لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(168)
چاپ مجدد (743)
تالیف (25)
ترجمه (886)
تهران (877)
شهرستان (34)
كودك و نوجوان (895)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (911) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- چراهای شگفت‌انگیز: جانوران: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:آنیتا گانری ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:ژاله راستانی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 6 سال 1385 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 5 -452-323-964 انتخاب
2- چراهای شگفت‌انگیز: علم و تجربه: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:باربارا تیلور ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:شاهده سعیدی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 24 سال 1393 - 2200 نسخه - 50000 ریال - 0 -857-103-600-978 انتخاب
3- چراهای شگفت‌انگیز: نوزاد جانوران: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:جنی وود ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:شاهده سعیدی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 22 سال 1393 - 2200 نسخه - 50000 ریال - 6 -868-103-600-978 انتخاب
4- چراهای شگفت‌انگیز: ارتباطات: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:ریچارد مید ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:ترانه امیرابراهیمی - به‌نشر، کتابهای ‌پروانه - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 4000 نسخه - 9000 ریال - 5 -0090-02-964 انتخاب
5- چراهای شگفت‌انگیز: دریاها و اقیانوس‌ها: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:آنیتا گانری ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:ژاله راستانی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1383 - 2500 نسخه - 9000 ریال - 2 -140-323-964 انتخاب
6- دایره‌المعارف چراهای شگفت‌انگیز: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:آماندا انیل ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ مترجم:امیر صالحی‌طالقانی - محراب قلم - 394 صفحه - جلد 1 - رحلی (سلفون) - چاپ 3 سال 1383 - 2500 نسخه - 120000 ریال - 8 -179-323-964 انتخاب
7- چراهای شگفت‌انگیز: دایناسورها: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:رود تئودور ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:شهرام رجب‌زاده - محراب قلم، کتابهای مهتاب - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 3300 نسخه - 9000 ریال - 0 -219-323-964 انتخاب
8- چراهای شگفت‌انگیز: بدن انسان: پاسخ به سؤال‌‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:بریژیت آویسون ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:شاهده سعیدی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - 32 صفحه - ربعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1384 - 3000 نسخه - 9000 ریال - 8 -148-323-964 انتخاب
9- دایره‌المعارف کوچک من درباره‌ی دردها و بیماری‌ها
نويسنده:بنوا دلالاندر ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:ترانه امیرابراهیمی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - 36 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1392 - 3300 نسخه - 45000 ریال - 2 -655-103-600-978 انتخاب
10- چراهای شگفت‌انگیز: سیاره زمین: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:آنیتا گانری ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:ژاله راستانی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 23 سال 1392 - 2300 نسخه - 40000 ریال - 0 -745-103-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 92