لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(34)
چاپ مجدد (46)
تالیف (80)
ترجمه (0)
تهران (80)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (80)

تعداد یافت شده (80) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زیست‌شناسی پیش‌دانشگاهی "1" شامل سی آزمون طبقه‌بندی شده همراه با پاسخ‌های تشریحی و تست‌های کنکور
نويسنده:محمدتقی محسنی ؛ نويسنده:رضا اربابیان ؛ نويسنده:علیرضا خیرخواه - آوا (سه استاد) - دیویی: 574.076 - 224 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 20000 ریال - 3 -1-93512-964 انتخاب
2- علوم 3 راهنمایی
نويسنده:علیرضا خیرخواه ؛ ويراستار:سمیه نوربخش - آموزشی لوح و قلم - دیویی: 507.6 - 128 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 10000 ریال - 8 -17-9907-964-978 انتخاب
3- زیست‌شناسی 1 سال دوم دبیرستان تجربی
نويسنده:علیرضا خیرخواه - آموزشی لوح و قلم - دیویی: 574.076 - 128 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 8 سال 1392 - 20000 ریال - 8 -33-9907-964-978 انتخاب
4- زیست‌شناسی 1 سال دوم دبیرستان تجربی
نويسنده:علیرضا خیرخواه - آموزشی لوح و قلم - دیویی: 574.076 - 128 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 15000 ریال - 8 -33-9907-964-978 انتخاب
5- معلم کتاب زیست‌شناسی
نويسنده:علیرضا خیرخواه - نشر مهتا - دیویی: 574.076 - 98 صفحه - (در10جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 11000 ریال - 5 -6-94023-964 انتخاب
6- علوم تجربی 1 راهنمایی
نويسنده:علیرضا خیرخواه - مهتا - دیویی: 507.6 - 128 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1 -91-8028-964-978 انتخاب
7- زیست‌شناسی و آزمایشگاه (2): سوم دبیرستان
نويسنده:علیرضا خیرخواه ؛ ويراستار:سمیه نوربخش - آموزشی لوح و قلم - دیویی: 574.076 - 128 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 8 سال 1392 - 20000 ریال - 6 -40-9907-964-978 انتخاب
8- زیست‌شناسی 1 سال دوم دبیرستان تجربی
نويسنده:علیرضا خیرخواه - آموزشی لوح و قلم - دیویی: 574.076 - 128 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 15000 ریال - 8 -33-9907-964-978 انتخاب
9- معلم کتاب زیست‌شناسی
نويسنده:علیرضا خیرخواه - نشر مهتا - دیویی: 574.076 - 100 صفحه - (در10جلد ) - جلد 10 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 11000 ریال - 7 -5-94023-964 انتخاب
10- علوم تجربی 3 راهنمایی
نويسنده:علیرضا خیرخواه ؛ ويراستار:سمیه نوربخش - مهتا - دیویی: 507.6 - 128 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 10000 ریال - 8 -89-8028-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8