لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(243)
چاپ مجدد (325)
تالیف (504)
ترجمه (64)
تهران (529)
شهرستان (39)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (568) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دوره کامل مثنوی معنوی: بر اساس نسخه تصحیح‌ شده رینولد نیکلسون همراه با کشف‌الابیات
نويسنده:جلال‌الدین‌محمدبن‌محمد مولوی ؛ شارح:محمدحسن فروزانفر ؛ مقدمه:عبدالحسین زرین‌کوب - مجید - دیویی: 8fa1.31 - 1132 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1387 - 170000 ریال - 964-453-042-X انتخاب
2- مثنوی معنوی: بر اساس نسخه‌ رینولد نیکلسون
شاعر:جلال‌الدین‌محمدبن‌محمد مولوی ؛ مصحح:رنلدالین نیکلسون - چاو - دیویی: 8fa1.31 - 670 صفحه - (در6جلد ) - جلد 6 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 80000 ریال - 1 -46-2554-964-978 انتخاب
3- مثنوی معنوی: دفتر پنجم بر اساس نسخه‌ی رینولد نیکلسون
شاعر:جلال‌الدین‌محمدبن‌محمد مولوی ؛ مصحح:رنلدالین نیکلسون - آریا اندیش - دیویی: 8fa1.31 - 264 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 36000 ریال - 4 -45-6568-600-978 انتخاب
4- مثنوی معنوی
شاعر:جلال‌الدین‌محمدبن‌محمد مولوی ؛ مصحح:رنلدالین نیکلسون ؛ ويراستار:کاظم عابدینی‌مطلق - ذهن‌آویز - دیویی: 8fa1.31 - 1096 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1391 - 350000 ریال - 6 -58-5219-600-978 انتخاب
5- حکایت قاضی و آفت قضا‌ (دفتر دوم مثنوی معنوی): بر اساس نسخه‌ی رینولد نیکلسون
شاعر:جلال‌الدین‌محمدبن‌محمد مولوی ؛ مصحح:رنلدالین نیکلسون - پرنیان قلم - دیویی: 8fa1.31 - 200 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 60000 ریال - 0 -22-8150-600-978 انتخاب
6- مثنوی معنوی: بر اساس نسخه رینولد نیکلسون
شاعر:جلال‌الدین‌محمدبن‌محمد مولوی ؛ مصحح:رنلدالین نیکلسون - چاو - دیویی: 8fa1.31 - 152 صفحه - (در6جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1394 - 80000 ریال - 6 -41-2554-964-978 انتخاب
7- تذکره الاولیاء
نويسنده:محمدبن‌ابراهیم عطار ؛ مترجم:رنلدالین نیکلسون ؛ مقدمه:محمد قزوینی - مولی - دیویی: 297.892 - 450 صفحه - جلد 2 - چاپ 1 سال 1362 - 1200 ریال - انتخاب
8- مثنوی معنوی
نويسنده:جلال‌الدین‌محمدبن‌محمد مولوی ؛ مصحح:رنلدالین نیکلسون - ققنوس - دیویی: 8fa1.31 - 380 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1388 - 120000 ریال - 6 -110-311-964-978 انتخاب
9- مثنوی معنوی
نويسنده:جلال‌الدین‌محمدبن‌محمد مولوی ؛ مصحح:رنلدالین نیکلسون ؛ ويراستار:کاظم عابدینی‌مطلق - ذهن‌آویز - دیویی: 8fa1.31 - 1106 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1388 - 150000 ریال - 6 -58-5219-600-978 انتخاب
10- دوره کامل مثنوی معنوی: بر اساس نسخه تصحیح‌ شده رینولد نیکلسون همراه با کشف‌الابیات
نويسنده:جلال‌الدین‌محمدبن‌محمد مولوی ؛ شارح:محمدحسن فروزانفر ؛ مقدمه:عبدالحسین زرین‌کوب - مجید - دیویی: 8fa1.31 - 1184 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1386 - 85000 ریال - 964-453-042-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 57