لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(168)
چاپ مجدد (769)
تالیف (25)
ترجمه (912)
تهران (903)
شهرستان (34)
كودك و نوجوان (921)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (937) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- چراهای شگفت‌انگیز: اختراعات: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:باربارا تیلور ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:ترانه امیرابراهیمی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1386 - 12000 ریال - 5 -576-323-964-978 انتخاب
2- دایره‌المعارف کوچک من درباره‌ی دنیای شب
نويسنده:آگنس واندویل ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:ترانه امیرابراهیمی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 38 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1395 - 80000 ریال - 5 -128-413-600-978 انتخاب
3- چراهای شگفت‌انگیز: کوهستان: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:جکی گف ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:احمد حسینی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 15 سال 1391 - 35000 ریال - 0 -576-103-600-978 انتخاب
4- دایره‌المعارف کوچک من درباره‌ی جانوران قطبی
نويسنده:فرانسوازدو گیبر ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:ترانه امیرابراهیمی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 36 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 40000 ریال - 7 -564-103-600-978 انتخاب
5- دایره‌المعارف کوچک من درباره‌ی حواس پنج‌گانه
نويسنده:آگنس واندویل ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:ترانه امیرابراهیمی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 36 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1392 - 40000 ریال - 6 -235-103-600-978 انتخاب
6- چراهای شگفت‌انگیز: کارگاه‌ها و ساختمان‌ها: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:استیو پارکر ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:شاهده سعیدی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 8000 ریال - 964-323-147-X انتخاب
7- علم و تجربه: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:باربارا تیلور ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:ژاله راستانی - به نشر، کتابهای پروانه - دیویی: 507 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 8000 ریال - 4 -780-333-964 انتخاب
8- Islam - west philosophical dialogue: the papers presented at the world congress on Mulla Sadra
مترجم:علی‌نقی باقرشاهی ؛ مترجم:رویا خوئی - بنیاد حکمت اسلامی صدرا - دیویی: 189.1 - 540 صفحه - جلد 6 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1382 - 7 -27-7472-964 انتخاب
9- چراهای شگفت‌انگیز: علم و تجربه: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:باربارا تیلور ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:ژاله راستانی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 9000 ریال - 6 -149-323-964 انتخاب
10- دایره‌المعارف کوچک من درباره‌ی دردها و بیماری‌ها
نويسنده:بنوا دلالاندر ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:ترانه امیرابراهیمی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 50000 ریال - 2 -837-103-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 94