لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (2)
تالیف (0)
ترجمه (3)
تهران (3)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (3) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مدیریت منابع انسانی در صنعت ورزش و اوقات فراغت
نويسنده:کریس وولزی ؛ نويسنده:سو مینتن ؛ نويسنده:جفری آبرامز - حتمی - دیویی: 796.0683 - 296 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 150000 ریال - 6 -14-6904-600-978 انتخاب
2- مدیریت منابع انسانی در صنعت ورزش و اوقات فراغت
نويسنده:کریس وولزی ؛ نويسنده:سو مینتن ؛ نويسنده:جفری آبرامز - حتمی - دیویی: 796.0683 - 238 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 351000 ریال - 6 -14-6904-600-978 انتخاب
3- مدیریت منابع انسانی در صنعت ورزش و اوقات فراغت
نويسنده:کریس وولزی ؛ نويسنده:سو مینتن ؛ نويسنده:جفری آبرامز - حتمی - دیویی: 796.0683 - 280 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 180000 ریال - 6 -14-6904-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1