لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (1)
تالیف (3)
ترجمه (1)
تهران (4)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دیدگاه‌های دیوید آکر در برندسازی: 20 اصل اساسی برای رسیدن به موفقیت
نويسنده:دیویدا. آکر ؛ مترجم:حسین حاجی‌بابایی ؛ مترجم:فاطمه حاجی‌بابایی - ادبستان - دیویی: 658.827 - 346 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 195000 ریال - 1 -074-196-600-978 انتخاب
2- پدیدارشناسی: با تمرکز بر روش‌شناسی ون منن
نويسنده:الهام نواب ؛ نويسنده:فاطمه حاجی‌بابایی - اندیشه رفیع - دیویی: 142.7 - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 2 -625-987-964-978 انتخاب
3- مروری بر تاریخچه و مطالعات انجام شده در زمینه حقوق بیمار
نويسنده:سودابه جولایی ؛ ويراستار:فاطمه حاجی‌بابایی - سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران - دیویی: 344.04 - 146 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1000 نسخه - 200000 ریال - انتخاب
4- مروری بر تاریخچه و مطالعات انجام شده در زمینه حقوق بیمار
نويسنده:سودابه جولایی ؛ ويراستار:فاطمه حاجی‌بابایی - سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران - دیویی: 344.04 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 6 -0-92805-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1