لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(227)
چاپ مجدد (362)
تالیف (2)
ترجمه (587)
تهران (531)
شهرستان (58)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (589) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بیچارگان
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:خشایار دیهیمی - نشر نی - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2200 نسخه - 30000 ریال - 4 -069-185-964-978 انتخاب
2- قمارباز
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:جلال آل‌احمد - رهیاب نوین - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 3000 نسخه - 45000 ریال - 5 -8-96339-964-978 انتخاب
3- جنایت و مکافات
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:مهری آهی - خوارزمی - 782 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 6 سال 1387 - 5500 نسخه - 6 -002-487-964 انتخاب
4- برادران کارامازوف
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:لادن مدیر - آسو - 514 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 5 -68-7228-600-978 انتخاب
5- برادران کارامازوف
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:شهناز کمیلی‌زاده ؛ ويراستار:اصغر اندرودی - ناژ - 592 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 600 نسخه - 7 -25-6110-600-978 انتخاب
6- برادران کارامازوف
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:ربیع مشفق‌همدانی - جاویدان - 512 صفحه - جلد 2 - رقعی - چاپ 7 سال 1368 - 3300 نسخه - 2450 ریال - انتخاب
7- خواب عموجان
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:مجید جلیلوندرضایی - یادگار - 256 صفحه - رقعی - چاپ 2 سال 1366 - 5000 نسخه - 320 ریال - انتخاب
8- برادران کارامازوف
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:ربیع مشفق‌همدانی - جاویدان - 949 صفحه - جلد 2 - رقعی - چاپ 1 سال 1362 - 4000 نسخه - 1200 ریال - انتخاب
9- تیره بختان
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:کاظم خلخالی - موسسه انتشارات تلاش - 214 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1363 - 5000 نسخه - 350 ریال - انتخاب
10- قمارباز
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:جلال آل‌احمد - فردوس - 242 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1372 - 3500 نسخه - 2200 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 59