لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(66)
چاپ مجدد (726)
تالیف (17)
ترجمه (775)
تهران (790)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (27)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (792) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قانون توانگری
نويسنده:کاترین پاندر ؛ مترجم:گیتی خوشدل - نشر البرز - دیویی: 158.1 - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1378 - 3000 نسخه - 11500 ریال - 8 -124-442-964 انتخاب
2- از دولت عشق
نويسنده:کاترین پاندر ؛ مترجم:گیتی خوشدل - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 158.1 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 14 سال 1378 - 5000 نسخه - 4500 ریال - 5 -08-5512-964 انتخاب
3- هفت عادت مردمان موثر
نويسنده:استیون‌آر. کاوی ؛ مترجم:گیتی خوشدل - نشر البرز - دیویی: 158.1 - 194 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1378 - 2000 نسخه - 7000 ریال - 0 -016-442-964 انتخاب
4- تجسم خلاق
نويسنده:شاکتی گواین ؛ مترجم:گیتی خوشدل - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 153.32 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1378 - 3300 نسخه - 5500 ریال - 5 -25-5512-964 انتخاب
5- جان روشن
نويسنده:ایلین سنت‌جیمز ؛ مقدمه:گیتی خوشدل - نشر پیکان - دیویی: 248.4 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 3000 نسخه - 7000 ریال - 8 -97-6743-964 انتخاب
6- از دولت عشق
نويسنده:کاترین پاندر ؛ مترجم:گیتی خوشدل - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 158.1 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 15 سال 1378 - 5000 نسخه - 5500 ریال - 5 -08-5512-964 انتخاب
7- قانون توانگری
نويسنده:کاترین پاندر ؛ مترجم:گیتی خوشدل - نشر البرز - دیویی: 158.1 - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1378 - 4000 نسخه - 12500 ریال - 8 -124-442-964 انتخاب
8- قانون شفا
نويسنده:کاترین پاندر ؛ مترجم:گیتی خوشدل - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 158.1 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1378 - 3000 نسخه - 7000 ریال - 1 -30-5512-964 انتخاب
9- چشم دل بگشا
نويسنده:کاترین پاندر ؛ مترجم:گیتی خوشدل - نشر البرز - دیویی: 158.1 - 220 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1378 - 3000 نسخه - 8500 ریال - 7 -066-442-964 انتخاب
10- چهار اثر از فلورانس اسکاول شین: بازی زندگی و راه این بازی، کلام تو عصای معجزه‌گر تو است، در مخفی ...
نويسنده:فلورانس‌اسکاول شین ؛ مترجم:گیتی خوشدل - کتابسرا - دیویی: 158.1 - 382 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 15 سال 1378 - 5000 نسخه - 13500 ریال - 4 -03-5506-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 80