لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (1)
تالیف (2)
ترجمه (0)
تهران (2)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مطالعه تطبیقی حقوق زن: در ادیان و مکاتب، حقوق ایران و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
نويسنده:سیدعسکری حسینی‌مقدم - نگاه بینه - دیویی: 297.36 - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 150000 ریال - 7 -49-6224-600-978 انتخاب
2- مطالعه تطبیقی حقوق زن: در ادیان و مکاتب، حقوق ایران و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
نويسنده:سیدعسکری حسینی‌مقدم - نگاه بینه - دیویی: 297.36 - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 120000 ریال - 7 -49-6224-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1