لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(13)
چاپ مجدد (10)
تالیف (18)
ترجمه (5)
تهران (7)
شهرستان (16)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (23) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بر بلندای اندرز: داستان زندگی ابن‌یمین فریومدی
نويسنده:محمدرضا خوشدل ؛ زيرنظر:عباس خیرآبادی - به نشر - دیویی: 8fa1.21 - 124 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 8500 ریال - 1 -0545-02-964 انتخاب
2- رازگشایی از داستان عقل سرخ
شارح:عباس خیرآبادی - کلهر - دیویی: 297.83 - 40 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 4000 ریال - 0 -55-5835-964 انتخاب
3- صفر به یک: نکاتی درباره استارتاپ‌ها، یا، چگونه آینده را بسازیم!
نويسنده:پیتر تیل ؛ نويسنده:بلیک‌جی مسترز ؛ مترجم:واسع علوی - نوین توسعه - دیویی: 658.11 - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 180000 ریال - 8 -9-97313-600-978 انتخاب
4- سعدی و عرفان
نويسنده:عباس خیرآبادی - پاژ - دیویی: 8fa1.31 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 20000 ریال - 964-8904-09-X انتخاب
5- صفر به یک: نکاتی درباره استارتاپ‌ها، یا، چگونه آینده را بسازیم!
نويسنده:پیتر تیل ؛ نويسنده:بلیک‌جی مسترز ؛ مترجم:واسع علوی - نوین توسعه - دیویی: 658.11 - 244 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 240000 ریال - 8 -9-97313-600-978 انتخاب
6- بر بلندای اندرز: داستان زندگی ابن‌یمین فریومدی
نويسنده:محمدرضا خوشدل ؛ زيرنظر:عباس خیرآبادی ؛ ويراستار:حمیدرضا نویدی‌مهر - به نشر - دیویی: 8fa1.21 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 18000 ریال - 7 -0545-02-964-978 انتخاب
7- سر دلبران: شرح و تفسیر قصه‌ی شاه و کنیزک از مثنوی معنوی
نويسنده:عباس خیرآبادی - کلهر - دیویی: 8fa1.31 - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 4000 ریال - 9 -56-5835-964 انتخاب
8- شکوفه‌های خیال
شاعر:عباس خیرآبادی - جلیل - دیویی: 8fa1.62 - 260 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 15000 ریال - 9 -39-7594-964 انتخاب
9- ایرانمرد: داستان زندگی حکیم ابوالقاسم فردوسی
نويسنده:محمدرضا خوشدل ؛ زيرنظر:عباس خیرآبادی ؛ ويراستار:حمیدرضا نویدی‌مهر - به نشر (انتشارات آستان قدس رضوی) - دیویی: 8fa1.21 - 194 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 20000 ریال - 1 -0422-02-964-978 انتخاب
10- صفر به یک: نکاتی درباره استارتاپ‌ها، یا، چگونه آینده را بسازیم!
نويسنده:پیتر تیل ؛ نويسنده:بلیک‌جی مسترز ؛ مترجم:واسع علوی - نوین توسعه - دیویی: 658.11 - 196 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 300000 ریال - 8 -9-97313-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3