لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(13)
چاپ مجدد (4)
تالیف (17)
ترجمه (0)
تهران (17)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (15)

تعداد یافت شده (17) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نظامهای سیاسی تطبیقی: مجموعه علوم سیاسی
نويسنده:وحید رئیسی‌رودباری ؛ نويسنده:طاهر باباخانی ؛ نويسنده:معزالدین باباخانی‌تیموری - مهر سبحان - دیویی: 320.307 - 186 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 2000 نسخه - 190000 ریال - 0 -697-334-600-978 انتخاب
2- اندیشه‌های سیاسی اسلام و ایران: مجموعه علوم سیاسی
نويسنده:معزالدین باباخانی‌تیموری - مهر سبحان - دیویی: 297.483207 - 108 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 140000 ریال - 9 -409-334-600-978 انتخاب
3- روش تحقیق: علوم سیاسی
نويسنده:معزالدین باباخانی‌تیموری - مهر سبحان - دیویی: 320.072 - 206 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 200000 ریال - 7 -391-334-600-978 انتخاب
4- هویت، عدالت، و شکل‌گیری نظام عادلانه‌ی سیاسی از نظر ارسطو و مایکل والزر
نويسنده:معزالدین باباخانی‌تیموری - موسسه نگارش الکترونیک کتاب - دیویی: 303.372 - 172 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 100 نسخه - 140000 ریال - 1 -3-95529-600-978 انتخاب
5- اندیشه‌های سیاسی غرب: مجموعه علوم سیاسی
نويسنده:معزالدین باباخانی‌تیموری - مهر سبحان - دیویی: 320.09076 - 248 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 250000 ریال - 2 -408-334-600-978 انتخاب
6- مبانی علم سیاست: مجموعه علوم سیاسی
نويسنده:معزالدین باباخانی‌تیموری - مهر سبحان - دیویی: 320.076 - 256 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 2000 نسخه - 160000 ریال - 9 -087-334-600-978 انتخاب
7- زبان تخصصی ارشدان علوم سیاسی گرایش‌ها: مجموعه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل (روابط بین‌الملل، علوم سیاسی، علوم اسلامی، اندیشه سیاسی در اسلام)، علوم سیا
نويسنده:علی عمیدی ؛ نويسنده:ایوب حیدری ؛ نويسنده:محمدحسین محمدی - آموزشی تالیفی ارشدان - دیویی: 428.64 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 6 -26-8170-600-978 انتخاب
8- روش‌شناسی تحقیق: مجموعه علوم سیاسی
نويسنده:معزالدین باباخانی‌تیموری - مکتب ماهان - دیویی: 320.072 - 440 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 500000 ریال - 8 -17-7450-600-978 انتخاب
9- تحولات سیاسی، اجتماعی ایران (از مشروطیت تا کنون): مجموعه علوم سیاسی
نويسنده:معزالدین باباخانی‌تیموری - مهر سبحان - دیویی: 955.074 - 134 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 160000 ریال - 0 -402-334-600-978 انتخاب
10- اندیشه‌های سیاسی غرب در اسلام (دوره کلاسیک - میانه - مدرن - پسامدرن) مجموعه علوم سیاسی
نويسنده:معزالدین باباخانی‌تیموری - مکتب ماهان - دیویی: 320.076 - 312 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 400000 ریال - 5 -18-7450-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2