لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(19)
چاپ مجدد (65)
تالیف (6)
ترجمه (78)
تهران (84)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (84) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دانتون
نويسنده:رومن رولان ؛ مترجم:علی‌اصغر خبره‌زاده - تیراژه - دیویی: 843 - 176 صفحه - چاپ 3 سال 1369 - 5000 نسخه - 350 ریال - انتخاب
2- دکتر ژیواگو
نويسنده:باریس‌لئونیدوویچ پاسترناک ؛ مترجم:علی‌اصغر خبره‌زاده - موسسه انتشارات نگاه،شباهنگ - دیویی: 891.7342 - 842 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1396 - 500 نسخه - 5 -733-351-964-978 انتخاب
3- بیگانه
نويسنده:آلبر کامو ؛ مترجم:جلال آل‌احمد ؛ مترجم:علی‌اصغر خبره‌زاده - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 843.914 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1387 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 2 -004-351-964 انتخاب
4- تسخیرشدگان: جن زدگان (جلد 1و 2)
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:علی‌اصغر خبره‌زاده - آسیا - دیویی: 891 - 416 صفحه - رقعی - چاپ 5 سال 1361 - 5000 نسخه - 1250 ریال - انتخاب
5- بیگانه
نويسنده:آلبر کامو ؛ مترجم:جلال آل‌احمد ؛ مترجم:علی‌اصغر خبره‌زاده - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 843.914 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 14 سال 1394 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 6 -004-351-964-978 انتخاب
6- زن سی‌ساله
نويسنده:اونوره‌دو بالزاک ؛ مترجم:علی‌اصغر خبره‌زاده - نگاه - دیویی: 843.7 - 288 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 280000 ریال - 8 -297-376-600-978 انتخاب
7- زن سی‌ساله
نويسنده:اونوره‌دو بالزاک ؛ مترجم:علی‌اصغر خبره‌زاده ؛ ويراستار:پرویز شیشه‌گران - امیرکبیر - دیویی: 843.7 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1396 - 1000 نسخه - 130000 ریال - 4 -1835-00-964-978 انتخاب
8- دکتر ژیواگو
نويسنده:باریس‌لئونیدوویچ پاسترناک ؛ مترجم:علی‌اصغر خبره‌زاده - انتشارات پیروز - دیویی: 891.7342 - 756 صفحه - وزیری - چاپ 6 سال 1363 - 3000 نسخه - 1000 ریال - انتخاب
9- زن سی‌ساله
نويسنده:اونوره‌دو بالزاک ؛ مترجم:علی‌اصغر خبره‌زاده - نشر پارسا - دیویی: 843.7 - 300 صفحه - رقعی (سلفون) - چاپ 4 سال 1377 - 5000 نسخه - 12000 ریال - 4 -10-5533-964 انتخاب
10- نثر پارسی در آیینه تاریخ (گزیده متون تاریخی)
گردآورنده:علی‌اصغر خبره‌زاده ؛ ويراستار:پرویز اتابکی - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 8fa8.8008 - 610 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 1000 نسخه - 9 -743-445-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9