لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(21)
چاپ مجدد (28)
تالیف (4)
ترجمه (45)
تهران (49)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (29)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (49) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مدرسه جاسوسی: گروگان‌گیری
نويسنده:استوارت گیبز ؛ مترجم:مریم رفیعی ؛ ويراستار:مهرک ملک‌مرزبان - پرتقال - 254 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1000 نسخه - 220000 ریال - 3 -153-462-600-978 انتخاب
2- کفش‌های ایتالیایی
نويسنده:هنینگ مانکل ؛ مترجم:راضیه بهرامی ؛ ويراستار:مهرک ملک‌مرزبان - آوند دانش - 336 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 500 نسخه - 300000 ریال - 3 -50-8668-600-978 انتخاب
3- مدرسه جاسوسی: گروگان‌گیری
نويسنده:استوارت گیبز ؛ مترجم:مریم رفیعی ؛ ويراستار:مهرک ملک‌مرزبان - پرتقال - 256 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 220000 ریال - 3 -153-462-600-978 انتخاب
4- راز شوهر
نويسنده:لیان موریارتی ؛ مترجم:سحر (زهرا) حسابی ؛ ويراستار:مهرک ملک‌مرزبان - آموت - 400 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1398 - 1100 نسخه - 490000 ریال - 0 -89-6605-600-978 انتخاب
5- راز شوهر
نويسنده:لیان موریارتی ؛ مترجم:سحر (زهرا) حسابی ؛ ويراستار:مهرک ملک‌مرزبان - آموت - 402 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1100 نسخه - 210000 ریال - 0 -89-6605-600-978 انتخاب
6- اردوی مرگ
نويسنده:استوارت گیبز ؛ مترجم:مریم رفیعی ؛ ويراستار:مهرک ملک‌مرزبان - پرتقال - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 1000 نسخه - 240000 ریال - 0 -154-462-600-978 انتخاب
7- تعطیلات مرگبار
نويسنده:استوارت گیبز ؛ مترجم:مریم رفیعی ؛ ويراستار:مهرک ملک‌مرزبان - پرتقال - 288 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 260000 ریال - 4 -156-462-600-978 انتخاب
8- مدرسه جاسوسی:‌ جاسوس دوجانبه
نويسنده:استوارت گیبز ؛ مترجم:مریم رفیعی ؛ ويراستار:مهرک ملک‌مرزبان - پرتقال - 282 صفحه - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 1000 نسخه - 230000 ریال - 7 -155-462-600-978 انتخاب
9- 13 حکایت شیرین از طهران
نويسنده:فرزانه نیکروح‌متین ؛ مقدمه:داریوش شهبازی ؛ ويراستار:مهرک ملک‌مرزبان - سیزده - 160 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 2000 نسخه - 150000 ریال - 4 -0-95136-600-978 انتخاب
10- مدرسه جاسوسی:‌ جاسوس دوجانبه
نويسنده:استوارت گیبز ؛ مترجم:مریم رفیعی ؛ ويراستار:مهرک ملک‌مرزبان - پرتقال - 276 صفحه - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 230000 ریال - 7 -155-462-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5