لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(89)
چاپ مجدد (246)
تالیف (328)
ترجمه (7)
تهران (334)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (243)
كمك درسی و آموزشی (89)

تعداد یافت شده (335) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- میهن من
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 9 سال 1393 - 1500 نسخه - 40000 ریال - 6 -0393-08-964-978 انتخاب
2- بهداشت
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 11 سال 1394 - 1750 نسخه - 40000 ریال - 9 -0389-08-964-978 انتخاب
3- خانواده
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 13 سال 1394 - 3000 نسخه - 40000 ریال - 2 -0391-08-964-978 انتخاب
4- آلوچه و سنگ
نويسنده:طاهره خردور ؛ تصويرگر:غزاله بیگدلو - پیدایش - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 3000 نسخه - 75000 ریال - 5 -165-296-600-978 انتخاب
5- میهن من
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 30 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 10 سال 1394 - 5500 نسخه - 40000 ریال - 6 -0393-08-964-978 انتخاب
6- کتاب کار ریاضی: چهارم دبستان
نويسنده:حسنیه کمالی ؛ نويسنده:طاهره خردور - علمی آینده‌سازان - دیویی: 510.76 - 104 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1378 - 7000 نسخه - 4800 ریال - 5 -117-339-964 انتخاب
7- کتاب کار ریاضی خلاق چهارم دبستان
نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:فرحناز خردور ؛ تصويرگر:فائزه آیتی - سرمشق - دیویی: 510.76 - 200 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 6 سال 1392 - 2000 نسخه - 100000 ریال - 1 -22-8315-964 انتخاب
8- جانوران
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 591 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 7 سال 1392 - 1000 نسخه - 40000 ریال - 7 -0396-08-964-978 انتخاب
9- ماجراهای بچه ‌جان: درخت همسایه
نويسنده:طاهره خردور ؛ گرافيست:مسعود آباد ؛ تصويرگر:شیرین شیخی - کانیار - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 2000 نسخه - 70000 ریال - 6 -24-6613-600-978 انتخاب
10- کتاب زیبانویسی اول دبستان (بر اساس کتاب‌های بخوانیم و بنویسیم) ویژه‌ی دانش‌آموزان، معلمان و والدین
نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:فرحناز خردور - استادیار - دیویی: 745.619 - 88 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 2500 نسخه - 15000 ریال - 0 -62-7783-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 34