لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (2)
تالیف (3)
ترجمه (0)
تهران (0)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (3) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سی پرسش، سی پاسخ (پیرامون هشت سال دفاع مقدس)
نويسنده:سیدمهدی هاشمی‌سینقانی - هدی - دیویی: 955.0843 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 45000 ریال - 1 -30-6574-600-978 انتخاب
2- سی پرسش، سی پاسخ (پیرامون هشت سال دفاع مقدس)
نويسنده:سیدمهدی هاشمی‌سینقانی - هدی - دیویی: 955.0843 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 60000 ریال - 1 -30-6574-600-978 انتخاب
3- سی پرسش، سی پاسخ (پیرامون هشت سال دفاع مقدس)
نويسنده:سیدمهدی هاشمی‌سینقانی - هدی - دیویی: 955.0843 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 60000 ریال - 1 -30-6574-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1