لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(240)
چاپ مجدد (394)
تالیف (2)
ترجمه (632)
تهران (567)
شهرستان (67)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (634) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آزردگان
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:عنایت‌الله شکیباپور - دنیای کتاب - 575 صفحه - چاپ 1 سال 1361 - 700 ریال - انتخاب
2- برادران کارامازوف
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:ربیع مشفق‌همدانی - جاویدان - 948 صفحه - جلد 2 - چاپ 8 سال 1368 - 5000 نسخه - 3200 ریال - انتخاب
3- ابله
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:منوچهر بیگدلی‌خمسه - گلشایی - 408 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعی - چاپ 3 سال 1368 - 5000 نسخه - 3800 ریال - انتخاب
4- ابله
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:منوچهر بیگدلی‌خمسه - ارسطو - 362 صفحه - رقعی - چاپ 2 سال 1362 - 5000 نسخه - 450 ریال - انتخاب
5- برادران کارامازوف
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:صالح حسینی - نشر آمون - 684 صفحه - جلد 1 - رقعی - چاپ 1 سال 1367 - 3300 نسخه - 4000 ریال - انتخاب
6- قمارباز
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:جلال آل‌احمد - هاشمی - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2200 نسخه - 50000 ریال - 0 -23-7199-964-978 انتخاب
7- ابله
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:آرا جواهری - پارمیس - 428 صفحه - جلد 1 - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 9 -60-6027-600-978 انتخاب
8- برادران کارامازوف
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:صالح حسینی - ناهید - 1112 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1386 - 3300 نسخه - 6 -08-6205-964-978 انتخاب
9- رویای آدم مضحک: هفت داستان کوتاه
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:رضا رضایی - نشر ماهی - 256 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 2000 نسخه - 24000 ریال - 5 -15-9971-964-978 انتخاب
10- ابله
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:آرزو خلجی‌مقیم - سپهر ادب - 416 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 9 -94-9923-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 64