لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (0)
تالیف (3)
ترجمه (0)
تهران (1)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (3) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پرورش کاربردی شناسایی و کنترل بیماریها و آفات قارچ خوراکی
نويسنده:حسین خبازجلفایی ؛ نويسنده:محمدفتی مرادعلی - علوم کشاورزی - دیویی: 635.8 - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 15000 ریال - 9 -19-6832-964 انتخاب
2- راهنمای آفات، بیماریها و علفهای هرز سیب
نويسنده:رئوف کلیایی ؛ نويسنده:حسین خبازجلفایی ؛ نويسنده:سیدحسین میرکمالی - نشر آموزش کشاورزی - دیویی: 634.119 - 254 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 8 -28-7908-964 انتخاب
3- راهنمای آفات، بیماریها و علفهای هرز خرما
نويسنده:حسین خبازجلفایی ؛ نويسنده:شادی فرنادی - نشر آموزش کشاورزی - دیویی: 634.62 - 166 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 6 -01-7908-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1