لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(26)
چاپ مجدد (30)
تالیف (51)
ترجمه (5)
تهران (56)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (56) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- روش تحقیق و آمار به زبان ساده
نويسنده:علی سادئی ؛ ويراستار:سیدمحمدرضا حسینی - شلاک - دیویی: 001.42 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 3100 نسخه - 19000 ریال - 0 -63-7962-964 انتخاب
2- آنچه هر دانش‌آموز باید بداند: برنامه‌ریزی درسی
نويسنده:سیدمحمدرضا حسینی - شلاک - دیویی: 375.001 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 2000 نسخه - 80000 ریال - 2 -64-5227-600-978 انتخاب
3- برنامه‌ریزی و مطالعه برای کنکور
نويسنده:سیدمحمدرضا حسینی - شلاک - دیویی: 371.3028 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 2000 نسخه - 120000 ریال - 4 -044-257-600-978 انتخاب
4- مواد مخدر صنعتی و نوین و پیامدهای اجتماعی آن
نويسنده:سیدحسن موسوی‌چلک ؛ نويسنده:سیدمحمدرضا حسینی - شلاک - دیویی: 362.293 - 368 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 3000 نسخه - 75000 ریال - 1 -16-5227-600-978 انتخاب
5- آنچه هر دانش‌آموز باید بداند: خلاصه‌‌نویسی
نويسنده:سیدمحمدرضا حسینی - شلاک - دیویی: 808.042 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 2000 نسخه - 18000 ریال - 4 -60-5227-600-978 انتخاب
6- منابع تحقیق و پژوهش: اصول جستجو و راهنمای استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی (آنچه هر دانش‌آموز باید بداند)
نويسنده:سیدمحمدرضا حسینی - شلاک - دیویی: 004.678 - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 6 -219-257-600-978 انتخاب
7- پژوهش مدرسه‌ای و دانش‌آموزی
نويسنده:ناصر خیابانی‌اصل ؛ ويراستار:سیدمحمدرضا حسینی - شلاک - دیویی: 001.4071 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2000 نسخه - 29000 ریال - 7 -01-5227-600-978 انتخاب
8- 501 نکته در روش‌های مطالعه و یادگیری
نويسنده:سیدمحمدرضا حسینی - شلاک - دیویی: 371.30281 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 3000 نسخه - 26000 ریال - 4 -96-7962-964-978 انتخاب
9- 501 نکته در روش‌های مطالعه و یادگیری
نويسنده:سیدمحمدرضا حسینی - شلاک - دیویی: 371.30281 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1391 - 5000 نسخه - 30000 ریال - 4 -96-7962-964-978 انتخاب
10- آنچه هر دانش‌آموز باید بداند: مطالعه و آمادگی برای امتحان
نويسنده:سیدمحمدرضا حسینی - شلاک - دیویی: 371.30281 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 0 -026-257-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6