لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(34)
چاپ مجدد (78)
تالیف (112)
ترجمه (0)
تهران (108)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (12)
كمك درسی و آموزشی (100)

تعداد یافت شده (112) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ریاضی چهارگزینه پایه هشتم: مطابق با آخرین تغییرات، خلاصه درس با آموزش تکمیلی، چهارگزینه با پاسخ تشریحی، ویژه مدارس ممتاز و تیزهوشان
نويسنده:علی خالقی ؛ نويسنده:سارا شمیم ؛ نويسنده:سیمین‌السادات صدیقی - جویامجد - دیویی: 510.76 - 296 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 5000 نسخه - 160000 ریال - 6 -02-7993-600-978 انتخاب
2- آموزش نقاشی با شعر ویژه کودکان
خطاط:مهدی شیخ‌ربیعی ؛ تصويرگر:آرزو باذغن - آبرنگ - دیویی: 750.7 - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 2000 نسخه - 50000 ریال - 4 -474-252-600-978 انتخاب
3- ریاضی پنج گزینه پایه هشتم: مطابق با آخرین تغییرات، پنج گزینه با پاسخ تشریحی، منتخبی از بهترین آزمون‌ها، ویژه مدارس ممتاز و تیزهوشان
نويسنده:سعید اکبرزاده‌میاندوآب ؛ نويسنده:داود حسنی ؛ نويسنده:سارا شمیم - جویامجد - دیویی: 510.76 - 192 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 3000 نسخه - 160000 ریال - 7 -05-7993-600-978 انتخاب
4- آموزش نقاشی با شعر
نويسنده:مهدی شیخ‌ربیعی ؛ تصويرگر:آرزو باذغن - بین‌المللی آبرنگ - دیویی: 750.7 - 24 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 2000 نسخه - 50000 ریال - 7 -473-252-600-978 انتخاب
5- ریاضی نمونه پایه نهم: ویژه مدارس ممتاز و تیزهوشان، چهارگزینه با پاسخ تشریحی، تمرین‌های ویژه بدون پاسخ
نويسنده:کریم کرمی ؛ نويسنده:سعید اکبرزاده‌میاندوآب ؛ نويسنده:داود حسنی - جویامجد - دیویی: 510.76 - 320 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 2000 نسخه - 300000 ریال - 5 -12-7993-600-978 انتخاب
6- ریاضی راهنما پایه هفتم: مطابق با آخرین تغییرات، سوال‌های امتحانی با پاسخ، تمرین‌های طبقه‌بندی شده، کتاب کار ویژه خانه و مدرسه
نويسنده:علی خالقی ؛ نويسنده:سارا شمیم ؛ نويسنده:سیمین‌السادات صدیقی - جویامجد - دیویی: 510.76 - 352 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 2000 نسخه - 180000 ریال - 2 -3-95481-600-978 انتخاب
7- ریاضی پنج گزینه پایه هشتم: مطابق با آخرین تغییرات، پنج گزینه با پاسخ تشریحی، منتخبی از بهترین آزمون‌ها، ویژه مدارس ممتاز و تیزهوشان
نويسنده:سعید اکبرزاده‌میاندوآب ؛ نويسنده:داود حسنی ؛ نويسنده:سارا شمیم - جویامجد - دیویی: 510.76 - 192 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 3000 نسخه - 160000 ریال - 7 -05-7993-600-978 انتخاب
8- ریاضی پنج گزینه پایه نهم: مطابق با آخرین تغییرات، پنج گزینه با پاسخ تشریحی، منتخبی از بهترین آزمون‌ها، ویژه مدارس ممتاز و تیزهوشان
نويسنده:سعید اکبرزاده‌میاندوآب ؛ نويسنده:داود حسنی ؛ نويسنده:سادات سجادی - جویامجد - دیویی: 510.76 - 192 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1398 - 2000 نسخه - 280000 ریال - 2 -13-7993-600-978 انتخاب
9- ریاضی پنج‌گزینه پایه هفتم: مطابق با آخرین تغییرات، پنج گزینه با پاسخ تشریحی، منتخبی از بهترین آزمون‌ها، ویژه مدارس ممتاز و تیزهوشان
نويسنده:داود حسنی ؛ نويسنده:سارا شمیم ؛ نويسنده:رضا طاهری‌کنجین - جویامجد - دیویی: 510.76 - 184 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 2000 نسخه - 140000 ریال - 0 -7-95481-600-978 انتخاب
10- ریاضی راهنما پایه نهم: مطابق با آخرین تغییرات، سوال‌های امتحانی با پاسخ، تمرین‌های طبقه‌بندی شده، کتاب کار ویژه خانه و مدرسه
نويسنده:کریم کرمی ؛ نويسنده:داود حسنی ؛ نويسنده:سارا شمیم - جویامجد - دیویی: 510.76 - 280 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 2000 نسخه - 160000 ریال - 5 -09-7993-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 12