لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (0)
تالیف (7)
ترجمه (4)
تهران (8)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (11) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دوست‌محمد گواشانی
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ ويراستار:هومن عباسپور ؛ ويراستار:زینب موحدراد - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 745.619092 - 104 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 35000 ریال - 7 -574-303-964-978 انتخاب
2- شرف‌الدین عاملی
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ زيرنظر:سجاد محمدی ؛ ويراستار:هومن عباسپور - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 297.998 - 152 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 40000 ریال - 2 -524-303-964-978 انتخاب
3- فرهنگ ریشه‌شناسی فارسی
نويسنده:پاول هرن ؛ نويسنده:هاینریش هوبشمان ؛ مترجم:جلال خالقی‌مطلق - مهرافروز - دیویی: 4fa2 - 632 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 1100 نسخه - 1 -13-7367-600-978 انتخاب
4- عطاملک جوینی
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ ويراستار:هومن عباسپور ؛ ويراستار:مرتضی فکوری - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 955.062 - 216 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 55000 ریال - 3 -585-303-964-978 انتخاب
5- ترینیتی (تثلیث)
نويسنده:لیون یوریس ؛ مترجم:داود نوابی ؛ ويراستار:سحر صولتی - نشر نون - دیویی: 823.914 - 878 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 300 نسخه - 850000 ریال - 1 -99-7141-600-978 انتخاب
6- آدام هابربرگ
شاعر:یاسمینا رضا ؛ مترجم:آرزو فکری‌ارشاد ؛ ويراستار:سحر صولتی - نشر گمان - دیویی: 822.913 - 164 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1100 نسخه - 90000 ریال - 7 -03-7289-600-978 انتخاب
7- تقویم تاریخ: فرهنگ و تمدن اسلام و ایران: بخش یکم
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ نويسنده:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ نويسنده:محمدرضا مخبردزفولی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 297.99 - 852 صفحه - جلد 1 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 600000 ریال - 7 -1342-00-964-978 انتخاب
8- دلخوشی‌های کوچک
نويسنده:حسن فرهنگی ؛ ويراستار:سحر صولتی - نشر گمان - دیویی: 8fa3.62 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1100 نسخه - 65000 ریال - 7 -1-91606-600-978 انتخاب
9- اخلاق علم در علوم اجتماعی ایران (آموزش و پژوهش)
نويسنده:معصومه قاراخانی ؛ نويسنده:سیدآیت‌الله میرزایی ؛ ويراستار:رضا حسینی - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - دیویی: 170 - 212 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 150000 ریال - 2 -920-426-964-978 انتخاب
10- مجنون رفیقی هروی
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ ويراستار:هومن عباسپور ؛ ويراستار:زینب موحدراد - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 745.619092 - 144 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 5010 نسخه - 40000 ریال - 4 -575-303-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2