لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(233)
چاپ مجدد (382)
تالیف (2)
ترجمه (613)
تهران (554)
شهرستان (61)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (615) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- یادداشت‌های زیرزمینی
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:شهروز رشید - فرهنگ آرش - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 2 -1-92998-600-978 انتخاب
2- قمارباز
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:جلال آل‌احمد - مجید،به‌سخن - 226 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1392 - 1000 نسخه - 105000 ریال - 0 -076-453-964-978 انتخاب
3- دفتر یادداشت روزانه یک نویسنده
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:ابراهیم یونسی - معین - 500 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 770 نسخه - 1 -75-7603-964-978 انتخاب
4- جنایت و مکافات
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:علی صحرایی - مهتاب - 778 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1391 - 1100 نسخه - 140000 ریال - 0 -97-7886-964-978 انتخاب
5- همیشه شوهر
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:سعیده رامز - شرکت نشر نقد افکار - 226 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 550 نسخه - 115000 ریال - 7 -123-228-964-978 انتخاب
6- آزردگان
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:ربیع مشفق‌همدانی - صفی‌ علیشاه - 466 صفحه - رقعی - چاپ 4 سال 1366 - 3000 نسخه - 650 ریال - انتخاب
7- برادران کارامازوف
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:صالح حسینی - نشر آمون - 484 صفحه - جلد 1 - چاپ 2 سال 1368 - 3000 نسخه - 3500 ریال - انتخاب
8- ابله
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:منوچهر بیگدلی‌خمسه - گلشایی - 366 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رقعی - چاپ 3 سال 1368 - 5000 نسخه - 3800 ریال - انتخاب
9- جنایات و مکافات
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:اسحق لاله‌زاری - صفی‌ علیشاه - 396 صفحه - وزیری - چاپ 7 سال 1363 - 3000 نسخه - 500 ریال - انتخاب
10- همیشه شوهر
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:علی‌اصغر خبره‌زاده - موسسه انتشارات نگاه - 272 صفحه - چاپ 2 سال 1370 - 4000 نسخه - 1000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 62