لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(18)
چاپ مجدد (7)
تالیف (18)
ترجمه (7)
تهران (25)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (25) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ریاضیات کاربردی
نويسنده:کیومرث اسماعیلی ؛ نويسنده:مهیار عباسی - قدیس - دیویی: 510.76 - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 160000 ریال - 7 -40-8050-600-978 انتخاب
2- کنترل پیش‌بین در مبدل‌های الکترونیک قدرت و درایوهای الکتریکی
مترجم:مهدی تقی‌زاده ؛ مترجم:سلمان حاجی‌عباسی ؛ مترجم:مهیار عباسی - قدیس - دیویی: 621.3815 - 276 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 550000 ریال - 8 -72-6450-600-978 انتخاب
3- کیفیت توان
نويسنده:سی سنکاران ؛ مترجم:مهیار عباسی ؛ مترجم:نیما حیدرزاده - سهادانش - دیویی: 621.319 - 202 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 420000 ریال - 7 -106-181-600-978 انتخاب
4- شاخص‌های ناپایداری ولتاژ
نويسنده:مهیار عباسی ؛ نويسنده:حمیدرضا سلیمانی - قدیس - دیویی: 621.312 - 72 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 100000 ریال - 0 -94-6450-600-978 انتخاب
5- آموزش نرم‌افزار MAXWELL (با حل مثال‌های کاربردی)
نويسنده:آرمان رمضان‌نژاد ؛ نويسنده:مهیار عباسی ؛ نويسنده:نیما حیدرزاده - قدیس - دیویی: 537.122018 - 228 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 200000 ریال - 3 -80-6450-600-978 انتخاب
6- کنترل توان راکتیو در سیستم‌های انتقال و توزیع انرژی الکتریکی
نويسنده:محمود جورابیان ؛ نويسنده:مهیار عباسی ؛ نويسنده:محمود قلمی - قدیس - دیویی: 621.319 - 488 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 400000 ریال - 8 -27-8050-600-978 انتخاب
7- شاخص‌های فروپاشی ولتاژ
نويسنده:حمیدرضا سلیمانی ؛ نويسنده:مهیار عباسی - قدیس - دیویی: 621.312 - 88 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 100000 ریال - 1 -00-8050-600-978 انتخاب
8- حفاظت و نگهداری ترانفسورماتورهای توزیع (تئوری و عملی)
نويسنده:حمیدرضا سلیمانی ؛ نويسنده:مهیار عباسی ؛ نويسنده:رضوان غریب‌زاده - سازمان مدارس آزاد اسلامی (سما) پیام سما - دیویی: 621.31043 - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 100000 ریال - 9 -3318-10-964-978 انتخاب
9- تجربیات عملی تنظیمات رله‌های حفاظتی شبکه‌های انتقال و فوق توزیع
نويسنده:فرهاد شبیهی ؛ نويسنده:مجتبی داودآبادی ؛ نويسنده:جعفر نصرتیان‌اهور - قدیس - دیویی: 621.317 - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 200000 ریال - 7 -11-8050-600-978 انتخاب
10- کامل‌ترین مرجع تخصصی PLC FATEK
نويسنده:نیما حیدرزاده ؛ نويسنده:مهیار عباسی ؛ نويسنده:مهدی شفیعی - نبض دانش - دیویی: 629.895 - 368 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 198000 ریال - 2 -21-7703-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3