لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(44)
چاپ مجدد (1)
تالیف (23)
ترجمه (22)
تهران (2)
شهرستان (43)
كودك و نوجوان (40)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (45) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سیندرلا
گردآورنده:محمد شیدایی - کتابهای سبز شمال - دیویی: 750 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 30000 ریال - 7 -16-8381-600-978 انتخاب
2- آیا می‌توانم برای شما درباره "سندرم آسپرگر" بگویم؟
نويسنده:جود ولتن ؛ مترجم:محمد شیدایی ؛ تصويرگر:جین تلفورد - کتاب‌های سبز شمال - دیویی: 616.8758842 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 50000 ریال - 4 -46-8381-600-978 انتخاب
3- قصه‌های سبز
مترجم:محمد شیدایی ؛ مترجم:مستانه قوی‌پنجه‌نوبجاری - شادمان - دیویی: 808.83 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 50000 ریال - 9 -03-5868-964-978 انتخاب
4- علا‌ء‌الدين
گردآورنده:محمد شیدایی - کتابهای سبز شمال - دیویی: 750 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 130000 ریال - 2 -53-8381-600-978 انتخاب
5- موجودات کوچک
نويسنده:نویل استلی ؛ مترجم:محمد شیدایی - کتاب‌های سبز شمال - دیویی: 741.5 - 12 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 40000 ریال - 9 -41-8381-600-978 انتخاب
6- یادگیری درباره برخورد با غریبه‌ها
نويسنده:استن برنستین ؛ مترجم:محمد شیدایی - کتابهای سبز شمال - دیویی: 305.231 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 80000 ریال - 1 -92-8381-600-978 انتخاب
7- دیو و دلبر
گردآورنده:محمد شیدایی - کتابهای سبز شمال - دیویی: 750 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 30000 ریال - 1 -18-8381-600-978 انتخاب
8- ماداگاسکار
گردآورنده:محمد شیدایی - کتاب‌های سبز شمال - دیویی: 750 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 40000 ریال - 3 -72-8381-600-978 انتخاب
9- هرکول
گردآورنده:محمد شیدایی - کتابهای سبز شمال - دیویی: 750 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 30000 ریال - 5 -52-8381-600-978 انتخاب
10- مرد عنکبوتی
نويسنده:استن لی ؛ گردآورنده:محمد شیدایی ؛ تصويرگر:استیو دیتکو - کتاب‌های سبز شمال - دیویی: 750 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 40000 ریال - 0 -60-8381-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5