لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(30)
چاپ مجدد (0)
تالیف (30)
ترجمه (0)
تهران (30)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (30) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جراحی 3
نويسنده:پری خدام - حیدری - 224 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 2000 نسخه - 650000 ریال - 9 -150-489-600-978 انتخاب
2- جراحی 1
نويسنده:پری خدام - حیدری - 164 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 2000 نسخه - 650000 ریال - 6 -148-489-600-978 انتخاب
3- اطفال
نويسنده:پری خدام - آرتین طب - 128 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 198000 ریال - 9 -04-7028-600-978 انتخاب
4- بیماری‌های قلب
نويسنده:پری خدام - حیدری - 336 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 2000 نسخه - 650000 ریال - 4 -098-489-600-978 انتخاب
5- اطفال (2)
نويسنده:پری خدام ؛ زيرنظر:هادی احمدی‌آملی - آرتین طب - 146 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 6 -05-7028-600-978 انتخاب
6- بیماری‌های عفونی بر اساس هاریسون 2012
نويسنده:پری خدام - آرتین طب - 184 صفحه - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 5000 نسخه - 228000 ریال - 7 -04-7639-600-978 انتخاب
7- جراحی
نويسنده:پری خدام ؛ زيرنظر:هادی احمدی‌آملی - آرتین طب - 160 صفحه - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 198000 ریال - 0 -95-8443-964-978 انتخاب
8- بیماری‌های عفونی بر اساس هاریسون 2012
نويسنده:پری خدام - آرتین طب - 208 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 5000 نسخه - 228000 ریال - 1 -06-7639-600-978 انتخاب
9- جراحی
نويسنده:پری خدام ؛ زيرنظر:هادی احمدی‌آملی - آرتین طب - 150 صفحه - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 198000 ریال - 7 -96-8443-964-978 انتخاب
10- خلاصه کتاب زنان دنفورث: زنان
نويسنده:پری خدام ؛ زيرنظر:آزیتا محمودان - آرتین طب - 240 صفحه - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 248000 ریال - 1 -98-8443-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3