لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(14)
چاپ مجدد (2)
تالیف (8)
ترجمه (8)
تهران (10)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (16) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دوست‌محمد گواشانی
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ ويراستار:هومن عباسپور ؛ ويراستار:زینب موحدراد - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 745.619092 - 104 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 35000 ریال - 7 -574-303-964-978 انتخاب
2- عطاملک جوینی
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ ويراستار:هومن عباسپور ؛ ويراستار:مرتضی فکوری - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 955.062 - 216 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 55000 ریال - 3 -585-303-964-978 انتخاب
3- ترینیتی (تثلیث)
نويسنده:لیون یوریس ؛ مترجم:داود نوابی ؛ ويراستار:سحر صولتی - نشر نون - دیویی: 823.914 - 878 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 850000 ریال - 1 -99-7141-600-978 انتخاب
4- مرگ خانم وستاوی
نويسنده:روت ویر ؛ مترجم:زهرا هدایتی ؛ ويراستار:سحر صولتی - نشر نون - دیویی: 823.92 - 400 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 490000 ریال - 3 -51-8740-600-978 انتخاب
5- مجنون رفیقی هروی
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ ويراستار:هومن عباسپور ؛ ويراستار:زینب موحدراد - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 745.619092 - 144 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 40000 ریال - 4 -575-303-964-978 انتخاب
6- دلخوشی‌های کوچک
نويسنده:حسن فرهنگی ؛ ويراستار:سحر صولتی - نشر گمان - دیویی: 8fa3.62 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 65000 ریال - 7 -1-91606-600-978 انتخاب
7- مرگ خانم وستاوی
نويسنده:روت ویر ؛ مترجم:زهرا هدایتی ؛ ويراستار:سحر صولتی - نشر نون - دیویی: 823.92 - 398 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 470000 ریال - 3 -51-8740-600-978 انتخاب
8- جای پای سال‌ها: بیست مقاله درباره شاهنامه،‌ ادب فارسی، تاریخ و فرهنگ ایران
نويسنده:جلال خالقی‌مطلق ؛ به‌اهتمام:مهناز مقدسی ؛ به‌اهتمام:هومن عباسپور - همیشه - دیویی: 8fa1.21 - 590 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1398 - 980000 ریال - 2 -2-96153-600-978 انتخاب
9- آدام هابربرگ
شاعر:یاسمینا رضا ؛ مترجم:آرزو فکری‌ارشاد ؛ ويراستار:سحر صولتی - نشر گمان - دیویی: 822.913 - 164 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 90000 ریال - 7 -03-7289-600-978 انتخاب
10- فرهنگ ریشه‌شناسی فارسی
نويسنده:پاول هرن ؛ نويسنده:هاینریش هوبشمان ؛ مترجم:جلال خالقی‌مطلق - مهرافروز - دیویی: 4fa2 - 632 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 1 -13-7367-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2