لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(25)
چاپ مجدد (13)
تالیف (33)
ترجمه (5)
تهران (38)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (38) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مدنی 3: حقوق قراردادها، همراه با حقوق و تعهدات قراردادی مهندسان
نويسنده:مهراب داراب‌پور ؛ نويسنده:محمدرضا داراب‌پور ؛ ويراستار:فاطمه(نیلوفر) مرادی - جنگل،جاودانه - دیویی: 346.5502 - 492 صفحه - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 8 -347-316-600-978 انتخاب
2- قاعده مقابله با خسارات
نويسنده:مهراب داراب‌پور - کتابخانه ‌گنج ‌دانش - دیویی: 347.55 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 5000 ریال - 3 -44-5986-964 انتخاب
3- اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل: تامین مالی، بیمه، تضمین‌ها، نظام‌های ارزی و پرداخت‌های بین‌المللی
نويسنده:مهراب داراب‌پور ؛ نويسنده:نوید رهبر ؛ نويسنده:مجتبی قاسمی - گنج دانش - دیویی: 382 - 288 صفحه - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 300000 ریال - 4 -08-6187-622-978 انتخاب
4- تفسیری بر حقوق بیع بین‌المللی
مترجم:مهراب داراب‌پور ؛ عكاس:الرز گراور - کتابخانه ‌گنج ‌دانش - دیویی: 382 - 418 صفحه - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1374 - 3000 نسخه - 36000 ریال - 0 انتخاب
5- تفسیری بر حقوق بیع بین‌المللی (کنوانسیون 1980 وین)
مترجم:مهراب داراب‌پور - کتابخانه ‌گنج ‌دانش - دیویی: 382 - 336 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1391 - 300 نسخه - 350000 ریال - 9 -25-6244-600-978 انتخاب
6- حقوق بیع داخلی
نويسنده:مهراب داراب‌پور ؛ ويراستار:فاطمه(نیلوفر) مرادی - جنگل،جاودانه - دیویی: 297.372 - 384 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 5 -096-316-600-978 انتخاب
7- اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل: مسوولیت‌ها، تعارض قوانین، حل و فصل اختلافات تجاری بین‌المللی، حقوق بشر، حقوق بشر،‌ محیط‌زیست، توسعه‌ی پایدار و جرائ
نويسنده:مهراب داراب‌پور ؛ نويسنده:محسن عبداللهی ؛ نويسنده:رضا اسلامی - گنج دانش - دیویی: 382 - 326 صفحه - (در6جلد ) - جلد 6 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 350000 ریال - 4 -11-6187-622-978 انتخاب
8- تفسیری بر حقوق بیع بین‌المللی
مترجم:مهراب داراب‌پور ؛ عكاس:الرز گراور - کتابخانه ‌گنج ‌دانش - دیویی: 382 - 332 صفحه - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1374 - 3000 نسخه - 36000 ریال - 0 انتخاب
9- آیات تمدن: آیه اول: هتک حیثیت و آبروی اشخاص ممنوع
نويسنده:مهراب داراب‌پور - فروغ دانش،دانشگاه اسلامی کار - دیویی: 297.634 - 100 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 5000 نسخه - 5500 ریال - 5 -1-92039-964 انتخاب
10- اصول و مبانی حقوق تجارت بین‌الملل: حقوق رقابت، نمایندگی، تجارت الکترونیکی و آفرینش‌های فکری
نويسنده:مهراب داراب‌پور ؛ نويسنده:مصطفی السان ؛ نويسنده:رضا خشنودی - گنج دانش - دیویی: 382 - 278 صفحه - جلد 5 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 300000 ریال - 7 -10-6187-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4