لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(66)
چاپ مجدد (717)
تالیف (17)
ترجمه (766)
تهران (781)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (27)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (783) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شفای زندگی
نويسنده:لوئیزال. هی ؛ مترجم:گیتی خوشدل ؛ ويراستار:عبدالحسین آذرنگ - دنیای مادر - دیویی: 158 - 452 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1375 - 5000 نسخه - 10000 ریال - انتخاب
2- روانشناسی کمال: الگوهای شخصیت سالم
نويسنده:دوآن شولتس ؛ مترجم:گیتی خوشدل - نشر البرز - دیویی: 158.1 - 224 صفحه - رقعی (شومیز خارجی) - چاپ 6 سال 1375 - 5000 نسخه - 6500 ریال - انتخاب
3- قانون شفا
نويسنده:کاترین پاندر ؛ مترجم:گیتی خوشدل - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 158.1 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1375 - 4400 نسخه - 4000 ریال - 1 -30-5512-964 انتخاب
4- اکسیر: بیست درس معنوی برای آفرینش زندگی دلخواه
نويسنده:دیپک چوپرا ؛ مترجم:گیتی خوشدل - گفتار - دیویی: 158.1 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 5000 نسخه - 6000 ریال - 964-5570-00-X انتخاب
5- دل آدمی و گرایشش به خیر و شر
نويسنده:اریک فروم ؛ مترجم:گیتی خوشدل - نشر البرز - دیویی: 171 - 194 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1375 - 3000 نسخه - 6000 ریال - انتخاب
6- حکایت دولت و فرزانگی
نويسنده:مارک فیشر ؛ مترجم:گیتی خوشدل - گفتار - دیویی: 813.54 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1375 - 3000 نسخه - 3200 ریال - 7 -07-5570-964 انتخاب
7- بازتابهای نور
نويسنده:شاکتی گواین ؛ مترجم:گیتی خوشدل - گفتار - دیویی: 158.2 - 384 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1375 - 3000 نسخه - 10000 ریال - 9 -06-5570-964 انتخاب
8- چهار اثر از فلورانس اسکاول شین
نويسنده:فلورانس‌اسکاول شین ؛ مترجم:گیتی خوشدل - کتاب‌سرا - دیویی: 158.1 - 384 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1376 - 3000 نسخه - 11000 ریال - 4 -03-5506-964 انتخاب
9- قانون توانگری
نويسنده:کاترین پاندر ؛ مترجم:گیتی خوشدل - نشر البرز - دیویی: 158.1 - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1376 - 5000 نسخه - 9000 ریال - انتخاب
10- راه تحول
نويسنده:شاکتی گواین ؛ مترجم:گیتی خوشدل - گیل - دیویی: 158.1 - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 3300 نسخه - 6000 ریال - 2 -2-90041-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 79