لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(26)
چاپ مجدد (30)
تالیف (51)
ترجمه (5)
تهران (56)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (56) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آنچه هر معلم باید بداند: انگیزه دانش‌آموزان
نويسنده:داناواکر تایلستون ؛ مترجم:رامین کریمی ؛ مترجم:علی اسماعیلی - شلاک - دیویی: 370.154 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1392 - 2000 نسخه - 50000 ریال - 7 -48-7962-964 انتخاب
2- 501 نکته در روش‌های مطالعه و یادگیری
نويسنده:سیدمحمدرضا حسینی - شلاک - دیویی: 371.30281 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1391 - 5000 نسخه - 30000 ریال - 4 -96-7962-964-978 انتخاب
3- مطالعه و آمادگی برای امتحان
نويسنده:سیدمحمدرضا حسینی - شلاک - دیویی: 371.30281 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1394 - 2000 نسخه - 80000 ریال - 0 -026-257-600-978 انتخاب
4- 501 نکته در روش‌های مطالعه و یادگیری
نويسنده:سیدمحمدرضا حسینی - شلاک - دیویی: 371.30281 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1391 - 2000 نسخه - 48000 ریال - 4 -96-7962-964-978 انتخاب
5- آزمایش‌های شگفت‌انگیز شیمی
نويسنده:سیدمحمدرضا حسینی - شلاک - دیویی: 540.724 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 1500 نسخه - 11000 ریال - 0 -15-7962-964 انتخاب
6- آنچه هر دانش‌آموز باید بداند: برنامه‌ریزی درسی
نويسنده:سیدمحمدرضا حسینی - شلاک - دیویی: 375.001 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 3000 نسخه - 35000 ریال - 2 -64-5227-600-978 انتخاب
7- آنچه هر دانش‌آموز باید بداند: تمرکز و مطالعه
نويسنده:سیدمحمدرضا حسینی - شلاک - دیویی: 371.30281 - 60 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 2000 نسخه - 24000 ریال - 5 -63-5227-600-978 انتخاب
8- منابع تحقیق و پژوهش: اصول جستجو و راهنمای استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی (آنچه هر دانش‌آموز باید بداند)
نويسنده:سیدمحمدرضا حسینی - شلاک - دیویی: 004.678 - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 6 -219-257-600-978 انتخاب
9- زندگی سالم با تغذیه سالم
نويسنده:سیدمحمدرضا حسینی - شلاک - دیویی: 613.2 - 188 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3000 نسخه - 10000 ریال - 964-93394-0-X انتخاب
10- آن‌چه هر دانش‌آموز باید بداند: تغذیه و یادگیری
نويسنده:سیدمحمدرضا حسینی - شلاک - دیویی: 612.3 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2000 نسخه - 32000 ریال - 8 -017-257-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6