لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(39)
چاپ مجدد (21)
تالیف (40)
ترجمه (20)
تهران (37)
شهرستان (23)
كودك و نوجوان (60)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (60) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دالی و جشن تولد
نويسنده:ساناز تاجیک ؛ ويراستار:عاطفه سلیانی ؛ تصويرگر:محدثه محمدی - خط سبز مروا - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 25000 ریال - 3 -6-90776-600-978 انتخاب
2- آلیس در سرزمین عجایب
مترجم:عالمه مظفرنژاد ؛ تصويرگر:محدثه محمدی ؛ ويراستار:اعظم شکری - ترجمان دانش - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 5 -00-7161-600-978 انتخاب
3- میکی‌موس و شب پرشبح
مترجم:عالمه مظفرنژاد ؛ تصويرگر:محدثه محمدی - آفتاب طلایی - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 3 -13-7545-600-978 انتخاب
4- دالی و خونه‌ی شکلاتی
نويسنده:ساناز تاجیک ؛ ويراستار:عاطفه سلیانی ؛ تصويرگر:محدثه محمدی - خط سبز مروا - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 25000 ریال - 0 -7-90776-600-978 انتخاب
5- دامبو
مترجم:عالمه مظفرنژاد ؛ ويراستار:اعظم شکری ؛ تصويرگر:محدثه محمدی - ترجمان دانش - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 4 -07-7161-600-978 انتخاب
6- دوقلوهای دوست‌داشتنی
نويسنده:اعظم شکری ؛ تصويرگر:محدثه محمدی - آفتاب طلایی - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 2 -36-7545-600-978 انتخاب
7- سفیدبرفی و هفت کوتوله
بازنويسي:اعظم شکری ؛ تصويرگر:محدثه محمدی - دلفین‌ آبی - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 3000 نسخه - 30000 ریال - 7 -98-8199-964-978 انتخاب
8- دالی و بالش صورتی
نويسنده:ساناز تاجیک ؛ ويراستار:عاطفه سلیانی ؛ تصويرگر:محدثه محمدی - خط سبز مروا - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 25000 ریال - 6 -5-90776-600-978 انتخاب
9- روباه و سگ شکاری
مترجم:عالمه مظفرنژاد ؛ ويراستار:اعظم شکری ؛ تصويرگر:محدثه محمدی - ترجمان دانش - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 6 -03-7161-600-978 انتخاب
10- گربه‌های اشرافی
مترجم:عالمه مظفرنژاد ؛ ويراستار:اعظم شکری ؛ تصويرگر:محدثه محمدی - آفتاب طلایی - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 0 -14-7545-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6