لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(67)
چاپ مجدد (756)
تالیف (20)
ترجمه (803)
تهران (821)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (27)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (823) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قانون توانگری
نويسنده:کاترین پاندر ؛ مترجم:گیتی خوشدل - نشر پیکان - دیویی: 158.1 - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 14 سال 1380 - 17500 ریال - 5 -084-328-964 انتخاب
2- قانون توانگری
نويسنده:کاترین پاندر ؛ مترجم:گیتی خوشدل - نشر پیکان - دیویی: 158.1 - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 15 سال 1381 - 20500 ریال - 5 -084-328-964 انتخاب
3- روانشناسی کمال: الگوهای شخصیت سالم
نويسنده:دوآن شولتس ؛ مترجم:گیتی خوشدل - پیکان - دیویی: 158 - 212 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 20 سال 1393 - 99000 ریال - 3 -108-328-964-978 انتخاب
4- حکایت دولت و فرزانگی
نويسنده:مارک فیشر ؛ مترجم:گیتی خوشدل - نشر قطره - دیویی: 813.54 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 86 سال 1390 - 30000 ریال - 8 -238-341-964-978 انتخاب
5- قانون توانگری
نويسنده:کاترین پاندر ؛ مترجم:گیتی خوشدل - نشر البرز - دیویی: 158.1 - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1378 - 12500 ریال - 8 -124-442-964 انتخاب
6- قانون توانگری
نويسنده:کاترین پاندر ؛ مترجم:گیتی خوشدل - نشر پیکان - دیویی: 158.1 - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1379 - 15000 ریال - 5 -084-328-964 انتخاب
7- اکسیر: بیست درس معنوی برای آفرینش زندگی دلخواه
نويسنده:دیپک چوپرا ؛ مترجم:گیتی خوشدل - گفتار - دیویی: 158.1 - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1379 - 10000 ریال - 964-5570-00-X انتخاب
8- چهار اثر از فلورانس اسکاول شین: بازی زندگی و راه این بازی، کلام تو عصای معجزه‌گر تو است، در مخفی ...
نويسنده:فلورانس‌اسکاول شین ؛ مترجم:گیتی خوشدل - کتابسرا - دیویی: 158.1 - 384 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 18 سال 1380 - 16000 ریال - 4 -03-5506-964 انتخاب
9- روانشناسی کمال: الگوهای شخصیت سالم
نويسنده:دوآن شولتس ؛ مترجم:گیتی خوشدل - پیکان - دیویی: 158 - 212 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 23 سال 1397 - 166000 ریال - 3 -108-328-964-978 انتخاب
10- شفای کودک درون
نويسنده:لوشیا کاپاچیونه ؛ مترجم:گیتی خوشدل - نشر پیکان - دیویی: 158.1 - 238 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1386 - 33000 ریال - 964-6743-65-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 83