لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(14)
چاپ مجدد (22)
تالیف (3)
ترجمه (33)
تهران (36)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (21)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (36) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اردوی مرگ
نويسنده:استوارت گیبز ؛ مترجم:مریم رفیعی ؛ ويراستار:مهرک ملک‌مرزبان - پرتقال - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 1000 نسخه - 240000 ریال - 0 -154-462-600-978 انتخاب
2- داستان یک روح
نويسنده:مری‌داونینگ هان ؛ مترجم:رعنا باقریان‌کوشکاقاضی ؛ ويراستار:مهرک ملک‌مرزبان - پرتقال - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 220000 ریال - 0 -211-462-600-978 انتخاب
3- اردوی مرگ
نويسنده:استوارت گیبز ؛ مترجم:مریم رفیعی ؛ ويراستار:مهرک ملک‌مرزبان - پرتقال - 272 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1397 - 1000 نسخه - 240000 ریال - 0 -154-462-600-978 انتخاب
4- و سپرها برمی‌خیزند
نويسنده:ریک ریوردان ؛ نويسنده:پیتر لرنگیس ؛ نويسنده:گوردون‌‌ام. کورمن - ویدا - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1100 نسخه - 110000 ریال - 4 -084-291-600-978 انتخاب
5- جاسوس دوجانبه
نويسنده:استوارت گیبز ؛ مترجم:مریم رفیعی ؛ ويراستار:مهرک ملک‌مرزبان - پرتقال - 282 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 1000 نسخه - 230000 ریال - 7 -155-462-600-978 انتخاب
6- تعطیلات مرگبار
نويسنده:استوارت گیبز ؛ مترجم:مریم رفیعی ؛ ويراستار:مهرک ملک‌مرزبان - پرتقال - 288 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 260000 ریال - 4 -156-462-600-978 انتخاب
7- پرورش مغز for dummies
نويسنده:تریسی‌پکیام الووی ؛ نويسنده:تیموتی‌ای. پارکر ؛ مترجم:حسین سلیمانی - آوند دانش - 276 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 2000 نسخه - 210000 ریال - 6 -98-7022-600-978 انتخاب
8- اردوی مرگ
نويسنده:استوارت گیبز ؛ مترجم:مریم رفیعی ؛ ويراستار:مهرک ملک‌مرزبان - پرتقال - 266 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 1000 نسخه - 240000 ریال - 0 -154-462-600-978 انتخاب
9- و سپرها برمی‌خیزند
نويسنده:ریک ریوردان ؛ نويسنده:پیتر لرنگیس ؛ نويسنده:گوردون‌‌ام. کورمن - ویدا - 236 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 1100 نسخه - 220000 ریال - 4 -084-291-600-978 انتخاب
10- راز شوهر
نويسنده:لیان موریارتی ؛ مترجم:سحر (زهرا) حسابی ؛ ويراستار:مهرک ملک‌مرزبان - آموت - 400 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 1100 نسخه - 260000 ریال - 0 -89-6605-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4