لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(289)
چاپ مجدد (462)
تالیف (2)
ترجمه (749)
تهران (655)
شهرستان (96)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (751) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آزردگان
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:ربیع مشفق‌همدانی - صفی‌ علیشاه - دیویی: 891.733 - 466 صفحه - رقعی - چاپ 13 سال 1362 - 550 ریال - انتخاب
2- آزردگان
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:عنایت‌الله شکیباپور - دنیای کتاب - دیویی: 891 - 575 صفحه - چاپ 1 سال 1361 - 700 ریال - انتخاب
3- آزردگان
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:ربیع مشفق‌همدانی - صفی‌ علیشاه - دیویی: 891 - 466 صفحه - چاپ 12 سال 1361 - 550 ریال - انتخاب
4- آزردگان
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:ربیع مشفق‌همدانی - صفی‌ علیشاه - دیویی: 891.733 - 466 صفحه - رقعی - چاپ 4 سال 1366 - 650 ریال - انتخاب
5- جنایات و مکافات
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:مهری آهی - خوارزمی - دیویی: 891.733 - 790 صفحه - چاپ 4 سال 1363 - انتخاب
6- نیه توچکا
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:محمد قاضی - نیلوفر - دیویی: 891.733 - 304 صفحه - رقعی - چاپ 4 سال 1364 - 430 ریال - انتخاب
7- قمارباز
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:جلال آل‌احمد - فردوسی،عطار - دیویی: 891.733 - 248 صفحه - رقعی - چاپ 2 سال 1363 - 340 ریال - انتخاب
8- همیشه شوهر
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:علی‌اصغر خبره‌زاده - ققنوس - دیویی: 891.733 - 272 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1364 - 450 ریال - انتخاب
9- برادران کارامازوف
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:ربیع مشفق‌همدانی - جاویدان - دیویی: 891.733 - 512 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رقعی - چاپ 7 سال 1368 - 2450 ریال - انتخاب
10- برادران کارامازوف
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:ربیع مشفق‌همدانی - جاویدان - دیویی: 891.733 - 460 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعی - چاپ 7 سال 1368 - 2450 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 76