لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (2)
تالیف (13)
ترجمه (0)
تهران (12)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (13) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کاربرد روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره در مطالعات محیط زیست
نويسنده:سیدعلی جوزی ؛ نويسنده:شبنم صفاریان ؛ نويسنده:محسن شفیعی - علم کشاورزی ایران - دیویی: 363.7068 - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 200000 ریال - 8 -29-6838-600-978 انتخاب
2- مبانی آمایش سرزمین و برنامه‌ریزی منطقه‌ای
نويسنده:سیدعلی جوزی ؛ نويسنده:فرزام پوراصغر‌سنگاچین ؛ نويسنده:مهدی ایرانخواهی - علم کشاورزی ایران - دیویی: 307.120955 - 290 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 240000 ریال - 4 -30-6838-600-978 انتخاب
3- مدیریت محیط‌زیست
نويسنده:سیدعلی جوزی ؛ نويسنده:جاوید جعفرپور - علم کشاورزی ایران - دیویی: 363.70681 - 406 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 270000 ریال - 7 -13-6838-600-978 انتخاب
4- روش‌ها و تکنیک‌های آمایش سرزمین و برنامه‌ریزی منطقه‌ای
نويسنده:سیدعلی جوزی ؛ نويسنده:مهدی ایرانخواهی ؛ نويسنده:فاطمه کاظمی‌مقدم - علم کشاورزی ایران - دیویی: 307.120955 - 310 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 250000 ریال - 0 -38-6838-600-978 انتخاب
5- حقوق محیط زیست
نويسنده:جاوید جعفرپور ؛ نويسنده:فرشاد شعاریان ؛ نويسنده:سیدعلی جوزی - نشر علم کشاورزی ایران - دیویی: 344.046 - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 420000 ریال - 4 -43-6838-600-978 انتخاب
6- اسلام و محیط زیست
نويسنده:سحر رضایان ؛ نويسنده:سیدعلی جوزی - علم کشاورزی ایران - دیویی: 297.483 - 336 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 280000 ریال - 4 -27-6838-600-978 انتخاب
7- ارزیابی سرزمین
نويسنده:سیدعلی جوزی ؛ نويسنده:مهدی ایرانخواهی ؛ نويسنده:فاطمه کاظمی‌مقدم - آموزشی تالیفی ارشدان - دیویی: 307.1 - 268 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 120000 ریال - 0 -31-8170-600-978 انتخاب
8- حقوق محیط زیست
نويسنده:جاوید جعفرپور ؛ نويسنده:فرشاد شعاریان ؛ نويسنده:سیدعلی جوزی - نشر علم کشاورزی ایران - دیویی: 344.046 - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 70000 ریال - 4 -43-6838-600-978 انتخاب
9- ارزیابی ریسک اکولوژیکی
نويسنده:سیدعلی جوزی ؛ نويسنده:امین پاداش ؛ نويسنده:فاطمه کاظمی‌مقدم - تالاب - دیویی: 574.5 - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 320000 ریال - 6 -13-7078-600-978 انتخاب
10- راهنمای سامانه بهداشت، ایمنی و محیط زیست برای پیمانکاران
نويسنده:سیدعلی جوزی ؛ نويسنده:فاطمه کاظمی‌مقدم ؛ نويسنده:محمدامین رمزی‌فرد - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال - دیویی: 363.11 - 472 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 200000 ریال - 9 -1549-10-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2