لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(18)
چاپ مجدد (0)
تالیف (10)
ترجمه (8)
تهران (18)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (3)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (18) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قوهای وحشی و چهار داستان دیگر
نويسنده:هانس‌کریستیان اندرسن ؛ بازنويسي:سارا کارین ؛ بازنويسي:استیون کارین - ویکتور هوگو - دیویی: 839.8136 - 102 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100000 ریال - 7 -6-96491-600-978 انتخاب
2- پرنده آتشین و چهار داستان دیگر از افسانه‌های کهن
نويسنده:هانس‌کریستیان اندرسن ؛ بازنويسي:سارا کارین ؛ بازنويسي:استیون کارین - ویکتور هوگو - دیویی: 823.914 - 104 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 100000 ریال - 8 -2-95633-622-978 انتخاب
3- گردنبندی از قطره‌های باران
نويسنده:جون ایکن ؛ گردآورنده:استیون کارین ؛ مترجم:ندا ترابی - سایه‌بان هنر - دیویی: 823.914 - 114 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 55000 ریال - 3 -14-7135-600-978 انتخاب
4- دور از اجتماع خشمگین
نويسنده:تامس هاردی ؛ بازنويسي:کلر وست ؛ مترجم:ندا ترابی - ویکتور هوگو - دیویی: 823.912 - 144 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 120000 ریال - 3 -4-96491-600-978 انتخاب
5- خرگوش فراری: «و سه نمایشنامه دیگر»
نويسنده:مهسا بهروزمنش ؛ ويراستار:ندا ترابی - ویکتور هوگو - دیویی: 8fa2.62 - 92 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 150000 ریال - 5 -3-95633-622-978 انتخاب
6- راهی به سوی جهنم
نويسنده:ندا ترابی - ویکتور هوگو - دیویی: 8fa3.62 - 52 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 65000 ریال - 1 -1-95633-622-978 انتخاب
7- و حالا روحت را به خدا بسپار
نويسنده:ندا ترابی - سایه‌بان هنر - دیویی: 920.02 - 146 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 65000 ریال - 9 -1-93806-600-978 انتخاب
8- دختر کویر بزرگ
نويسنده:ندا ترابی - سایه‌بان هنر - دیویی: 8fa3.62 - 260 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 80000 ریال - 2 -0-93806-600-978 انتخاب
9- همسفر تنهایی
گردآورنده:ندا ترابی - سایه‌بان هنر - دیویی: 808.882 - 64 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 35000 ریال - 0 -4-93806-600-978 انتخاب
10- گفتند فسانه‌ای و در خواب شدند
نويسنده:ندا ترابی - ویکتور هوگو - دیویی: 920.02 - 161 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 200000 ریال - 6 -6-95633-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2