لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (0)
تالیف (2)
ترجمه (5)
تهران (5)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (7) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گذری بلاغی در بخش‌هایی از قرآن کریم
نويسنده:فاضل‌صالح سامرائی ؛ نويسنده:محمد جهانگیری‌اصل ؛ ويراستار:قاسم الیاسی - ئه‌وین - دیویی: 297.153 - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 120000 ریال - 8 -30-6814-600-978 انتخاب
2- تناسب میان سوره‌های قرآن کریم
نويسنده:فاضل‌صالح سامرائی ؛ مترجم:عبدالجبار غواصی - ایلاف - دیویی: 297.159 - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 120000 ریال - 2 -157-198-964-978 انتخاب
3- درآمدی بر تفسیر بیانی قرآن کریم: رویکردی زبانی به آیات قرآن کریم
نويسنده:فاضل‌صالح سامرائی ؛ مترجم:حمیدرضا میرحاجی - سخن - دیویی: 297.153 - 532 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 275000 ریال - 4 -629-372-964-978 انتخاب
4- آرایه‌های بلاغی قرآن کریم
نويسنده:فاضل‌صالح سامرائی ؛ مترجم:قادر قادری - احسان - دیویی: 297.153 - 612 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500000 ریال - 7 -311-349-600-978 انتخاب
5- بلاغت تعبیر در ساختارشناسی قرآن
نويسنده:فاضل‌صالح سامرائی ؛ مترجم:انسیه خزعلی ؛ مترجم:یسرا شادمان - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 297.153 - 404 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 250000 ریال - 1 -1509-01-964-978 انتخاب
6- آفرینش‌های بیانی قرآن کریم
نويسنده:فاضل‌صالح سامرائی ؛ مترجم:ابراهیم زارعی‌فر - احسان - دیویی: 297.153 - 400 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 130000 ریال - 7 -212-349-600-978 انتخاب
7- معانی النحو
نويسنده:فاضل‌صالح سامرائی - صادق - دیویی: 492.75 - 304 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1398 - 7 -26-5215-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1