لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(14)
چاپ مجدد (25)
تالیف (3)
ترجمه (36)
تهران (39)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (23)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (39) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زباله
نويسنده:اندی مولیگان ؛ مترجم:مائده گلچین‌عارفی ؛ ويراستار:مهرک ملک‌مرزبان - ویدا - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1100 نسخه - 120000 ریال - 5 -115-291-600-978 انتخاب
2- کفش‌های ایتالیایی
نويسنده:هنینگ مانکل ؛ مترجم:راضیه بهرامی ؛ ويراستار:مهرک ملک‌مرزبان - آوند دانش - 332 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1100 نسخه - 265000 ریال - 3 -50-8668-600-978 انتخاب
3- زباله
نويسنده:اندی مولیگان ؛ مترجم:مائده گلچین‌عارفی ؛ ويراستار:مهرک ملک‌مرزبان - ویدا - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 1100 نسخه - 120000 ریال - 5 -115-291-600-978 انتخاب
4- آدم برفی
نويسنده:یو نسبو ؛ مترجم:راضیه بهرامی ؛ ويراستار:مهرک ملک‌مرزبان - آوند دانش - 564 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1100 نسخه - 450000 ریال - 8 -39-8668-600-978 انتخاب
5- مدرسه جاسوسی: گروگان‌گیری
نويسنده:استوارت گیبز ؛ مترجم:مریم رفیعی ؛ ويراستار:مهرک ملک‌مرزبان - پرتقال - 252 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1397 - 1000 نسخه - 240000 ریال - 3 -153-462-600-978 انتخاب
6- 13 حکایت شیرین از طهران
نويسنده:فرزانه نیکروح‌متین ؛ مقدمه:داریوش شهبازی ؛ ويراستار:مهرک ملک‌مرزبان - سیزده - 160 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 2000 نسخه - 150000 ریال - 4 -0-95136-600-978 انتخاب
7- مدرسه جاسوسی: گروگان‌گیری
نويسنده:استوارت گیبز ؛ مترجم:مریم رفیعی ؛ ويراستار:مهرک ملک‌مرزبان - پرتقال - 256 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 220000 ریال - 3 -153-462-600-978 انتخاب
8- داستان یک روح
نويسنده:مری‌داونینگ هان ؛ مترجم:رعنا باقریان‌کوشکاقاضی ؛ ويراستار:مهرک ملک‌مرزبان - پرتقال - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 220000 ریال - 0 -211-462-600-978 انتخاب
9- مدرسه جاسوسی: گروگان‌گیری
نويسنده:استوارت گیبز ؛ مترجم:مریم رفیعی ؛ ويراستار:مهرک ملک‌مرزبان - پرتقال - 254 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1000 نسخه - 220000 ریال - 3 -153-462-600-978 انتخاب
10- تعطیلات مرگبار
نويسنده:استوارت گیبز ؛ مترجم:مریم رفیعی ؛ ويراستار:مهرک ملک‌مرزبان - پرتقال - 288 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 260000 ریال - 4 -156-462-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4