لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(315)
چاپ مجدد (275)
تالیف (448)
ترجمه (142)
تهران (500)
شهرستان (90)
كودك و نوجوان (3)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (590) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- رباعیات حکیم عمر خیام
شاعر:عمربن‌ابراهیم خیام ؛ مقدمه:محمدعلی فروغی ؛ خطاط:حمید غیرانژاد - پر - دیویی: 8fa1.22 - 68 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1379 - 6000 ریال - 0 -35-5518-964 انتخاب
2- رباعیات حکیم عمر خیام
شاعر:عمربن‌ابراهیم خیام - نشر دنیای نو - دیویی: 8fa1.22 - 513 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1381 - 8 -79-6564-964 انتخاب
3- گزیده رباعیات حکیم عمر خیام
شاعر:عمربن‌ابراهیم خیام ؛ مقدمه:رنلدالین نیکلسون ؛ مترجم:ادوارد فیتس‌جرالد - پیک علوم - دیویی: 8fa1.22 - 272 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1383 - 6 -2-94700-964 انتخاب
4- رباعیات حکیم عمر خیام
شاعر:عمربن‌ابراهیم خیام ؛ مقدمه:محمدعلی فروغی ؛ نقاش:حسن ملائی‌تهرانی - زوار - دیویی: 8fa1.22 - 258 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1384 - 29000 ریال - 0 -160-401-964 انتخاب
5- رباعیات حکیم عمر خیام همراه با ترجمه‌های انگلیسی، آلمانی، فرانسه و عربی
شاعر:عمربن‌ابراهیم خیام ؛ مقدمه:علی دهباشی ؛ مترجم:ادوارد فیتس‌جرالد - هنرسرای گویا - دیویی: 8fa1.22 - 284 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1384 - 9 -6-92827-964 انتخاب
6- رباعیات خیام
شاعر:عمربن‌ابراهیم خیام - نشر کاروان - دیویی: 8fa1.22 - 192 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1385 - 1 -45-7033-964 انتخاب
7- رباعیات خیام بر اساس نسخه: محمدعلی فروغی و دکتر قاسم غنی
شاعر:عمربن‌ابراهیم خیام - موسسه ‌کتاب ‌همراه - دیویی: 8fa1.22 - 72 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 2500 ریال - 964-6982-14-X انتخاب
8- رباعیات حکیم عمر خیام به پنج زبان فارسی، انگلیسی، آلمانی، فرانسه، عربی
شاعر:عمربن‌ابراهیم خیام ؛ مقدمه:علی دهباشی ؛ مترجم:ادوارد فیتس‌جرالد - آوردگاه هنر و اندیشه - دیویی: 8fa1.22 - 280 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 0 -49-8741-964-978 انتخاب
9- رباعیات حکیم عمر خیام به زبانهای فارسی، انگلیسی، آلمانی، فرانسه و عربی
شاعر:عمربن‌ابراهیم خیام ؛ مقدمه:علی دهباشی ؛ مترجم:ادوارد فیتس‌جرالد - خانه فرهنگ و هنر گویا - دیویی: 8fa1.22 - 282 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1392 - 4 -25-7610-964-978 انتخاب
10- رباعیات خیام
شاعر:عمربن‌ابراهیم خیام ؛ مقدمه:حسین الهی‌قمشه‌ای ؛ مترجم:ادوارد فیتس‌جرالد - خانه فرهنگ و هنر گویا - دیویی: 8fa1.22 - 304 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 5 -73-7610-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 59