لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(44)
چاپ مجدد (1)
تالیف (23)
ترجمه (22)
تهران (2)
شهرستان (43)
كودك و نوجوان (40)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (45) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- یادگیری درباره برخورد با غریبه‌ها
نويسنده:استن برنستین ؛ مترجم:محمد شیدایی - کتابهای سبز شمال - دیویی: 305.231 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 10000 نسخه - 80000 ریال - 1 -92-8381-600-978 انتخاب
2- متفاوت اما شبیه من: کتاب قهرمانان اوتیسم من
نويسنده:جنیفر الدر ؛ مترجم:محمد شیدایی ؛ تصويرگر:مارک توماس - کتاب‌های سبز شمال - دیویی: 618.9285882 - 24 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 10000 نسخه - 60000 ریال - 8 -22-8381-600-978 انتخاب
3- علا‌ء‌الدين
گردآورنده:محمد شیدایی - کتابهای سبز شمال - دیویی: 750 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 10000 نسخه - 130000 ریال - 2 -53-8381-600-978 انتخاب
4- موجودات کوچک
نويسنده:نویل استلی ؛ مترجم:محمد شیدایی - کتاب‌های سبز شمال - دیویی: 741.5 - 12 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 10000 نسخه - 40000 ریال - 9 -41-8381-600-978 انتخاب
5- آلودگی آب "مطالعه آزمایشگاهی عوامل شیمیایی، فیزیکی‌و زیستی"
نويسنده:عبدالکریم کشاورزشکری ؛ نويسنده:شهریار محمدرضایی‌عمران ؛ نويسنده:محمد شیدایی - علوم کشاورزی - دیویی: 628.168 - 60 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 1000 نسخه - 3000 ریال - 9 -05-6832-964 انتخاب
6- قصه‌های سبز
مترجم:محمد شیدایی ؛ مترجم:مستانه قوی‌پنجه‌نوبجاری - شادمان - دیویی: 808.83 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 10000 نسخه - 50000 ریال - 9 -03-5868-964-978 انتخاب
7- بچه رئيس
گردآورنده:محمد شیدایی - کتابهای سبز شمال - دیویی: 750 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 10000 نسخه - 30000 ریال - 0 -57-8381-600-978 انتخاب
8- عصر یخبندان
گردآورنده:محمد شیدایی - کتاب‌های سبز شمال - دیویی: 750 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 10000 نسخه - 40000 ریال - 1 -63-8381-600-978 انتخاب
9- رابین‌هود
نويسنده:والت دیزنی ؛ مترجم:محمد شیدایی - کتابهای سبز شمال - دیویی: 813 - 48 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 10000 نسخه - 80000 ریال - 6 -00-8381-600-978 انتخاب
10- یوپا: یوزپلنگ ایرانی تیزپا، نماد فوتبال ایران
گردآورنده:محمد شیدایی - کتاب‌های سبز شمال - دیویی: 750 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 10000 نسخه - 40000 ریال - 8 -93-8381-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5