لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(247)
چاپ مجدد (408)
تالیف (2)
ترجمه (653)
تهران (582)
شهرستان (73)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (655) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- رویای عموجان
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:آلک قازاریان ؛ ويراستار:جمشید رشیدی - جامی - دیویی: 891.733 - 226 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 700 نسخه - 50000 ریال - 8 -39-2575-964-978 انتخاب
2- شب‌های روشن
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:هانیه چوپانی - کوله‌پشتی - دیویی: 891.733 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1000 نسخه - 40000 ریال - 4 -04-5816-600-978 انتخاب
3- قمارباز
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:جلال آل‌احمد - گهبد - دیویی: 891.733 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 3000 نسخه - 18000 ریال - 0 -8-95610-964 انتخاب
4- شب‌های روشن: یک داستان عاشقانه از خاطرات یک رویاپرداز
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:سروش حبیبی - نشر ماهی - دیویی: 891.733 - 112 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1500 نسخه - 9 -083-209-964-978 انتخاب
5- برادران کارامازوف
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:لادن مدیر - آسو - دیویی: 891.733 - 988 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 5 -68-7228-600-978 انتخاب
6- برادران کارامازوف
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:شهناز کمیلی‌زاده ؛ ويراستار:اصغر اندرودی - ناژ - دیویی: 891.733 - 742 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 600 نسخه - 750000 ریال - 4 -26-6110-600-978 انتخاب
7- یادداشت‌های زیرزمینی و نازنین و بوبوک
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم: رحمت‌اللهی - جامی - دیویی: 891.7 - 323 صفحه - چاپ 1 سال 1369 - 3500 نسخه - 1150 ریال - انتخاب
8- همیشه شوهر
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:علی‌اصغر خبره‌زاده - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 891.733 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1391 - 2000 نسخه - 100000 ریال - 0 -316-351-964-978 انتخاب
9- جنایت و مکافات
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی - فراروی - دیویی: 891.733 - 802 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 500 نسخه - 270000 ریال - 2 -34-5947-600-978 انتخاب
10- مردمان فرودست
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:پرویز شهدی - به‌سخن،مجید - دیویی: 891.733 - 226 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 165000 ریال - 4 -5-94844-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 66