لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(26)
چاپ مجدد (30)
تالیف (51)
ترجمه (5)
تهران (56)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (56) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- منابع تحقیق و پژوهش: اصول جستجو و راهنمای استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی (آنچه هر دانش‌آموز باید بداند)
نويسنده:سیدمحمدرضا حسینی - شلاک - دیویی: 004.678 - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 6 -219-257-600-978 انتخاب
2- فتح و سقوط آندلس به همراه بررسی علل فرهنگی و اجتماعی سقوط آندلس
نويسنده:سیدمحمدرضا حسینی - شلاک - دیویی: 946.02 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2000 نسخه - 29000 ریال - 2 -06-5227-600-978 انتخاب
3- مهارت‌های زندگی: روابط بین فردی
نويسنده:دیانا دویر ؛ مترجم:بهمن ابراهیمی ؛ مترجم:علی اسماعیلی - شلاک - دیویی: 158.2 - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2000 نسخه - 39000 ریال - 2 -61-7962-964-978 انتخاب
4- آن‌چه هر دانش‌آموز باید بداند: تغذیه و یادگیری
نويسنده:سیدمحمدرضا حسینی - شلاک - دیویی: 612.3 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2000 نسخه - 32000 ریال - 8 -017-257-600-978 انتخاب
5- شیمی همراه: خلاصه و نکات برجسته شیمی دبیرستان
نويسنده:وحیده نوری‌زاده ؛ نويسنده:رضا جعفری‌فیروزآبادی ؛ نويسنده:سیدمحمدرضا حسینی - شلاک - دیویی: 540.76 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2000 نسخه - 26000 ریال - 0 -94-7962-964-978 انتخاب
6- راهنمای کاربردی هدایت تحصیلی و انتخاب رشته دانش‌آموزان پایه نهم برای استفاده دانش‌آموزان و مشاوران دوره اول متوسط
نويسنده:عباس زیوری‌جامع ؛ نويسنده:سیدمحمدرضا حسینی - شلاک - دیویی: 373.30281 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 330000 ریال - 5 -258-257-600-978 انتخاب
7- مطالعه و آمادگی برای امتحان
نويسنده:سیدمحمدرضا حسینی - شلاک - دیویی: 371.30281 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1394 - 2000 نسخه - 80000 ریال - 0 -026-257-600-978 انتخاب
8- روش تحقیق و آمار به زبان ساده
نويسنده:علی سادئی ؛ ويراستار:سیدمحمدرضا حسینی - شلاک - دیویی: 519 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 3100 نسخه - 23000 ریال - 0 -63-7962-964 انتخاب
9- همه چیز درباره‌ی آزمون شخصیت MBTI بررسی 16 تیپ شخصیتی مایرز و بریگز
گردآورنده:سیدمحمدرضا حسینی - شلاک - دیویی: 155.264 - 376 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 700000 ریال - 2 -259-257-600-978 انتخاب
10- زندگی سالم با تغذیه سالم
نويسنده:سیدمحمدرضا حسینی - شلاک - دیویی: 613.2 - 188 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3000 نسخه - 10000 ریال - 964-93394-0-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6