لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(189)
چاپ مجدد (580)
تالیف (222)
ترجمه (547)
تهران (766)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (622)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (769) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سلام من اینجا هستم" داستان پر ماجرای من از نطفه تا تولد "
نويسنده:ویلی برین‌هلزت ؛ مترجم:سپیده خلیلی ؛ مترجم:حسین فتاحی - سپیده - دیویی: 618 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1372 - 1450 ریال - انتخاب
2- بهترین مادر دنیا ک‌یه؟
نويسنده:سپیده خلیلی ؛ عكاس:مهستی جنابی‌فراهانی - موسسه‌ انتشارات‌ رسالت - دیویی: 8fa3 - 16 صفحه - خشتی - چاپ 2 سال 1372 - 400 ریال - انتخاب
3- بهترین مادر دنیا کیست؟
نويسنده:سپیده خلیلی ؛ نقاش:مهستی جنابی‌فراهانی - رسالت ‌قلم - دیویی: 8fa3 - 76 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1373 - 400 ریال - انتخاب
4- بهترین مادر دنیا کیست؟
نويسنده:سپیده خلیلی ؛ نقاش:مهستی جنابی‌فراهانی - رسالت ‌قلم - دیویی: 8fa3 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1374 - 600 ریال - انتخاب
5- می‌خواهم نماز بخوانم: آموزش نماز برای خردسالان: 14 قصه‌واره تصویری
نويسنده:سپیده خلیلی - نشر افق - دیویی: 297.353 - 16 صفحه - چاپ 2 سال 1374 - 1200 ریال - انتخاب
6- می‌خواهم نماز بخوانم: آموزش نماز برای خردسالان: 14 قصه‌واره تصویری
نويسنده:سپیده خلیلی - نشر افق - دیویی: 297.353 - 16 صفحه - خشتی (گلاسه) - چاپ 1 سال 1374 - 1200 ریال - 0 انتخاب
7- سفرهای گالیور
نويسنده:جاناتان سویفت ؛ مترجم:سپیده خلیلی ؛ نويسنده:سیروس ارجمندی - نشر افق - دیویی: 823.5 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 2200 ریال - انتخاب
8- بهترین مادر دنیا کیست؟
نويسنده:سپیده خلیلی ؛ ويراستار:افسانه شعبان‌نژاد ؛ نقاش:مهستی جنابی‌فراهانی - رسالت ‌قلم - دیویی: 8fa3 - 16 صفحه - خشتی (گلاسه) - چاپ 4 سال 1375 - 1000 ریال - انتخاب
9- سرزمین جادویی
نويسنده:اریک کستنر ؛ مترجم:سپیده خلیلی - سوره مهر - دیویی: 833 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 3500 ریال - انتخاب
10- می‌خواهم نماز بخوانم: آموزش نماز برای خردسالان: 14 قصه‌واره تصویری
نويسنده:سپیده خلیلی ؛ ويراستار:مهدی حجوانی - نشر افق - دیویی: 297.353 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1375 - 1300 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 77