لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(36)
چاپ مجدد (83)
تالیف (117)
ترجمه (2)
تهران (115)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (14)
كمك درسی و آموزشی (105)

تعداد یافت شده (119) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ریاضی کامل پایه نهم: آموزش همراه با مطالب تکمیلی، سوال‌های امتحانی با پاسخ، تمرین‌های ویژه بدون پاسخ ...
نويسنده:داود حسنی ؛ نويسنده:سارا شمیم ؛ نويسنده:غلامرضا قدیری - جویامجد - دیویی: 510.76 - 584 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 10000 نسخه - 250000 ریال - 8 -11-7993-600-978 انتخاب
2- ریاضی مدرسه پایه هفتم: آموزش ساده و روان، سوال‌های امتحانی با پاسخ، سوال‌های امتحانی بدون پاسخ ...
نويسنده:علی خالقی ؛ نويسنده:سارا شمیم ؛ نويسنده:سیمین‌السادات صدیقی - جویامجد - دیویی: 510.76 - 352 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 5000 نسخه - 160000 ریال - 1 -0-95481-600-978 انتخاب
3- ریاضی راهنما پایه هفتم: مطابق با آخرین تغییرات، سوال‌های امتحانی با پاسخ، تمرین‌های طبقه‌بندی شده، کتاب کار ویژه خانه و مدرسه
نويسنده:علی خالقی ؛ نويسنده:سارا شمیم ؛ نويسنده:سیمین‌السادات صدیقی - جویامجد - دیویی: 510.76 - 352 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 180000 ریال - 2 -3-95481-600-978 انتخاب
4- ریاضی مدرسه پایه هفتم: آموزش ساده و روان، سوال‌های امتحانی با پاسخ، سوال‌های امتحانی بدون پاسخ ...
نويسنده:علی خالقی ؛ نويسنده:سارا شمیم ؛ نويسنده:سیمین‌السادات صدیقی - جویامجد - دیویی: 510.76 - 352 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 3000 نسخه - 220000 ریال - 1 -0-95481-600-978 انتخاب
5- ریاضی نمونه پایه هشتم: ویژه مدارس ممتاز و تیزهوشان، چهارگزینه با پاسخ تشریحی، تمرین‌های ویژه بدون پاسخ
نويسنده:علی خالقی ؛ نويسنده:سارا شمیم ؛ نويسنده:سیمین صدیقی‌ابراهیم‌آبادی - جویامجد - دیویی: 510.76 - 344 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 2000 نسخه - 220000 ریال - 0 -04-7993-600-978 انتخاب
6- ریاضی کار پایه نهم: سوال‌های امتحانی بدون پاسخ، کتاب کار ویژه خانه و مدرسه ...
نويسنده:کریم کرمی ؛ نويسنده:سارا شمیم ؛ نويسنده:غلامرضا قدیری - جویامجد - دیویی: 510.76 - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 5000 نسخه - 200000 ریال - 1 -07-7993-600-978 انتخاب
7- IQ 1: هوش و خلاقیت، معما و سرگرمی
نويسنده:امیرهوشنگ اقبالپور ؛ گرافيست:آرزو باذغن - بین‌المللی آبرنگ - دیویی: 153.9 - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 24 سال 1398 - 2000 نسخه - 95000 ریال - 9 -101-252-600-978 انتخاب
8- ریاضی پنج‌گزینه پایه نهم: مطابق با آخرین تغییرات، پنج گزینه با پاسخ تشریحی، منتخبی از بهترین آزمون‌ها، ویژه مدارس ممتاز و تیزهوشان
نويسنده:سعید اکبرزاده‌میاندوآب ؛ نويسنده:داود حسنی ؛ نويسنده:سادات سجادی - جویامجد - دیویی: 510.76 - 192 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 5000 نسخه - 140000 ریال - 2 -13-7993-600-978 انتخاب
9- ریاضی مدرسه پایه نهم: آموزش ساده و روان، سوال‌های امتحانی با پاسخ، سوال‌های امتحانی بدون پاسخ ...
نويسنده:کریم کرمی ؛ نويسنده:سعید اکبرزاده‌میاندوآب ؛ نويسنده:داود حسنی - جویامجد - دیویی: 510.76 - 384 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 3000 نسخه - 160000 ریال - 8 -08-7993-600-978 انتخاب
10- ریاضی نمونه پایه هشتم: ویژه مدارس ممتاز و تیزهوشان، چهارگزینه با پاسخ تشریحی، تمرین‌های ویژه بدون پاسخ
نويسنده:علی خالقی ؛ نويسنده:سارا شمیم ؛ نويسنده:سیمین صدیقی‌ابراهیم‌آبادی - جویامجد - دیویی: 510.76 - 344 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 2000 نسخه - 200000 ریال - 0 -04-7993-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 12