لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(168)
چاپ مجدد (757)
تالیف (25)
ترجمه (900)
تهران (891)
شهرستان (34)
كودك و نوجوان (909)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (925) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- چراهای شگفت‌انگیز: دایناسورها: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:رود تئودور ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:شهرام رجب‌زاده - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 21 سال 1391 - 35000 ریال - 5 -597-103-600-978 انتخاب
2- چراهای شگفت‌انگیز: علم و تجربه: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:باربارا تیلور ؛ نويسنده:آندرو شارمن ؛ نويسنده:آنیتا گانری - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 22 سال 1391 - 35000 ریال - 5 -609-103-600-978 انتخاب
3- چراهای شگفت‌انگیز: خزندگان: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:آماندا انیل ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:ترانه امیرابراهیمی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 17 سال 1392 - 40000 ریال - 9 -630-103-600-978 انتخاب
4- چراهای شگفت‌انگیز: اختراعات: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:باربارا تیلور ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:ترانه امیرابراهیمی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 21 سال 1392 - 40000 ریال - 6 -660-103-600-978 انتخاب
5- چراهای شگفت‌انگیز: جنگل‌ها: پاسخ به سوالهای کودکان و نوجوانان
مترجم:رویا خوئی ؛ نويسنده:جکی گف ؛ ويراستار:شهرام رجب‌زاده - محراب قلم - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 12000 ریال - 0 -3544-32-964 انتخاب
6- چراهای شگفت‌انگیز: انقراض نسل جانوران: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:آندرو شارمن ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:شاهده سعیدی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 7 سال 1386 - 12000 ریال - 7 -585-323-964-978 انتخاب
7- چراهای شگفت‌انگیز: کوهستان: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:جکی گف ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:احمد حسینی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1386 - 12000 ریال - 3 -570-323-964-978 انتخاب
8- چراهای شگفت‌انگیز: نوزاد جانوران: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:جنی وود ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:شاهده سعیدی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 8000 ریال - 0 -141-323-964 انتخاب
9- دریاها و اقیانوس‌ها: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:آنیتا گانری ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:ژاله راستانی - به نشر، کتابهای پروانه - دیویی: 551.46 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 8000 ریال - 5 -785-333-964 انتخاب
10- چراهای شگفت‌انگیز: مردم و کشورها: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:فیلیپ استیل ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:ترانه امیرابراهیمی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 9000 ریال - 3 -226-323-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 93