لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(23)
چاپ مجدد (4)
تالیف (15)
ترجمه (12)
تهران (26)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (8)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (27) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جامعه‌شناسی ده در ایران
نويسنده:خسرو خسروی ؛ ويراستار:نیره توکلی - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 307.720955 - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 3000 نسخه - 1700 ریال - انتخاب
2- دو سلطنت شوم
نويسنده:کندر بلیک ؛ مترجم:محمدصالح تورانی‌زاده ؛ مصحح:نازنین نخعی - باژ - دیویی: 823.92 - 478 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1500 نسخه - 612000 ریال - 8 -053-219-622-978 انتخاب
3- کاشت ناخن کریستالی
نويسنده:نفیسه محمدی ؛ ويراستار:خسرو خسروی - نقش آفرینان طنین بابکان - دیویی: 646.727 - 124 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 5000 نسخه - 110000 ریال - 5 -31-6377-600-978 انتخاب
4- نورولوژی بالینی امینوف
نويسنده:دیوید گرینبرگ ؛ نويسنده:مایکل‌جفری امینوف ؛ نويسنده:راجر سایمون - موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده،نشر طبیب - دیویی: 616.8 - 384 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 4400 نسخه - 59500 ریال - 7 -825-456-964 انتخاب
5- نظامهای بهره‌برداری از زمین در ایران (از ساسانیان تا سلجوقیان)
نويسنده:خسرو خسروی - نشر فرس - دیویی: 333.30955 - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1381 - 3000 نسخه - 8000 ریال - 964-93833-1-X انتخاب
6- دهقانان خرده پا
نويسنده:خسرو خسروی - نشر قطره - دیویی: 333 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1369 - 3300 نسخه - 460 ریال - انتخاب
7- سرمازدگی
نويسنده:ریچل مید ؛ مترجم:فاطمه پاک‌زبان ؛ ويراستار:منا تابش - باژ - دیویی: 813.54 - 322 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1500 نسخه - 445000 ریال - 2 -29-9871-600-978 انتخاب
8- بی‌بی نقره
نويسنده:خسرو خسروی - زهد - دیویی: 8fa3.62 - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 3000 نسخه - 52000 ریال - 1 -45-2740-964-978 انتخاب
9- بون: بیرون از استخوان‌کده
نويسنده:جف اسمیت ؛ مترجم:مهنام عبادی ؛ گرافيست:پردیس سعادتی - باژ - دیویی: 813 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 2500 نسخه - 150000 ریال - 1 -049-219-622-978 انتخاب
10- جامعه‌شناسی روستای ایران (10 مقاله)
نويسنده:خسرو خسروی - نشر فرس - دیویی: 307.720955 - 138 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3000 نسخه - 8000 ریال - 1 -0-93833-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3