لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(89)
چاپ مجدد (256)
تالیف (338)
ترجمه (7)
تهران (344)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (253)
كمك درسی و آموزشی (89)

تعداد یافت شده (345) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بازآموز خلاق تابستان (پایه‌ی سوم) سرگرمی، نکته، تمرین
نويسنده:طاهره خردور ؛ ويراستار:طیبه قادری ؛ تصويرگر:الهام کاظمی - سرمشق - دیویی: 372.24076 - 80 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 140000 ریال - 1 -85-8315-964-978 انتخاب
2- فصل‌ها: ویژه‌ی کودکان چهارساله
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 30000 ریال - 0 -0395-08-964-978 انتخاب
3- کتاب کار ریاضی: چهارم دبستان
نويسنده:حسنیه کمالی ؛ نويسنده:طاهره خردور - علمی آینده‌سازان - دیویی: 510.76 - 104 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1378 - 4800 ریال - 5 -117-339-964 انتخاب
4- آلوچه و سنگ
نويسنده:طاهره خردور ؛ تصويرگر:غزاله بیگدلو - پیدایش - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 75000 ریال - 5 -165-296-600-978 انتخاب
5- میهن من
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 30 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 10 سال 1394 - 40000 ریال - 6 -0393-08-964-978 انتخاب
6- بهداشت
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 613 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 7 سال 1392 - 40000 ریال - 9 -0389-08-964-978 انتخاب
7- طبیعت: ویژه‌ی کودکان چهارساله
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 34 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 7 سال 1392 - 40000 ریال - 3 -0394-08-964-978 انتخاب
8- چتر
نويسنده:مهری ماهوتی ؛ نويسنده:لاله جعفری ؛ نويسنده:سوسن طاقدیس - شهر قلم - دیویی: 8fa3.62 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 2 -072-320-600-978 انتخاب
9- با هم بیاموزیم: مجموعه‌ی آموزشی برای مادران و فرزندان: ریاضی چهارم ابتدایی شامل: تمرین‌ها، فعالیت‌ها و راه‌کارهای خلاق
نويسنده:زهرا شامانیان ؛ نويسنده:مهرانگیز دارابی ؛ زيرنظر:حسین قاسم‌پورمقدم - کانون فرهنگی آموزش - دیویی: 510.76 - 176 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 16000 ریال - 4 -683-326-964 انتخاب
10- میهن من
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 11 سال 1394 - 40000 ریال - 6 -0393-08-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 35