لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(30)
چاپ مجدد (0)
تالیف (30)
ترجمه (0)
تهران (30)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (30) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جراحی 2
نويسنده:پری خدام - حیدری - 220 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 2000 نسخه - 650000 ریال - 3 -149-489-600-978 انتخاب
2- اطفال
نويسنده:پری خدام - آرتین طب - 128 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 198000 ریال - 9 -04-7028-600-978 انتخاب
3- جراحی 4
نويسنده:پری خدام - حیدری - 228 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 2000 نسخه - 650000 ریال - 6 -151-489-600-978 انتخاب
4- جراحی
نويسنده:پری خدام ؛ زيرنظر:هادی احمدی‌آملی - آرتین طب - 160 صفحه - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 198000 ریال - 0 -95-8443-964-978 انتخاب
5- بیماری‌های گوارش
نويسنده:پری خدام ؛ مقدمه:مجتبی گرجی - آرتین طب - 256 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 248000 ریال - 9 -20-7028-600-978 انتخاب
6- بیماری‌های قلب
نويسنده:پری خدام - حیدری - 214 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 600000 ریال - 7 -097-489-600-978 انتخاب
7- جراحی
نويسنده:پری خدام ؛ زيرنظر:هادی احمدی‌آملی - آرتین طب - 136 صفحه - جلد 3 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 198000 ریال - 4 -97-8443-964-978 انتخاب
8- بیماری‌های خون و انکولوژی
نويسنده:پری خدام ؛ مقدمه:مجتبی گرجی ؛ زيرنظر:فرهاد شاهی - آرتین طب - 248 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 248000 ریال - 8 -27-7028-600-978 انتخاب
9- بیماری‌های عفونی بر اساس هاریسون 2012
نويسنده:پری خدام - آرتین طب - 184 صفحه - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 5000 نسخه - 228000 ریال - 7 -04-7639-600-978 انتخاب
10- جراحی
نويسنده:پری خدام - آرتین طب - 162 صفحه - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 5000 نسخه - 268000 ریال - 7 -59-7639-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3