لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (8)
تالیف (0)
ترجمه (17)
تهران (11)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (17) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فراموش شده
نويسنده:دیوید بالداچی ؛ مترجم:مهدی قراچه‌داغی ؛ ويراستار:سپیده رضوی - در دانش بهمن - 464 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 700 نسخه - 280000 ریال - 3 -192-174-964-978 انتخاب
2- همه حقیقت
نويسنده:دیوید بالداچی ؛ مترجم:لادن کاظمی - در دانش بهمن - 512 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 500 نسخه - 650000 ریال - 5 -200-174-964-978 انتخاب
3- تابستان آن سال
نويسنده:دیوید بالداچی ؛ مترجم:شقایق قندهاری - آموت - 416 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1100 نسخه - 225000 ریال - 5 -6-91542-600-978 انتخاب
4- روز سرنوشت
نويسنده:دیوید بالداچی ؛ مترجم:مهسا ملک‌مرزبان ؛ ويراستار:مسعود ملک‌یاری - ویدا - 274 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 1100 نسخه - 260000 ریال - 7 -108-291-600-978 انتخاب
5- تابستان آن سال
نويسنده:دیوید بالداچی ؛ مترجم:شقایق قندهاری - آموت - 416 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 550 نسخه - 250000 ریال - 5 -6-91542-600-978 انتخاب
6- بی‌گناه
نويسنده:دیوید بالداچی ؛ مترجم:مهدی قراچه‌داغی ؛ ويراستار:راحله بهشتی - البرز - 552 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1100 نسخه - 195000 ریال - 0 -850-442-964-978 انتخاب
7- باشگاه استقامت
نويسنده:دیوید بالداچی ؛ مترجم:زهره حق‌بین - ویدا - 464 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1100 نسخه - 150000 ریال - 7 -012-291-600-978 انتخاب
8- باشگاه استقامت
نويسنده:دیوید بالداچی ؛ مترجم:زهره حق‌بین - ویدا - 464 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1392 - 1100 نسخه - 150000 ریال - 7 -012-291-600-978 انتخاب
9- روز سرنوشت
نويسنده:دیوید بالداچی ؛ مترجم:مهسا ملک‌مرزبان ؛ ويراستار:مسعود ملک‌یاری - ویدا - 276 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1100 نسخه - 120000 ریال - 7 -108-291-600-978 انتخاب
10- روز صفر
نويسنده:دیوید بالداچی ؛ مترجم:مهدی قراچه‌داغی - در دانش بهمن - 486 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 700 نسخه - 285000 ریال - 2 -186-174-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2