لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(277)
چاپ مجدد (431)
تالیف (2)
ترجمه (706)
تهران (620)
شهرستان (88)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (708) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شب‌های روشن: یک داستان عاشقانه از خاطرات یک رویاپرداز
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:سروش حبیبی - نشر ماهی - دیویی: 891.733 - 112 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 6 سال 1391 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 9 -083-209-964-978 انتخاب
2- قمارباز (از یادداشت‌های یک جوان)
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:سروش حبیبی - چشمه - دیویی: 891.733 - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 110000 ریال - 0 -182-229-600-978 انتخاب
3- آزردگان
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:ربیع مشفق‌همدانی - صفی‌ علیشاه - دیویی: 891.733 - 522 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1388 - 2200 نسخه - 80000 ریال - 6 -64-5626-964-978 انتخاب
4- قمارباز
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:جلال آل‌احمد - ادیبان - دیویی: 891.733 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 125000 ریال - 5 -71-5558-600-978 انتخاب
5- رویای عموجان
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:آلک قازاریان ؛ ويراستار:جمشید رشیدی - جامی - دیویی: 891.733 - 220 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 400 نسخه - 150000 ریال - 8 -39-2575-964-978 انتخاب
6- خاطرات خانه‌ی مردگان
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:پرویز شهدی - مجید،به‌سخن - دیویی: 891.733 - 428 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1394 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 8 -038-453-964-978 انتخاب
7- قمارباز (از یادداشت‌های یک جوان)
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:سروش حبیبی - چشمه - دیویی: 891.733 - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 2000 نسخه - 150000 ریال - 0 -182-229-600-978 انتخاب
8- قمارباز
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:صالح حسینی - نیلوفر - دیویی: 891.733 - 238 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 2200 نسخه - 19000 ریال - 7 -238-448-964 انتخاب
9- شیاطین (جن‌زدگان)
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:سروش حبیبی - نیلوفر - دیویی: 891.743 - 1020 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1386 - 4400 نسخه - 125000 ریال - 9 -334-448-964-978 انتخاب
10- جنایت و مکافات
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:مهری آهی - خوارزمی - دیویی: 891.733 - 782 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 6 سال 1387 - 5500 نسخه - 6 -002-487-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 71