لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(156)
چاپ مجدد (632)
تالیف (788)
ترجمه (0)
تهران (787)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (773)

تعداد یافت شده (788) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه طبقه‌بندی شده معارف اسلامی: کنکورهای سراسری، آزاد: همراه با تست‌های سال 78 با پاسخ تشریحی
گردآورنده:سعید شبقره - کانون فرهنگی آموزش - دیویی: 297.076 - 116 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 17 سال 1378 - 8500 ریال - 9 -042-326-964 انتخاب
2- 1000 نکته در ??? طبقه‌بندی شده معارف اسلامی و قرآن چهارسال دبیرستان (نظام جدید و قدیم)
نويسنده:محمدرضا رخشانی‌مقدم ؛ نويسنده:سعید شبقره ؛ نويسنده:عباس سیدی‌شبستری - بال کبوتران - دیویی: 297.076 - 304 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1378 - 19000 ریال - 8 -3-90771-964 انتخاب
3- مجموعه طبقه‌بندی شده معارف اسلامی: کنکورهای سراسری، آزاد: همراه با تست‌های سال 78 با پاسخ تشریحی
گردآورنده:سعید شبقره - کانون فرهنگی آموزش - دیویی: 297.076 - 120 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 18 سال 1378 - 8500 ریال - 9 -042-326-964 انتخاب
4- 1000 نکته در ??? طبقه‌بندی شده معارف اسلامی پیش‌دانشگاهی "1 و 2"
نويسنده:محمدرضا رخشانی‌مقدم ؛ نويسنده:عباس سیدی‌شبستری ؛ نويسنده:سعید شبقره - بال کبوتران - دیویی: 297.076 - 256 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 16000 ریال - 3 -00-5621-964 انتخاب
5- مجموعه طبقه‌بندی شده معارف اسلامی: کنکورهای سراسری، آزاد: همراه با تست‌های سال 78 با پاسخ تشریحی
تهيه و تنظيم:سعید شبقره - کانون فرهنگی آموزش - دیویی: 297.076 - 120 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 19 سال 1378 - 8500 ریال - 9 -042-326-964 انتخاب
6- 1000 نکته در ??? طبقه‌بندی شده معارف اسلامی پیش‌دانشگاهی 1 و 2 "قابل استفاده دانش‌آموزان ..."
نويسنده:محمدرضا رخشانی‌مقدم ؛ نويسنده:عباس سیدی‌شبستری ؛ نويسنده:سعید شبقره - موسسه ‌فرهنگی‌ نشر آیندگان - دیویی: 297.076 - 256 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1378 - 20000 ریال - 1 -41-6914-964 انتخاب
7- مجموعه طبقه‌بندی شده معارف اسلامی: کنکورهای سراسری، آزاد: شامل‌مباحث‌بینش‌اسلامی‌سال‌سوم‌وپیش‌دانشگاهی‌وقرآن...
گردآورنده:سعید شبقره - کانون فرهنگی آموزش - دیویی: 297.076 - 120 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 20 سال 1378 - 8500 ریال - 9 -042-326-964 انتخاب
8- مجموعه طبقه‌بندی شده معارف اسلامی: کنکورهای سراسری، آزاد: همراه با تست‌های سال 78 با پاسخ تشریحی
گردآورنده:سعید شبقره - کانون فرهنگی آموزش - دیویی: 297.076 - 120 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 21 سال 1378 - 8500 ریال - 9 -042-326-964 انتخاب
9- 1000 نکته در ??? طبقه‌بندی شده معارف اسلامی پیش‌دانشگاهی 1 و 2 "قابل استفاده دانش‌آموزان ..."
نويسنده:محمدرضا رخشانی‌مقدم ؛ نويسنده:عباس سیدی‌شبستری ؛ نويسنده:سعید شبقره - موسسه ‌فرهنگی‌ نشر آیندگان - دیویی: 297.076 - 256 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1378 - 20000 ریال - 1 -41-6914-964 انتخاب
10- مجموعه طبقه‌بندی شده معارف اسلامی: کنکورهای سراسری ، آزاد شامل: مباحث بینش اسلامی سال سوم ...
تهيه و تنظيم:سعید شبقره - کانون فرهنگی آموزش - دیویی: 297.076 - 116 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 22 سال 1378 - 10000 ریال - 9 -042-326-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 79