لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (4)
تالیف (15)
ترجمه (0)
تهران (15)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (13)

تعداد یافت شده (15) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نظامهای سیاسی تطبیقی: مجموعه علوم سیاسی
نويسنده:وحید رئیسی‌رودباری ؛ نويسنده:طاهر باباخانی ؛ نويسنده:معزالدین باباخانی‌تیموری - مهر سبحان - 182 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 2000 نسخه - 120000 ریال - 3 -092-334-600-978 انتخاب
2- هویت، عدالت، و شکل‌گیری نظام عادلانه‌ی سیاسی از نظر ارسطو و مایکل والزر
نويسنده:معزالدین باباخانی‌تیموری - موسسه نگارش الکترونیک کتاب - 172 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 100 نسخه - 140000 ریال - 1 -3-95529-600-978 انتخاب
3- تحولات سیاسی، اجتماعی ایران (از مشروطیت تا کنون): مجموعه علوم سیاسی
نويسنده:معزالدین باباخانی‌تیموری - مهر سبحان - 134 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 160000 ریال - 0 -402-334-600-978 انتخاب
4- نظامهای سیاسی تطبیقی: مجموعه علوم سیاسی
نويسنده:وحید رئیسی‌رودباری ؛ نويسنده:طاهر باباخانی ؛ نويسنده:معزالدین باباخانی‌تیموری - مهر سبحان - 186 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 2000 نسخه - 190000 ریال - 0 -697-334-600-978 انتخاب
5- روش‌شناسی تحقیق: مجموعه علوم سیاسی
نويسنده:معزالدین باباخانی‌تیموری - مکتب ماهان - 440 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 500000 ریال - 8 -17-7450-600-978 انتخاب
6- اندیشه‌های سیاسی اسلام و ایران: مجموعه علوم سیاسی
نويسنده:معزالدین باباخانی‌تیموری - مهر سبحان - 108 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 140000 ریال - 9 -409-334-600-978 انتخاب
7- زبان تخصصی ارشدان علوم سیاسی گرایش‌ها: مجموعه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل (روابط بین‌الملل، علوم سیاسی، علوم اسلامی، اندیشه سیاسی در اسلام)، علوم سیا
نويسنده:علی عمیدی ؛ نويسنده:ایوب حیدری ؛ نويسنده:محمدحسین محمدی - آموزشی تالیفی ارشدان - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 6 -26-8170-600-978 انتخاب
8- اندیشه سیاسی اسلام و ایران
نويسنده:معزالدین باباخانی‌تیموری - مکتب ماهان - 228 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 1 -16-7450-600-978 انتخاب
9- روش تحقیق: علوم سیاسی
نويسنده:معزالدین باباخانی‌تیموری - مهر سبحان - 206 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 200000 ریال - 7 -391-334-600-978 انتخاب
10- الزامات و راهکارهای نظارت الکترونیک بر جرایم رایانه‌ای از سوی سازمان بازرسی
نويسنده:بهزاد پورنقدی ؛ زيرنظر:معزالدین باباخانی‌تیموری ؛ ويراستار:مهزاد پورنقدی - بهزاد پورنقدی - 210 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 7 -1110-04-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2