9 -88-8399-600-978 انتخاب
2- دختری در قطار
نويسنده:پائولا هاوکینز ؛ مترجم:زهره قلی‌پور ؛ ويراستار:علیرضا حیدرفدایی - آتیسا - دیویی: 823.914 - 400 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 300000 ریال - 9 -88-8399-600-978 انتخاب
3- جاناتان مرغ دریایی
نويسنده:ریچارد باخ ؛ مترجم:مینا دهباشی ؛ ويراستار:علیرضا حیدرفدایی - آتیسا - دیویی: 813.54 - 146 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 120000 ریال - 0 -94-8399-600-978 انتخاب
4- پینگ: قورباغه‌ای در جست‌و‌جوی برکه‌ای نو داستانی درباره هماهنگی با تغییر و غلبه بر موانع
نويسنده:استوارت‌ایوری گلد ؛ مترجم:فهیمه رحمتی ؛ ويراستار:علیرضا حیدرفدایی - آتیسا - دیویی: 155.24 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 80000 ریال - 4 -96-8399-600-978 انتخاب
5- دختری در قطار
نويسنده:پائولا هاوکینز ؛ مترجم:زهره قلی‌پور ؛ ويراستار:علیرضا حیدرفدایی - آتیسا - دیویی: 823.914 - 396 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1398 - 740000 ریال - 9 -88-8399-600-978 انتخاب
6- فناوری موتورهای احتراقی
نويسنده:علیرضا حیدرفدایی - ارژن - دیویی: 621.434 - 184 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 100000 ریال - 9 -1-93660-600-978 انتخاب
7- فناوری رنگ
نويسنده:علیرضا حیدرفدایی - ارژن - دیویی: 535.6 - 148 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 100000 ریال - 2 -0-93660-600-978 انتخاب
8- پینگ: قورباغه‌ای در جست‌و‌جوی برکه‌ای نو داستانی درباره هماهنگی با تغییر و غلبه بر موانع
نويسنده:استوارت‌ایوری گلد ؛ مترجم:فهیمه رحمتی ؛ ويراستار:علیرضا حیدرفدایی - آتیسا - دیویی: 155.24 - 86 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 240000 ریال - 4 -96-8399-600-978 انتخاب
9- دختری در قطار
نويسنده:پائولا هاوکینز ؛ مترجم:زهره قلی‌پور ؛ ويراستار:علیرضا حیدرفدایی - آتیسا - دیویی: 823.914 - 400 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 370000 ریال - 9 -88-8399-600-978 انتخاب
10- جاناتان، مرغ دریایی
نويسنده:ریچارد باخ ؛ مترجم:مینا دهباشی ؛ ويراستار:علیرضا حیدرفدایی - آتیسا - دیویی: 813.54 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 400000 ریال - 0 -78-8951-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2