لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(20)
چاپ مجدد (73)
تالیف (6)
ترجمه (87)
تهران (92)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (93) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- همیشه شوهر
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:علی‌اصغر خبره‌زاده - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 891.733 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1395 - 170000 ریال - 0 -316-351-964-978 انتخاب
2- بیگانه
نويسنده:آلبر کامو ؛ مترجم:جلال آل‌احمد ؛ مترجم:علی‌اصغر خبره‌زاده - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 843.914 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1389 - 30000 ریال - 6 -004-351-964-978 انتخاب
3- ژان کریستف: به یاد مادرم
نويسنده:رومن رولان ؛ مترجم:علی‌اصغر خبره‌زاده ؛ ويراستار:مختار اسماعیل‌نژاد - نگاه - دیویی: 843.912 - 840 صفحه - (در4جلد ) - جلد 3 - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1388 - 3 -539-351-964-978 انتخاب
4- زندگی تولستوی
نويسنده:رومن رولان ؛ مترجم:علی‌اصغر خبره‌زاده - تیراژه - دیویی: 891.733 - 320 صفحه - رقعی - چاپ 2 سال 1365 - 600 ریال - انتخاب
5- همیشه شوهر
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:علی‌اصغر خبره‌زاده - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 891.733 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1396 - 200000 ریال - 0 -316-351-964-978 انتخاب
6- شهر بی ترحم
نويسنده:مانفرد گریگور ؛ مترجم:علی‌اصغر خبره‌زاده - نشر پارسا - دیویی: 830 - 240 صفحه - چاپ 1 سال 1369 - 1750 ریال - انتخاب
7- ژان کریستف: شورش - هفته بازار
نويسنده:رومن رولان ؛ مترجم:علی‌اصغر خبره‌زاده - نگاه - دیویی: 843.912 - 936 صفحه - (در4جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1399 - 6 -538-351-964-978 انتخاب
8- همیشه شوهر
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:علی‌اصغر خبره‌زاده - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 891.733 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1388 - 50000 ریال - 0 -316-351-964-978 انتخاب
9- بیگانه
نويسنده:آلبر کامو ؛ مترجم:جلال آل‌احمد ؛ مترجم:علی‌اصغر خبره‌زاده - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 843.914 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 15 سال 1395 - 6 -004-351-964-978 انتخاب
10- ژان کریستف: سپیده‌دمان - بامدادان - نوجوانی
نويسنده:رومن رولان ؛ مترجم:علی‌اصغر خبره‌زاده ؛ ويراستار:مختار اسماعیل‌نژاد - نگاه - دیویی: 843.912 - 936 صفحه - (در4جلد ) - جلد 1 - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1388 - 9 -537-351-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 10