لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(259)
چاپ مجدد (417)
تالیف (2)
ترجمه (674)
تهران (596)
شهرستان (80)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (676) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- همزاد
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:ایرج قریب - نشر پرسش - دیویی: 891.733 - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 3 -36-6629-964-978 انتخاب
2- شب‌های روشن و نازک ‌دل
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:قاسم کبیری ؛ ويراستار:زهرا دامیار - فردوس - دیویی: 891.733 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 1500 نسخه - 18000 ریال - 8 -119-320-964 انتخاب
3- برادران کارامازوف
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:اسماعیل قهرمانی‌پور - سمیر - دیویی: 891.733 - 504 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 0 -186-220-964-978 انتخاب
4- قمارباز
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:جلال آل‌احمد - آوای مکتوب - دیویی: 891.733 - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 1000 نسخه - 5 -4-94020-600-978 انتخاب
5- جنایت و مکافات
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:مریم امیری ؛ مترجم:آرزو پیراسته - یاقوت کویر - دیویی: 891.733 - 816 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 350000 ریال - 5 -1-95903-600-978 انتخاب
6- همزاد
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:نسرین مجیدی - روزگار - دیویی: 891.733 - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1100 نسخه - 135000 ریال - 7 -525-374-964-978 انتخاب
7- مردم فقیر
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:کاظم انصاری - جاودان خرد - دیویی: 891.733 - 228 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1387 - 2000 نسخه - 32000 ریال - 3 -21-6030-964-978 انتخاب
8- شب‌های روشن: یک داستان عاشقانه از خاطرات یک رویاپرداز
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:سروش حبیبی - نشر ماهی - دیویی: 891.733 - 112 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 14 سال 1395 - 1500 نسخه - 9 -083-209-964-978 انتخاب
9- شب‌های روشن: یک داستان عاشقانه از خاطرات یک رویاپرداز
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:سروش حبیبی - نشر ماهی - دیویی: 891.733 - 112 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 16 سال 1395 - 1500 نسخه - 65000 ریال - 9 -083-209-964-978 انتخاب
10- برادران کارامازوف
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:لادن مدیر - آسو - دیویی: 891.733 - 988 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 5 -68-7228-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 68