لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(92)
چاپ مجدد (91)
تالیف (13)
ترجمه (170)
تهران (181)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (13)
كمك درسی و آموزشی (40)

تعداد یافت شده (183) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فیزیولوژی انسانی: خلاصه (Guyton 2000)
نويسنده:آرتور‌سی. گایتون ؛ نويسنده:جان‌ادوارد هال ؛ مترجم:امید رضائی - تپش نو - دیویی: 612 - 564 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 55000 ریال - 4 -4-96467-964 انتخاب
2- چکیده فیزیولوژی پزشکی گایتون
نويسنده:جان‌ادوارد هال ؛ نويسنده:آرتور‌سی. گایتون ؛ مترجم:احمدرضا نیاورانی - سماط - دیویی: 612 - 448 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 59500 ریال - 1 -14-5789-964 انتخاب
3- فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال 2016
نويسنده:آرتور‌سی. گایتون ؛ نويسنده:جان‌ادوارد هال ؛ مترجم:ابوالفضل ارجمند - نشر و تبلیغ بشری،جامعه‌نگر - دیویی: 612 - 714 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 350000 ریال - 3 -399-399-964-978 انتخاب
4- فیزیولوژی پزشکی گایتون 2006
نويسنده:آرتور‌سی. گایتون ؛ نويسنده:جان‌ادوارد هال ؛ مترجم:احمدرضا نیاورانی - سماط - دیویی: 612 - 636 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 99000 ریال - 0 -99-5789-964 انتخاب
5- فیزیولوژی پزشکی
نويسنده:آرتور‌سی. گایتون ؛ نويسنده:جان‌ادوارد هال ؛ مترجم:فرخ شادان - چهر - دیویی: 612 - 872 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 160000 ریال - 1 -170-409-964 انتخاب
6- فیزیولوژی پزشکی گایتون - هال 2011
نويسنده:آرتور‌سی. گایتون ؛ نويسنده:جان‌ادوارد هال ؛ مترجم:فرخ شادان - چهر - دیویی: 612.0076 - 896 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 210000 ریال - 7 -182-409-964-978 انتخاب
7- فیزیولوژی پزشکی
نويسنده:آرتور‌سی. گایتون ؛ نويسنده:جان‌ادوارد هال ؛ مترجم:فرخ شادان - چهر - دیویی: 612 - 824 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 125000 ریال - 964-409-171-X انتخاب
8- فیزیولوژی پزشکی گایتون - هال 2011
نويسنده:آرتور‌سی. گایتون ؛ نويسنده:جان‌ادوارد هال ؛ مترجم:فرخ شادان - چهر - دیویی: 612.0076 - 840 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 280000 ریال - 4 -183-409-964-978 انتخاب
9- مروری بر فیزیولوژی گایتون / هال: سوالات چندگزینه‌ای با پاسخ تشریحی
نويسنده:جان‌ادوارد هال ؛ مترجم:حوری سپهری ؛ مترجم:علی راستگارفرج‌زاده - اندیشه رفیع - دیویی: 612.0076 - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 79500 ریال - 6 -320-987-964-978 انتخاب
10- فیزیولوژی پزشکی
نويسنده:آرتور‌سی. گایتون ؛ نويسنده:جان‌ادوارد هال ؛ مترجم:فرخ شادان - چهر - دیویی: 612 - 826 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1383 - 48000 ریال - 8 -110-409-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 19