لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(220)
چاپ مجدد (346)
تالیف (2)
ترجمه (564)
تهران (512)
شهرستان (54)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (566) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جنایت و مکافات
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:مهری آهی - خوارزمی - 782 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 7 سال 1389 - 5500 نسخه - 120000 ریال - 6 -002-487-964-978 انتخاب
2- جنایت و مکافات
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:اصغر رستگار - فردا - 432 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 2200 نسخه - 45000 ریال - انتخاب
3- برادران کارامازوف
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:صالح حسینی - ناهید - 1112 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1386 - 3300 نسخه - 6 -08-6205-964-978 انتخاب
4- رویای آدم مضحک: هفت داستان کوتاه
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:رضا رضایی - نشر ماهی - 256 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 2000 نسخه - 24000 ریال - 5 -15-9971-964-978 انتخاب
5- همیشه شوهر
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:علی‌اصغر خبره‌زاده - موسسه انتشارات نگاه - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1388 - 3000 نسخه - 50000 ریال - 0 -316-351-964-978 انتخاب
6- برادران کارامازوف
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:رامین مستقیم - نگارستان کتاب - 704 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 1200 نسخه - 5 -052-190-600-978 انتخاب
7- جنایت و مکافات
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:علی صحرایی - مهتاب - 776 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 5 سال 1392 - 1100 نسخه - 270000 ریال - 0 -97-7886-964-978 انتخاب
8- قمارباز (از یادداشت‌های یک جوان)
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:سروش حبیبی - چشمه - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 2000 نسخه - 120000 ریال - 0 -182-229-600-978 انتخاب
9- قمارباز
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:جلال آل‌احمد - ابر سفید - 226 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 1100 نسخه - 95000 ریال - 5 -3-93125-600-978 انتخاب
10- برادران کارامازوف
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:صالح حسینی - ناهید - 512 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعی (گالینگور) - چاپ 11 سال 1392 - 2200 نسخه - 9 -07-6205-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 57