لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(39)
چاپ مجدد (29)
تالیف (42)
ترجمه (26)
تهران (43)
شهرستان (25)
كودك و نوجوان (68)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (68) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- داستان اسباب‌بازی‌ها
مترجم:عالمه مظفرنژاد ؛ ويراستار:اعظم شکری ؛ تصويرگر:محدثه محمدی - ترجمان دانش - دیویی: 813 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 0 -6-93183-600-978 انتخاب
2- دالی و کفش‌های خرسی
نويسنده:ساناز تاجیک ؛ ويراستار:عاطفه سلیانی ؛ تصويرگر:محدثه محمدی - خط سبز مروا - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 25000 ریال - 8 -5-96578-600-978 انتخاب
3- سرزمین آدم برفی
نويسنده:فرناز توانایان‌فرد ؛ تصويرگر:محدثه محمدی - آفتاب طلایی - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 5 -35-7545-600-978 انتخاب
4- ماشین‌ها
مترجم:عالمه مظفرنژاد ؛ تصويرگر:محدثه محمدی - ترجمان دانش - دیویی: 813 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 5000 نسخه - 30000 ریال - 9 -02-7161-600-978 انتخاب
5- دالی و همکلاسی جدید
نويسنده:ساناز تاجیک ؛ ويراستار:عاطفه سلیانی ؛ تصويرگر:محدثه محمدی - خط سبز مروا - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 25000 ریال - 9 -8-96578-600-978 انتخاب
6- آلیس در سرزمین عجایب
مترجم:عالمه مظفرنژاد ؛ تصويرگر:محدثه محمدی ؛ ويراستار:اعظم شکری - ترجمان دانش - دیویی: 813 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 5 -00-7161-600-978 انتخاب
7- روباه و سگ شکاری
مترجم:عالمه مظفرنژاد ؛ ويراستار:اعظم شکری ؛ تصويرگر:محدثه محمدی - ترجمان دانش - دیویی: 813 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 6 -03-7161-600-978 انتخاب
8- دامبو
مترجم:عالمه مظفرنژاد ؛ ويراستار:اعظم شکری ؛ تصويرگر:محدثه محمدی - ترجمان دانش - دیویی: 813 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 5000 نسخه - 30000 ریال - 4 -07-7161-600-978 انتخاب
9- گربه‌های اشرافی = The aristocats
مترجم:عالمه مظفرنژاد ؛ ويراستار:اعظم شکری ؛ تصويرگر:محدثه محمدی - آفتاب طلایی - دیویی: 813 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 3 -6-93722-600-978 انتخاب
10- دالی و مجسمه خمیری
نويسنده:ساناز تاجیک ؛ ويراستار:عاطفه سلیانی ؛ تصويرگر:محدثه محمدی - خط سبز مروا - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 25000 ریال - 5 -6-96578-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7