لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(30)
چاپ مجدد (0)
تالیف (30)
ترجمه (0)
تهران (30)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (30) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اطفال
نويسنده:پری خدام - آرتین طب - 128 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 198000 ریال - 9 -04-7028-600-978 انتخاب
2- بیماری‌های عفونی بر اساس هاریسون 2015
نويسنده:پری خدام - پارسیان دانش - 182 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 1100000 ریال - 2 -36-7701-600-978 انتخاب
3- جراحی
نويسنده:پری خدام ؛ زيرنظر:هادی احمدی‌آملی - آرتین طب - 150 صفحه - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 198000 ریال - 7 -96-8443-964-978 انتخاب
4- بیماری‌های گوارش
نويسنده:پری خدام ؛ مقدمه:مجتبی گرجی - آرتین طب - 256 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 248000 ریال - 9 -20-7028-600-978 انتخاب
5- جراحی
نويسنده:پری خدام ؛ زيرنظر:هادی احمدی‌آملی - آرتین طب - 160 صفحه - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 198000 ریال - 0 -95-8443-964-978 انتخاب
6- بیماری‌های کلیه
نويسنده:پری خدام - آرتین طب - 234 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 5000 نسخه - 350000 ریال - 9 -151-424-600-978 انتخاب
7- بیماری‌های قلب و عروق
نويسنده:پری خدام ؛ زيرنظر:مجتبی گرجی - آرتین طب - 220 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 228000 ریال - 1 -00-7028-600-978 انتخاب
8- جراحی 4
نويسنده:پری خدام - حیدری - 228 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 2000 نسخه - 650000 ریال - 6 -151-489-600-978 انتخاب
9- جراحی
نويسنده:پری خدام ؛ زيرنظر:هادی احمدی‌آملی - آرتین طب - 130 صفحه - جلد 5 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 178000 ریال - 5 -02-7028-600-978 انتخاب
10- جراحی 2
نويسنده:پری خدام - حیدری - 220 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 2000 نسخه - 650000 ریال - 3 -149-489-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3