لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(168)
چاپ مجدد (753)
تالیف (25)
ترجمه (896)
تهران (887)
شهرستان (34)
كودك و نوجوان (905)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (921) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دایره‌المعارف کوچک من درباره‌ی دردها و بیماری‌ها
نويسنده:بنوا دلالاندر ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:ترانه امیرابراهیمی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 38 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1393 - 3300 نسخه - 50000 ریال - 2 -837-103-600-978 انتخاب
2- چراهای شگفت‌انگیز: سیاره زمین: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:آنیتا گانری ؛ مترجم:رویا خوئی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 6 سال 1385 - 5500 نسخه - 10000 ریال - 4 -394-323-964 انتخاب
3- چراهای شگفت‌انگیز: پرندگان: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:آماندا اونیل ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:شاهده سعیدی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 21 سال 1391 - 3300 نسخه - 35000 ریال - 4 -606-103-600-978 انتخاب
4- چراهای شگفت‌انگیز: پرندگان: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:آماندا اونیل ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:شاهده سعیدی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 22 سال 1391 - 2200 نسخه - 35000 ریال - 4 -606-103-600-978 انتخاب
5- چراهای شگفت‌انگیز: طبیعت در معرض خطر: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:شان کالری ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:مهدی چوبینه - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 8 سال 1392 - 3300 نسخه - 40000 ریال - 3 -629-103-600-978 انتخاب
6- چراهای شگفت‌انگیز: بدن انسان: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:بریژیت آویسون ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:شاهده سعیدی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 27 سال 1392 - 3300 نسخه - 40000 ریال - 9 -726-103-600-978 انتخاب
7- چراهای شگفت‌انگیز: اختراعات: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:باربارا تیلور ؛ مترجم:رویا خوئی - محراب قلم - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 6 سال 1386 - 2200 نسخه - 12000 ریال - 5 -576-323-964-978 انتخاب
8- چراهای شگفت‌انگیز: زندگی جانوران: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:بلیندا وبر ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:شهرام رجب‌زاده - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 3300 نسخه - 12000 ریال - 3 -710-323-964-978 انتخاب
9- چرا نمی‌توانم هر کاری که دلم می‌خواهد انجام دهم؟
نويسنده:اسکار برنی‌فیه ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ تصويرگر:دلفین دیوراند - پیدایش - دیویی: 843 - 28 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1395 - 1500 نسخه - 120000 ریال - 7 -158-296-600-978 انتخاب
10- افسانه‌های ملل: افسانه‌های هزار و یک شب، هزار و یک روز، گم‌شدگان
اقتباس گر: گودول ؛ تصويرگر:پاتریشیا رزنیکوف ؛ مترجم:رویا خوئی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 398.2 - 384 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1390 - 2200 نسخه - 70000 ریال - 9 -317-103-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 93