لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(78)
چاپ مجدد (90)
تالیف (106)
ترجمه (62)
تهران (168)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (97)

تعداد یافت شده (168) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تکنولوژی جراحی توراکس، قلب و عروق: بر اساس سرفصل واحد درسی تکنولوژی جراحی قلب و تنفس ...
نويسنده:لیلا ساداتی ؛ نويسنده:احسان گلچینی ؛ زيرنظر:کاظم زرگری - جامعه‌نگر - دیویی: 617.54059 - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 169000 ریال - 9 -197-101-600-978 انتخاب
2- تکنولوژی جراحی زنان و مامایی: مطابق با جدیدترین سرفصل واحد درسی تکنولوژی زنان و مامایی از سوی شورای عالی برنامه‌ریزی جهت رشته‌ی اتاق عمل
تدوين:لیلا ساداتی ؛ تدوين:احسان گلچینی ؛ زيرنظر:اشرف دهقان - جامعه‌نگر - دیویی: 618.1 - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 99000 ریال - 5 -335-101-600-978 انتخاب
3- اخلاق حرفه‌ای در اتاق عمل: بر اساس آخرین سرفصل واحد درسی اخلاق حرفه‌ای در اتاق عمل، معرفی شده از سوی وزارت بهداشت
نويسنده:لیلا ساداتی ؛ نويسنده:احسان گلچینی ؛ نويسنده:زینب نخبه‌دهقان - جامعه‌نگر - دیویی: 174.2 - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 79000 ریال - 2 -480-101-600-978 انتخاب
4- تکنولوژی جراحی برای تکنولوژیست جراحی: جراحی‌های زنان، مامایی و اورولوژی
مترجم:لیلا ساداتی ؛ مترجم:احسان گلچینی ؛ مترجم:حسن فرهمند - جامعه‌نگر - دیویی: 617.917 - 194 صفحه - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 119000 ریال - 7 -526-101-600-978 انتخاب
5- تکنیک اتاق عمل: اصول کار در اتاق عمل
نويسنده:نانسی‌ ماری فورتوناتو فیلیپس ؛ مترجم:لیلا ساداتی ؛ مترجم:احسان گلچینی - جامعه‌نگر - دیویی: 617.0231 - 1008 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 690000 ریال - 0 -567-101-600-978 انتخاب
6- تکنولوژی جراحی ارتوپدی: بر اساس آخرین سرفصل واحد درسی جراحی ارتوپدی ...
نويسنده:لیلا ساداتی ؛ نويسنده:احسان گلچینی ؛ زيرنظر:محسن عمادالدین - جامعه‌نگر - دیویی: 617.5 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 99000 ریال - 4 -134-101-600-978 انتخاب
7- آناتومی پایه گری 2018: اندام
نويسنده:ریچاردال. دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام میچل - جامعه‌نگر - دیویی: 612 - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 445000 ریال - 9 -717-101-600-978 انتخاب
8- مراقبت از بیمار در جراحی الکساندر: جراحی اعصاب
مترجم:لیلا ساداتی ؛ مترجم:احسان گلچینی ؛ نويسنده:جین‌سی. راث‌راک - جامعه‌نگر - دیویی: 617.0231 - 82 صفحه - جلد 7 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 199000 ریال - 7 -740-101-600-978 انتخاب
9- تکنولوژی جراحی برای تکنولوژیست جراحی: جراحی ارتوپدی
نويسنده:کوین‌بی. فرای ؛ مترجم:لیلا ساداتی ؛ مترجم:احسان گلچینی - جامعه‌نگر - دیویی: 617.917 - 106 صفحه - جلد 6 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 249000 ریال - 4 -796-101-600-978 انتخاب
10- تکنولوژی جراحی ENT، فک و صورت
نويسنده:لیلا ساداتی ؛ نويسنده:احسان گلچینی ؛ نويسنده:ساناز توکلی - جامعه‌نگر - دیویی: 617.51 - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 129000 ریال - 0 -145-101-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 17