لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(19)
چاپ مجدد (0)
تالیف (10)
ترجمه (9)
تهران (19)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (4)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (19) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- همسفر تنهایی
گردآورنده:ندا ترابی - سایه‌بان هنر - دیویی: 808.882 - 64 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 35000 ریال - 0 -4-93806-600-978 انتخاب
2- شاهزاده نشسته
نويسنده:مریم قربانعلی ؛ ويراستار:ندا ترابی - ویکتور هوگو - دیویی: 8fa3.62 - 148 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 200000 ریال - 7 -9-95633-622-978 انتخاب
3- روشنایی‌های زندگی و چند داستان دیگر
نويسنده:آزاده آبی ؛ ويراستار:ندا ترابی - ویکتور هوگو - دیویی: 8fa3.62 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 150000 ریال - 1 -3-96412-622-978 انتخاب
4- گردنبندی از قطره‌های باران
نويسنده:جون ایکن ؛ گردآورنده:استیون کارین ؛ مترجم:ندا ترابی - سایه‌بان هنر - دیویی: 823.914 - 114 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 55000 ریال - 3 -14-7135-600-978 انتخاب
5- غرامت دل
نويسنده:کاظم سلطانی ؛ ويراستار:ندا ترابی - ویکتور هوگو - دیویی: 8fa3.62 - 246 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 420000 ریال - 8 -4-96412-622-978 انتخاب
6- باز خواهم گشت
نويسنده:ندا ترابی - ویکتور هوگو - دیویی: 8fa3.62 - 206 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 330000 ریال - 7 -1-96412-622-978 انتخاب
7- دوازده مرد خشمگین "نمایشنامه"
نويسنده:رجینالد رز ؛ مترجم:ندا ترابی - ویکتور هوگو - دیویی: 812.54 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 80000 ریال - 5 -0-96491-600-978 انتخاب
8- افسانه جک غول‌کش
نويسنده:ریچارد دویل ؛ مترجم:ندا ترابی - ویکتور هوگو - دیویی: 823.914 - 52 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 120000 ریال - 6 -8-96412-622-978 انتخاب
9- قاتلین
نويسنده:ارنست همینگوی ؛ مترجم:ندا ترابی - ویکتور هوگو - دیویی: 813.52 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 80000 ریال - 2 -1-96491-600-978 انتخاب
10- آرزوهای بزرگ
نويسنده:چارلز دیکنز ؛ مترجم:ندا ترابی - ویکتور هوگو - دیویی: 823.8 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 60000 ریال - 9 -2-96491-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2