لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (0)
تالیف (6)
ترجمه (0)
تهران (0)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- توسعه دانش در پرورش اندام: طراحی عضله با سیستم PMP
نويسنده:بابک نیری ؛ نويسنده:رضا نوری‌زاده - سلسله - دیویی: 613.71 - 324 صفحه - (در6جلد ) - جلد 6 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 200000 ریال - 9 -075-242-964-978 انتخاب
2- توسعه دانش در پرورش اندام: پایه‌شناسی ارگان‌های بدن در پرورش اندام
نويسنده:بابک نیری ؛ نويسنده:رضا نوری‌زاده - سلسله - دیویی: 613.71 - 176 صفحه - (در6جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 100000 ریال - 8 -072-242-964-978 انتخاب
3- توسعه دانش در پرورش اندام: پایه‌شناسی داروها در پرورش اندام
نويسنده:بابک نیری ؛ نويسنده:رضا نوری‌زاده - سلسله - دیویی: 613.71 - 160 صفحه - (در6جلد ) - جلد 5 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 100000 ریال - 2 -074-242-964-978 انتخاب
4- توسعه دانش در پرورش اندام: ریزمغذی‌ها و درشت‌مغذی‌ها
نويسنده:بابک نیری ؛ نويسنده:رضا نوری‌زاده - سلسله - دیویی: 613.71 - 96 صفحه - (در6جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 60000 ریال - 1 -071-242-964-978 انتخاب
5- توسعه دانش در پرورش اندام: آزمایش‌های تخصصی در پرورش اندام
نويسنده:بابک نیری ؛ نويسنده:رضا نوری‌زاده - سلسله - دیویی: 613.71 - 88 صفحه - (در6جلد ) - جلد 4 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 50000 ریال - 5 -073-242-964-978 انتخاب
6- توسعه دانش در پرورش اندام: تغذیه و رژیم با سیستم NSE
نويسنده:بابک نیری ؛ نويسنده:رضا نوری‌زاده - سلسله - دیویی: 613.71 - 168 صفحه - (در6جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 100000 ریال - 4 -070-242-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1