لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(25)
چاپ مجدد (12)
تالیف (32)
ترجمه (5)
تهران (37)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (37) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حقوق مدنی 2 حقوق اموال و مالکیت تصرف و وقف
نويسنده:مهراب داراب‌پور - جنگل،جاودانه - دیویی: 346.5504 - 428 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1392 - 1000 نسخه - 140000 ریال - 9 -884-981-964-978 انتخاب
2- قواعد عمومی حقوق تجارت و معاملات بازرگانی
نويسنده:مهراب داراب‌پور ؛ ويراستار:فاطمه(نیلوفر) مرادی - جنگل - دیویی: 343.087 - 460 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1396 - 500 نسخه - 350000 ریال - 7 -961-981-964-978 انتخاب
3- اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل: حقوق سرمایه‌گذاری خارجی، قراردادهای دولتی، حقوق انرژی و حقوق نفت و گاز
نويسنده:مهراب داراب‌پور ؛ نويسنده:نوید رهبر ؛ نويسنده:میرشهبیز شافع - گنج دانش - دیویی: 382 - 294 صفحه - جلد 4 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 300000 ریال - 1 -09-6187-622-978 انتخاب
4- اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل: حقوق رقابت، نمایندگی، تجارت الکترونیکی و آفرینش‌های فکری
نويسنده:مهراب داراب‌پور ؛ نويسنده:مصطفی السان ؛ نويسنده:رضا خشنودی - گنج دانش - دیویی: 382 - 278 صفحه - (در6جلد ) - جلد 5 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 500 نسخه - 350000 ریال - 7 -10-6187-622-978 انتخاب
5- اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل: حقوق رقابت، نمایندگی، تجارت الکترونیکی و آفرینش‌های فکری
نويسنده:مهراب داراب‌پور ؛ نويسنده:مصطفی السان ؛ نويسنده:رضا خشنودی - گنج دانش - دیویی: 382 - 278 صفحه - جلد 5 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 300000 ریال - 7 -10-6187-622-978 انتخاب
6- مسئولیت‌های خارج از قرارداد: پرداخت خسارت، استرداد عین و امتیازات
نويسنده:مهراب داراب‌پور - مجمع علمی و فرهنگی مجد - دیویی: 346.5502 - 370 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1390 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 4 -08-2955-964-978 انتخاب
7- اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل: کلیات حقوق تجارت بین‌الملل و سازمان‌های تجاری بین‌المللی
نويسنده:مهراب داراب‌پور ؛ نويسنده:یدالله دادگر ؛ نويسنده:داریوش اشرافی - گنج دانش - دیویی: 382 - 376 صفحه - (در6جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 500 نسخه - 450000 ریال - 9 -03-6187-622-978 انتخاب
8- حقوق و مسؤولیت‌های فراقراردادی مهندسان
نويسنده:مهراب داراب‌پور ؛ نويسنده:محمدرضا داراب‌پور ؛ ويراستار:فاطمه مرادی - جنگل،جاودانه - دیویی: 343.5507862 - 408 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 170000 ریال - 3 -243-316-600-978 انتخاب
9- اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل: مسوولیت‌ها، تعارض قوانین، حل و فصل اختلافات تجاری بین‌المللی، حقوق بشر، حقوق بشر،‌ محیط‌زیست، توسعه‌ی پایدار و جرائ
نويسنده:مهراب داراب‌پور ؛ نويسنده:محسن عبداللهی ؛ نويسنده:رضا اسلامی - گنج دانش - دیویی: 382 - 326 صفحه - (در6جلد ) - جلد 6 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 350000 ریال - 4 -11-6187-622-978 انتخاب
10- حقوق گردشگری بین‌المللی
نويسنده:مهراب داراب‌پور ؛ نويسنده:محمد داراب‌پور ؛ نويسنده:غلامعلی سیفی‌زیناب - گنج دانش - دیویی: 338.4791 - 278 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 200 نسخه - 450000 ریال - 2 -28-6187-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4