لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(91)
چاپ مجدد (256)
تالیف (340)
ترجمه (7)
تهران (346)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (255)
كمك درسی و آموزشی (89)

تعداد یافت شده (347) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ریاضی چهارم ابتدایی شامل: تمرین‌ها، فعالیت‌ها و راه‌کارهای خلاق
نويسنده:زهرا شامانیان ؛ نويسنده:مهرانگیز دارابی ؛ ويراستار:پروین نکویی - کانون فرهنگی آموزش - دیویی: 510.76 - 176 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 24000 ریال - 4 -683-326-964 انتخاب
2- خیابان
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 9 سال 1393 - 40000 ریال - 4 -0397-08-964-978 انتخاب
3- خانواده
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 14 سال 1395 - 40000 ریال - 2 -0391-08-964-978 انتخاب
4- ریاضی چهارم ابتدایی: شامل تمرین‌ها، فعالیت‌ها و راه‌کارهای خلاق
نويسنده:زهرا شامانیان ؛ نويسنده:مهرانگیز دارابی ؛ ويراستار:پروین نکویی - کانون فرهنگی آموزش - دیویی: 510.76 - 176 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 9 سال 1386 - 37000 ریال - 4 -683-326-964 انتخاب
5- گوجه‌فرنگی و میوه‌ی سبز
نويسنده:طاهره خردور ؛ گرافيست:امیر نجفی ؛ تصويرگر:زهرا رسولی - پیدایش - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 75000 ریال - 9 -167-296-600-978 انتخاب
6- دستکش
نويسنده:مجید راستی ؛ نويسنده:فروزنده خداجو ؛ نويسنده:محمدرضا شمس‌ - شهر قلم،چکه - دیویی: 8fa3.62 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 50000 ریال - 5 -15-2970-964-978 انتخاب
7- تمرین ریاضی چهارم دبستان
نويسنده:محمدجواد فمی‌تفرشی ؛ نويسنده:طاهره خردور - محراب قلم - دیویی: 510.76 - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 4000 ریال - انتخاب
8- تمرین ریاضی چهارم دبستان
نويسنده:محمدجواد فمی‌تفرشی ؛ نويسنده:طاهره خردور - محراب قلم - دیویی: 510.76 - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1380 - 10000 ریال - 1 -10-6005-964 انتخاب
9- کتاب کار فارسی چهارم دبستان
نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:فرحناز خردور ؛ نويسنده:صغری ملکی - موسسه‌ خدمات‌ علمی‌ آموزشی ‌رزمندگان‌ اسلام - دیویی: 4fa0.76 - 146 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 20000 ریال - 2 -442-355-964 انتخاب
10- خانواده
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 8 سال 1393 - 40000 ریال - 2 -0391-08-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 35