لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (3)
تالیف (5)
ترجمه (2)
تهران (0)
شهرستان (7)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (7) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ویتامین درمانی: خواص شگفت‌انگیز ویتامین‌ها
نويسنده:محمدصالح قربانی‌نصرآبادی - احرام - دیویی: 615.328 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 28000 ریال - 2 -2-93558-600-978 انتخاب
2- سبزی‌درمانی: خواص داروئی و شگفت‌انگیز سبزی‌ها
نويسنده:محمدصالح قربانی‌نصرآبادی - احرام - دیویی: 641.35 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 32000 ریال - 9 -3-93558-600-978 انتخاب
3- ویتامین‌درمانی: خواص شگفت‌انگیز ویتامین‌ها
نويسنده:محمدصالح قربانی‌نصرآبادی - احرام - دیویی: 615.328 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 50000 ریال - 2 -2-93558-600-978 انتخاب
4- طب بقراط
نويسنده:علی‌بن‌ابی‌الحزم ابن‌نفیس ؛ به‌اهتمام:محمدصالح قربانی‌نصرآبادی ؛ مترجم:محمدعلی حاجعلی‌پور - احرام - دیویی: 610.938 - 292 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 150000 ریال - 4 -9-94170-600-978 انتخاب
5- طب جالینوس
نويسنده: جالینوس ؛ به‌اهتمام:محمدصالح قربانی‌نصرآبادی ؛ مترجم:محمدعلی حاجعلی‌پور - احرام - دیویی: 610.97671 - 292 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 150000 ریال - 6 -5-94170-600-978 انتخاب
6- سبزی‌درمانی: خواص داروئی و شگفت‌انگیز سبزی‌ها
نويسنده:محمدصالح قربانی‌نصرآبادی - احرام - دیویی: 615.321 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 40000 ریال - 9 -3-93558-600-978 انتخاب
7- ویتامین‌درمانی: خواص شگفت‌انگیز ویتامین‌ها
نويسنده:محمدصالح قربانی‌نصرآبادی - احرام - دیویی: 615.328 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 35000 ریال - 2 -2-93558-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1