لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(19)
چاپ مجدد (64)
تالیف (6)
ترجمه (77)
تهران (83)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (83) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سخن و اندیشه
نويسنده:علی‌اصغر خبره‌زاده - دنیای مادر - دیویی: 8fa0 - 452 صفحه - وزیری - چاپ 2 سال 1371 - 2000 نسخه - 2800 ریال - انتخاب
2- بیگانه
نويسنده:آلبر کامو ؛ مترجم:جلال آل‌احمد ؛ مترجم:علی‌اصغر خبره‌زاده - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 843.914 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1389 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 6 -004-351-964-978 انتخاب
3- نثر پارسی در آیینه تاریخ (گزیده متون تاریخی)
گردآورنده:علی‌اصغر خبره‌زاده ؛ ويراستار:پرویز اتابکی - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 8fa8.8008 - 610 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 1000 نسخه - 9 -743-445-964 انتخاب
4- دانتون
نويسنده:رومن رولان ؛ مترجم:علی‌اصغر خبره‌زاده - تیراژه - دیویی: 842.912 - 176 صفحه - چاپ 2 سال 1364 - 300 ریال - انتخاب
5- دکتر ژیواگو
نويسنده:باریس‌لئونیدوویچ پاسترناک ؛ مترجم:علی‌اصغر خبره‌زاده - موسسه انتشارات نگاه،شباهنگ - دیویی: 891.7342 - 842 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 15 سال 1397 - 1000 نسخه - 750000 ریال - 5 -733-351-964-978 انتخاب
6- همیشه شوهر
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:علی‌اصغر خبره‌زاده - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 891.733 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1391 - 2000 نسخه - 100000 ریال - 0 -316-351-964-978 انتخاب
7- بیگانه
نويسنده:آلبر کامو ؛ مترجم:جلال آل‌احمد ؛ مترجم:علی‌اصغر خبره‌زاده - معیار علم - دیویی: 843.914 - 156 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 115000 ریال - 6 -75-5461-600-978 انتخاب
8- نثر پارسی در آیینه تاریخ (گزیده متون تاریخی)
گردآورنده:علی‌اصغر خبره‌زاده ؛ ويراستار:پرویز اتابکی - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 8fa8.8008 - 662 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1000 نسخه - 5 -731-445-964 انتخاب
9- همیشه شوهر
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:علی‌اصغر خبره‌زاده - ققنوس - دیویی: 891.733 - 272 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1364 - 3000 نسخه - 450 ریال - انتخاب
10- همیشه شوهر
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:علی‌اصغر خبره‌زاده - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 891.733 - 272 صفحه - چاپ 2 سال 1370 - 4000 نسخه - 1000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9