لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (11)
تالیف (13)
ترجمه (1)
تهران (14)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (8)

تعداد یافت شده (14) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تکنولوژی جراحی گوارش و غدد: مطابق با جدیدترین سرفصل واحد درسی جراحی گوارش و غدد
نويسنده:لیلا ساداتی ؛ نويسنده:احسان گلچینی ؛ زيرنظر:بیژن خراسانی - جامعه‌نگر - دیویی: 617.01 - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 99000 ریال - 5 -140-101-600-978 انتخاب
2- Order اوردرنویسی در جراحی
نويسنده:عبدالرحیم قلی‌زاده‌پاشا ؛ نويسنده:بیژن خراسانی ؛ نويسنده:حجت‌اله اکبرزاده‌پاشا - پاشا - دیویی: 617 - 288 صفحه - چاپ 1 سال 1374 - 4800 ریال - انتخاب
3- تکنولوژی جراحی گوارش و غدد: مطابق با جدیدترین سرفصل واحد درسی جراحی گوارش و غدد
نويسنده:لیلا ساداتی ؛ نويسنده:احسان گلچینی ؛ زيرنظر:بیژن خراسانی - جامعه‌نگر - دیویی: 617.01 - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 65000 ریال - 5 -140-101-600-978 انتخاب
4- تکنولوژی جراحی گوارش و غدد: مطابق با جدیدترین سرفصل واحد درسی جراحی گوارش و غدد
نويسنده:لیلا ساداتی ؛ نويسنده:احسان گلچینی ؛ نويسنده:مهران نفر - جامعه‌نگر - دیویی: 617.4 - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1398 - 229000 ریال - 9 -353-101-600-978 انتخاب
5- Order اوردرنویسی در جراحی
نويسنده:عبدالرحیم قلی‌زاده‌پاشا ؛ نويسنده:بیژن خراسانی ؛ نويسنده:حجت‌اله اکبرزاده‌پاشا - پاشا - دیویی: 617.0754 - 288 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1374 - 5800 ریال - 0 انتخاب
6- تشخیص و درمان گام به گام بیماریهای داخلی
نويسنده:استیون میچل ؛ نويسنده:ویلیام میچل ؛ مترجم:بیژن خراسانی - موسسه فرهنگی‌ انتشاراتی ‌حیان،اباصالح - دیویی: 616 - 48 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1382 - 7900 ریال - 964-460-539-X انتخاب
7- Order نویسی در جراحی
نويسنده:بیژن خراسانی ؛ نويسنده:عبدالرحیم قلی‌زاده‌پاشا - پاشا - دیویی: 617 - 288 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1375 - 6500 ریال - انتخاب
8- تکنولوژی جراحی گوارش و غدد: مطابق با جدیدترین سرفصل واحد درسی جراحی گوارش و غدد
نويسنده:لیلا ساداتی ؛ نويسنده:احسان گلچینی ؛ نويسنده:مهران نفر - جامعه‌نگر - دیویی: 617.4 - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1394 - 129000 ریال - 9 -353-101-600-978 انتخاب
9- تکنولوژی جراحی گوارش و غدد: مطابق با جدیدترین سرفصل واحد درسی جراحی گوارش و غدد
نويسنده:لیلا ساداتی ؛ نويسنده:احسان گلچینی ؛ نويسنده:مهران نفر - جامعه‌نگر - دیویی: 617.4 - 204 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1398 - 329000 ریال - 9 -353-101-600-978 انتخاب
10- Order نویسی در جراحی
نويسنده:بیژن خراسانی ؛ نويسنده:عبدالرحیم قلی‌زاده‌پاشا ؛ ويراستار:حجت‌اله اکبرزاده‌پاشا - پاشا - دیویی: 617 - 288 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1376 - 6500 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2