لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(66)
چاپ مجدد (739)
تالیف (18)
ترجمه (787)
تهران (803)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (27)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (805) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قانون شفا
نويسنده:کاترین پاندر ؛ مترجم:گیتی خوشدل - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 158.1 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1381 - 10000 ریال - 1 -30-5512-964 انتخاب
2- شفای زندگی
نويسنده:لوئیزال. هی ؛ مترجم:گیتی خوشدل - نشر پیکان - دیویی: 155.2 - 346 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 53 سال 1392 - 130000 ریال - 0 -071-328-964-978 انتخاب
3- قانون توانگری
نويسنده:کاترین پاندر ؛ مترجم:گیتی خوشدل - نشر پیکان - دیویی: 158.1 - 364 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 29 سال 1386 - 40000 ریال - 5 -084-328-964 انتخاب
4- حکایت دولت و فرزانگی
نويسنده:مارک فیشر ؛ مترجم:گیتی خوشدل - نشر قطره - دیویی: 813.54 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 46 سال 1384 - 10000 ریال - 5 -238-341-964 انتخاب
5- چهار اثر از فلورانس اسکاول شین
نويسنده:فلورانس‌اسکاول شین ؛ مترجم:گیتی خوشدل - نشر پیکان - دیویی: 158.1 - 360 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 49 سال 1385 - 35000 ریال - 2 -337-328-964 انتخاب
6- شفای کودک درون
نويسنده:لوشیا کاپاچیونه ؛ مترجم:گیتی خوشدل - نشر پیکان - دیویی: 158.1 - 230 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1385 - 25000 ریال - 964-6743-65-X انتخاب
7- ده فرمان برای حرمت به خویشتن
نويسنده:کاترین کاردینال ؛ مترجم:گیتی خوشدل - نشر پیکان - دیویی: 158.1 - 194 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1385 - 20000 ریال - 6 -075-328-964 انتخاب
8- قانون توانگری
نويسنده:کاترین پاندر ؛ مترجم:گیتی خوشدل - نشر پیکان - دیویی: 158.1 - 348 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 26 سال 1385 - 33500 ریال - 5 -084-328-964 انتخاب
9- قانون توانگری
نويسنده:کاترین پاندر ؛ مترجم:گیتی خوشدل - نشر پیکان - دیویی: 158.1 - 360 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 27 سال 1386 - 40000 ریال - 5 -084-328-964 انتخاب
10- تو همانی که می‌اندیشی
نويسنده:جیمز آلن ؛ مترجم:گیتی خوشدل - نشر قطره - دیویی: 155.2 - 66 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 15 سال 1386 - 9000 ریال - 4 -233-341-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 81